logo

Zóny plateného parkovania

Platené parkovanie v centrálnej časti Prešova je rozdelené do štyroch tarifných zón.

Prevádzkový poriadok platí v Centrálnej mestskej zóne plateného parkovania na vymedzenom území mesta Prešov (ďalej len „Zóny plateného parkovania“), ktoré sú určené použitím:

- dopravných značiek IP17a „Parkovisko - parkovacie miesta s plateným státím“ s dodatkovou tabuľkou E12, na ktorej sú uvedené údaje, za akých podmienok možno parkovisko používať, vrátane spôsobu úhrady, v akom čase je parkovisko spoplatnené, označenie pásma a vodorovné dopravné značenie – symbol spôsobu státia.

- dopravných značiek IP16 „Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím“ s dodatkovou tabuľkou E13 vymedzenom parkovacom mieste. Grafické znázornenie značiek sa nachádza v predajnom mieste prevádzkovateľa a na parkovacích automatoch.

Zóny plateného parkovania sú rozdelené na štyri pásma:

Pásmo I. - červené pásmo (vnútorný okruh)
Pásmo II. - oranžové pásmo (stredný okruh)
Pásmo III. - zelené pásmo (vonkajší okruh)
Pásmo IV - modré pásmo (vonkajší okruh)

 

Tarifná štruktúra pásiem krátkodobého parkovania:

pásmo parkovací lístok SMS parkovací lístok WEB parkovací lístok
I. pásmo - ČERVENÉ 1 € / hodina
min. sadzba: 0,50€/30 minút
1,10 € / hodina 1 € / hodina
min. sadzba: 0,50€/30 minút
potom minútová tarifikácia
II. pásmo - ORANŽOVÉ 0,70 € / hodina 0,77 € / hodina 0,70 € / hodina
min. sadzba: 0,70€/30 minút
potom minútová tarifikácia
III. pásmo - ZELENÉ 0,35 € / hodina
max. sadzba 1€ / 24 hodín
0,39 € / hodina 0,35 € / hodina
min. sadzba: 0,35€/60 minút
potom minútová tarifikácia alebo 1€ / 24 hodín
IV. pásmo - MODRÉ 0,20 € / hodina 0,25 € / hodina 0,20 € / hodina

 

Tarifná štruktúra pásiem - parkovacia karta:

 Pásmo Parkovacia karta
 REZIDENT OBYVATEĽ  REZIDENT PODNIKATEĽ Vyhradená parkovacia karta
ročná ročná polročná štvrťročná ročná
I. pásmo - ČERVENÉ 100 € 990 € 520 € 270 € 1330 €
II. pásmo - ORANŽOVÉ 70 € 650 € 350 € 180 € 930 €
III. pásmo - ZELENÉ 35 € 220 € 130 € 70 € 630 €

 

Plán s detailným grafickým vymedzením Zón plateného parkovania:

 

  Aktivity / Správa mestských parkovísk

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.