logo

Ciele kvality 2018

1. Zvýšenie tržieb od vlastníkov bytov na úseku údržby o 1,5 % v porovnaní so skutočnosťou roka 2017
Zodpovedný: vedúci úseku údržby a vedúca úseku FPM
Termín: 31.12.2018

2. Zvýšenie tržieb z revízií VTZ o 0,75% v porovnaní so skutočnosťou
roka 2017.
Zodpovedný: vedúci úseku údržby
Termín: 31.12.2018

3. Hydraulické vyregulovanie TÚV v okruhu kotolní OST3, OST4, OST6, OST7, SK5, SK6 a Mier.
Zodpovedný: vedúci úseku údržby
Termín: 31.12.2018

4. Technicko-organizačné zabezpečenie a realizácia rekonštrukcie odovzdávacích staníc A2, A6 a A8.
Zodpovedný: vedúci úseku investícií
Termín: 31.12.2018

V Prešove, 4.1.2018

Ing. Natália Banduričová
konateľka spoločnosti

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
`
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.