logo

Správa mestských bytov

Spoločnosť Prešov Real, s.r.o. spravuje celkovo viac ako 545 bytov vo vlastníctve mesta Prešov

Spoločnosť Prešov Real, s. r. o. spravuje k 01.01.2024 celkovo 541 bytov vo vlastníctve mesta Prešov a to najmä v lokalitách na ulici: K Starej tehelni, Majakovského, Sabinovská, Antona Prídavka, Bajkalská a ostatné byty v tzv. zmiešanom bytovom fonde, kde mesto Prešov nie je výlučným 100% vlastníkom bytov v bytovom dome.

Celkový počet pracovníkov správy mestských bytov je 6 pracovníkov: právnička, 2 účtovníčky a 3 technickí pracovníci.

Činnosť správy mestských bytov:

1/ Zabezpečenie a sprostredkovanie prevádzky, údržby a opráv bytov vo vlastníctve mesta Prešov  a to najmä:

  • zabezpečenie bezodkladného odstraňovania vzniknutých havárií,
  • zabezpečenie prevádzkových revízií a kontrol stavu bytov a zariadení v bytoch,
  • zabezpečenie deratizácie, dezinfekcie, dezinsekcie bytov a ostatných služieb spojených s prevádzkou a prenájmom bytov 

2/ Uskutočnenie právnych úkonov a iných činností spojených s prenájmom bytov vo vlastníctve mesta Prešov:

  • najmä uzatváranie nájomných zmlúv  s nájomcami v zmysle príslušných  právnych predpisov po predchádzajúcom súhlase a pokyne prenajímateľa - Mesta Prešov
  • vedenie evidencie nájomcov, resp. podnájomcov bytov a členov tvoriacich spoločnú domácnosť nájomcu,
  • stanovenie predpisov, vyberanie, zasielanie písomných výziev a upomienok na úhradu nájomného a preddavkov na služby spojené s užívaním bytov, stanovenie a zasielanie ročných vyúčtovaní.
  • zabezpečenie vymáhania úhrad nájomného a preddavkov na služby spojené s užívaním bytov a uskutočňovanie rokovaní za účelom predchádzania súdnym sporom a exekučným konaniam
  • evidencia žiadostí o kúpu bytov a realizácia právnych úkonov spojených so zabezpečením prevodu vlastníctva bytov
   Aktivity / Správa mestských bytov

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
`
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.