logo

Oznámenie k vyúčtovaniu za rok 2020

V zmysle nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi nájomcom a prenajímateľom, prenajímateľ predloží nájomcovi jedenkrát ročne – najneskôr do 31.05. nasledujúceho roka vyúčtovanie dohody o platbách a ostatných služieb v zmysle článkov nájomnej zmluvy.

V súvislosti s pandémiou a v súlade s § 36e zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, sa termín vyúčtovania posúva do 31.júla 2021.

 

   Aktuality

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
`
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.