logo

VOS č.3 - Jarková 2

MESTO PREŠOV vyhlasuje VOS č.3 - verejná obchodná súťaž na nebytový priestor na Jarkovej 2

MESTO PREŠOV
Mestský úrad v Prešove,
Hlavná 73,
080 O1 Prešov

na základe uznesenia z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 845/2022 zo dňa 6.7.2022 vyhlasuje podľa§ 281 až 288 Obchodného zákonníka OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na odpredaj nasledovných nehnuteľností:

  • pozemku parc. č. KNC 98/1 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 477m2,
  • pozemku parc. č. KNC 98/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 49m2,
  • pozemku parc. č. KNC 95/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 164 m 2,
  • pozemku parc. č. KNC 95/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57m2,
  • pozemku parc. č. KNC 95/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66m2,
  • stavby súpisné číslo 3125 umiestnená na pozemkoch parc. č. KNC 9811 a parc. č. KNC 98/2, L V č. 6492, k. ú. Prešov.

Stavba sa nachádza v lokalite na rohu ulíc Jarkovej a Weberovej s adresou Jarková 2 v Prešove. Je postavená v roku 1966. V budove sú 3 nadzemné a jedno podzemné podlažie. Nadzemná časť je v súčasnosti využívaná na kancelárske a prevádzkové účely. V podzemnej časti je plynová kotolňa, skladové priestory a úkryt civilnej ochrany (ďalej CO kryt).

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv je deň stanovený v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže,
teda do 12. 8. 2022, do 14:00 h.
 
Podrobné podmienky obchodnej verejnej súťaže nájdete v prílohe nižšie.  ↓
   Aktuality

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
`
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.