logo

Oznam nájomcom nebytových priestorov

Táto informácia sa týka našich nájomcov, ktorým PREŠOV REAL, s.r.o. účtuje elektrinu na základe uzavretých dohôd o platbách k nájomným zmluvám. 

Netýka sa to nájomcov, ktorí majú samostatný zmluvný vzťah s dodávateľom elektriny.

 

Vážení nájomcovia,

po upozornení od spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) si Vás dovoľujeme informovať, že dodávateľ elektriny spoločnosť BCF ENERGY, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 51 966 255 (ďalej tiež len „dodávateľ“) nebude mať, počnúc dňom 28.10.2021, platnú zmluvu o zúčtovaní odchýlky so spoločnosťou OKTE, a.s.

Dodávka elektriny zabezpečená dodávateľom poslednej inštancie (Východoslovenská energetika a.s) bude fakturovaná podľa jeho aktuálnej cenníkovej ceny pre dodávku poslednej inštancie. Podľa tohto cenníka bude cena za silovú zložku (samotná elektrina bez ceny za distribúciu) 0,1882 €/kWh bez DPH (0,2258 €/kWh s DPH).

To znamená, že koncová cena na faktúre (silová zložka + distribúcia) bude približne 2-násobne vyššia oproti stavu pred ukončením dodávky elektriny od BCF ENERGY, s.r.o. Tento stav potrvá po dobu najviac 3 kalendárnych mesiacov.

   Aktuality

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
`
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.