logo

Oznámenie o výsledku VOS DELŇA 2

Oznámenie o výsledku Verejná obchodná súťaž - Delňa 2

Dňa 22.06.2022 o 14.00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie komisie pre otváranie obálok a hodnotenie predložených súťažných návrhov vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže o výber  najvhodnejšieho záujemcu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom  Časti pozemku na parcele reg. “C“ KN č. 3162/1, druh: trvalé trávnaté porasty o výmere 40 m² vytýčenej prenajímateľom a prenájom  Časti pozemku na parcele reg. “C“ KN č. 3162/2, druh: trvalé trávnaté porasty o výmere 40 m².

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže nájdete v prílohe nižšie.  ↓

   Aktuality

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
`
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.