logo

Informácie k podávaniu žiadosti o dotáciu na nájomné za 3. vlnu pandémie

Vážený nájomca, podľa pokynu Komitenta zo dňa 27.1.2022 s číslom OFaMM/859/2022, môžete požiadať o dotáciu na nájomné vyplnením tlačiva (Doručenie údajov-Návratka), ktoré nájdete nižšie v článku.

Vypísané tlačivo s podpisom a odtlačkom pečiatky nám zašlite scanom na emailovú adresu: sekretariat@presovreal.sk

Termín podania žiadosti za obdobie 3.vlny pandémie je do 30.4.2022.

Žiadosti je možné podávať podľa typu Vašej prevádzky za stanovené obdobie podľa nariadení Ministrstva Hospodárstva Slovenskej Republiky: https://najmy.mhsr.sk/obdobie.html . V prípade, že nájomca má viacero nájomných zmúv, musí podať  návratky za každú z nich samostatne. Žiadosti odporúčame podať s predstihom. Po ukončení výzvy (30.4.2022) nebude možné podať žiadne nové, ani opravné žiadosti. 

Dotácia sa vzťahuje iba na nájomné, nájomca je povinný uhrádzať zálohové platby za energie a služby podľa dohody o platbách. 

   Aktuality

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
`
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.