logo

Charakteristika spoločnosti PREŠOV REAL s.r.o.

Spoločnosť PREŠOV REAL s.r.o. vznikla uznesením Mestského zastupiteľstva č.104/96 zo dňa 29.januára 1996. Je spoločnosťou s ručením obmedzeným so 100% majetkovou účasťou mesta Prešov.

Prešov Real

Spoločnosť PREŠOV REAL s.r.o. sa zaoberá správou a údržbou nebytových priestorov mesta Prešov, mestského bytového fondu, priemyselného parku Záborské, mestského informačného centra, športových areálov : tenisové kurty na ul. Nábrežnej, tenisové kurty na ul. ČSL armády, cyklistický areál (Velodrom) a mestský zimný štadión. Taktiež priamo prevádzkuje rekreačný areál Delňa a vodárenskú vežu.

Spoločnosť PREŠOV REAL s.r.o., zamestnáva k 31.08.2021 celkom 46 zamestnancov.

Nosnou činnosťou spoločnosti je jej zameranie na správu a údržbu objektov majetku mesta, ktoré má v správe a v priamej prevádzke. Predmetom činnosti PREŠOV REAL s.r.o., je ale aj poskytovanie širokého okruhu iných služieb.

  • sprostredkovanie obchodu a služieb
  • prenájom bytových a nebytových priestorov
  • zabezpečovanie služieb spojených s prevádzkou objektov, zariadení a budov
  • správa bytového fondu
  • obstarávanie služieb pre údržbu bytového fondu
  • prevádzkovanie garáží, alebo odstavných plôch
  • upratovacie práce
  • reklamná a propagačná činnosť
  • a ďalšie  http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=4581&SID=8&P=0
  O spoločnosti / Charakteristika spoločnosti

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.