logo

ROK 2023 BYTY

Zmluva o nájme bytu číslo 436/2023
pdf
178,8 kB
28.12.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 459/2023
pdf
175,8 kB
27.12.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 458/2023
pdf
172,4 kB
27.12.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 457/2023
pdf
172,2 kB
27.12.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 456/2023
pdf
172,3 kB
27.12.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600501339
pdf
1715,2 kB
27.12.2023
Zmluva o dodávke plynu 9107187237
pdf
2933,6 kB
27.12.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600501333
pdf
2073,9 kB
27.12.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 455/2023
pdf
266,7 kB
27.12.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 450/2023
pdf
172,6 kB
27.12.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 432/2023
pdf
172,6 kB
27.12.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 435/2023
pdf
176,4 kB
20.12.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 428/2023
pdf
169,4 kB
20.12.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 454/2023
pdf
267 kB
20.12.2023
Objednávka číslo 128/B/2023
pdf
129,4 kB
20.12.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 452/2023
pdf
172,1 kB
18.12.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 448/2023
pdf
169,5 kB
18.12.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 447/2023
pdf
175,6 kB
18.12.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 443/2023
pdf
169,2 kB
18.12.2023
Dohoda o skončení nájmu bytu číslo 14/2023
pdf
160 kB
18.12.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 442/2023
pdf
174 kB
18.12.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 438/2023
pdf
176,5 kB
18.12.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 437/2023
pdf
176,6 kB
18.12.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 434/2023
pdf
175,9 kB
18.12.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 433/2023
pdf
176,4 kB
18.12.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 430/2023
pdf
173,2 kB
18.12.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 427/2023
pdf
173 kB
18.12.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 425/2023
pdf
171,8 kB
18.12.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 402/2023
pdf
173,8 kB
18.12.2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty číslo PK/16/2023
pdf
128,7 kB
18.12.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 424/2023
pdf
173 kB
13.12.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 421/2023
pdf
174 kB
13.12.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 413/2023
pdf
176,4 kB
13.12.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 412/2023
pdf
173,2 kB
13.12.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 394/2023
pdf
173,4 kB
13.12.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 364/2023
pdf
175,2 kB
13.12.2023
Objednávka číslo 127/B/2023
pdf
129 kB
13.12.2023
Objednávka číslo 125/B/2023
pdf
127,9 kB
13.12.2023
Objednávka číslo 126/B/2023
pdf
127,7 kB
13.12.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 429/2023
pdf
172,3 kB
7.12.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 423/2023
pdf
176,4 kB
7.12.2023
Zmluva čísla ZO/2024C27919-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
pdf
5452,1 kB
6.12.2023
Objednávka číslo 124/B/2023
pdf
127,8 kB
6.12.2023
Objednávka číslo 123/B/2023
pdf
127,9 kB
6.12.2023
Objednávka číslo 122/B/2023
pdf
128 kB
6.12.2023
Objednávka číslo 121/B/2023
pdf
127,4 kB
6.12.2023
Objednávka číslo 120/B/2023
pdf
127,4 kB
6.12.2023
Objednávka číslo 119/B/2023
pdf
127,5 kB
6.12.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 381/2023
pdf
171,8 kB
6.12.2023
Objednávka číslo 3/R/2023
pdf
130,2 kB
4.12.2023
Objednávka číslo 118/B/2023
pdf
129,1 kB
4.12.2023
Uznanie záväzku číslo 48/2023
pdf
202,3 kB
1.12.2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty číslo PK/3/2023
pdf
129,3 kB
1.12.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 420/2023
pdf
172,6 kB
29.11.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 405/2023
pdf
172,2 kB
29.11.2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty číslo PK/31/2023
pdf
128,7 kB
29.11.2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty číslo PK/34/2023
pdf
127,8 kB
29.11.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 419/2023
pdf
171,8 kB
28.11.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 416/2023
pdf
169 kB
28.11.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 389/2023
pdf
175,6 kB
28.11.2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty číslo PK/15/2023
pdf
130 kB
28.11.2023
Dohoda o skončení nájmu bytu číslo 12/2023
pdf
157 kB
27.11.2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty číslo PK/23/2023
pdf
127,8 kB
27.11.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 415/2023
pdf
169,2 kB
27.11.2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty číslo PK/36/2023
pdf
128,3 kB
24.11.2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty číslo PK/33/2023
pdf
128,4 kB
24.11.2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty číslo PK/32/2023
pdf
128,3 kB
24.11.2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty číslo PK/30/2023
pdf
128 kB
24.11.2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty číslo PK/29/2023
pdf
127,7 kB
24.11.2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty číslo PK/26/2023
pdf
127,2 kB
24.11.2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty číslo PK/24/2023
pdf
128,1 kB
24.11.2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty číslo PK/22/2023
pdf
127,3 kB
24.11.2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty číslo PK/20/2023
pdf
128 kB
24.11.2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty číslo PK/19/2023
pdf
128,1 kB
24.11.2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty číslo PK/17/2023
pdf
129,1 kB
24.11.2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty číslo PK/14/2023
pdf
129,8 kB
24.11.2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty číslo PK/13/2023
pdf
128,5 kB
24.11.2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty číslo PK/12/2023
pdf
128,2 kB
24.11.2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty číslo PK/11/2023
pdf
127,6 kB
24.11.2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty číslo PK/7/2023
pdf
127,3 kB
24.11.2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty číslo PK/6/2023
pdf
127,8 kB
24.11.2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty číslo PK/5/2023
