logo

Voľné nebytové priestory na prenájom

Spoločnosť PREŠOV REAL, s.r.o. ponúka na prenájom voľné nebytové priestory, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Prešov. Mesto Prešov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom voľných nebytových priestorov na mesačnej báze.

PREŠOV REAL, s.r.o. zverejňuje priebežné informácie o voľných nebytových priestoroch, ktoré majú  

LEN INFORMATÍVNY CHARAKTER.

 

Kontakt:  Ing. Zuzana Uhrinová, tel. č.: 051 773 20 84 alebo 0918 847 993

 

Aktuálne voľné nebytové priestory sú vždy v deň vyhlásenia obchodno  verejnej súťaže Mestom Prešov

na stránke www.presov.sk   (elektronická informačná tabuľa), kde nájdete aj všetky potrebné informácie, prihlášku a súhlas so spracúvaním osobných údajov  (fyzická osoba – nepodnikateľ).

Aktuálne prebieha obchodná verejná súťaž v dňoch od 21.09.2021 do 06.10.2021 do 15:00 h

 

Bližšie informácie nájdete na stránke https://egov.presov.sk/default.aspx?NavigationState=610%3A0%3A

 

PREHĽAD NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA PREŠOV

 

V prípade záujmu o prenájom, sa záujemca musí prihlásiť do súťaže, pričom všetky predložené ponuky budú komisionálne otvorené v deň konania nebytovej komisie. Hlavným kritériom hodnotenia je najvyššia ponúknutá cena za m2/rok. Písomné ponuky je nutné odovzdať do podateľne Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73 alebo Jarková 26 (klientske centrum) v zalepenej obálke, v termíne, ktorý vždy uverejní mesto Prešov na svojej webovej stránke.  

  Voľné nebytové priestory

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.