pdf
128,1 kB
24.11.2023
Zmluva o vydaní parkovacej karty číslo PK/4/2023
pdf
129,3 kB
24.11.2023
Dodatok číslo 1 k Zmluve o nájme bytu číslo 263/2021
pdf
153,3 kB
24.11.2023
Dohoda o skončení nájmu bytu číslo 13/2023
pdf
159,4 kB
24.11.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 418/2023
pdf
173,3 kB
24.11.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 417/2023
pdf
171,9 kB
24.11.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 410/2023
pdf
172,5 kB
24.11.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 397/2023
pdf
175,4 kB
24.11.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 377/2023
pdf
175,7 kB
24.11.2023
Objednávka číslo 117/B/2023
pdf
128,2 kB
21.11.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 411/2023
pdf
176,5 kB
21.11.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 401/2023
pdf
178 kB
21.11.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 344/2023
pdf
172,3 kB
21.11.2023
Objednávka číslo 116/B/2023
pdf
129 kB
21.11.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 406/2023
pdf
172,6 kB
16.11.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 409/2023
pdf
244,3 kB
16.11.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 408/2023
pdf
238,5 kB
16.11.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 403/2023
pdf
176,2 kB
16.11.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 399/2023
pdf
173,1 kB
16.11.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 398/2023
pdf
178,1 kB
16.11.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 393/2023
pdf
176,4 kB
16.11.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 392/2023
pdf
172,4 kB
16.11.2023
Uznanie záväzku číslo 45/2023
pdf
186 kB
16.11.2023
Zmluva o dodávke plynu číslo 9107177633
pdf
3771,4 kB
16.11.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 9600496132
pdf
1298,5 kB
16.11.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 407/2023
pdf
172 kB
15.11.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 400/2023
pdf
172,7 kB
15.11.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 395/2023
pdf
173,7 kB
15.11.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 391/2023
pdf
172,1 kB
15.11.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 396/2023
pdf
175,3 kB
14.11.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 388/2023
pdf
176,3 kB
14.11.2023
Objednávka číslo 115/B/2023
pdf
127,2 kB
10.11.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 390/2023
pdf
173,1 kB
9.11.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 387/2023
pdf
175,4 kB
8.11.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 379/2023
pdf
175,9 kB
8.11.2023
Objednávka číslo 114/B/2023
pdf
127,9 kB
8.11.2023
Uznanie záväzku číslo 47/2023
pdf
193,9 kB
8.11.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 380/2023
pdf
175,3 kB
7.11.2023
Objednávka číslo 113/B/2023
pdf
126,7 kB
7.11.2023
Objednávka číslo 112/B/2023
pdf
127,6 kB
7.11.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 9600496921
pdf
2037,5 kB
7.11.2023
Objednávka číslo 111/B/2023
pdf
127,6 kB
2.11.2023
Objednávka číslo 110/B/2023
pdf
127,6 kB
30.10.2023
Objednávka číslo 109/B/2023
pdf
129 kB
30.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 386/2023
pdf
172,1 kB
27.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 376/2023
pdf
177,5 kB
27.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 375/2023
pdf
177,6 kB
27.10.2023
Objednávka číslo 108/B/2023
pdf
128 kB
27.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 385/2023
pdf
172,6 kB
26.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 383/2023
pdf
172,6 kB
26.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 382/2023
pdf
222,8 kB
26.10.2023
Objednávka číslo 107/B/2023
pdf
129 kB
24.10.2023
Objednávka číslo 106/B/2023
pdf
127,8 kB
24.10.2023
Uznanie záväzku číslo 46/2023
pdf
192,3 kB
23.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 384/2023
pdf
176,6 kB
23.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 378/2023
pdf
176,7 kB
23.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 372/2023
pdf
223 kB
20.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 373/2023
pdf
174 kB
19.10.2023
Objednávka číslo 105/B/2023
pdf
127,8 kB
18.10.2023
Objednávka číslo 104/B/2023
pdf
128,2 kB
18.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 366/2023
pdf
231,5 kB
18.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 367/2023
pdf
198,8 kB
18.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 368/2023
pdf
176,6 kB
18.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 358/2023
pdf
176,2 kB
18.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 363/2023
pdf
179 kB
18.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 352/2023
pdf
176,8 kB
18.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 292/2023
pdf
172,8 kB
18.10.2023
Dodatok číslo 1 k Zmluve o nájme bytu číslo 131/2023
pdf
157,6 kB
18.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 370/2023
pdf
172,7 kB
17.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 348/2023
pdf
176,4 kB
17.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 371/2023
pdf
178,2 kB
16.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 365/2023
pdf
226,4 kB
16.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 361/2023
pdf
173,9 kB
16.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 341/2023
pdf
172,8 kB
16.10.2023
Objednávka číslo 103/B/2023
pdf
127,7 kB
13.10.2023
Objednávka číslo 102/B/2023
pdf
129,4 kB
13.10.2023
Objednávka číslo 101/B/2023
pdf
128,3 kB
13.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 369/2023
pdf
173,1 kB
12.10.2023
Objednávka číslo 100/B/2023
pdf
126,6 kB
11.10.2023
Objednávka číslo 99/B/2023
pdf
127,8 kB
11.10.2023
Objednávka číslo 97/B/2023
pdf
129,3 kB
11.10.2023
Dohoda o skončení nájmu bytu číslo 11/2023
pdf
158,8 kB
10.10.2023
Objednávka číslo 98/B/2023
pdf
127,8 kB
9.10.2023
Zmluva o pripojení 24ZVS0000837847T
pdf
1267,9 kB
9.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 362/2023
pdf
173,5 kB
9.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 357/2023
pdf
178,6 kB
9.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 353/2023
pdf
173,8 kB
9.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 351/2023
pdf
172,9 kB
9.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 360/2023
pdf
173,5 kB
6.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 342/2023
pdf
172,7 kB
5.10.2023
Objednávka číslo 94/B/2023
pdf
128 kB
5.10.2023
Objednávka číslo 96/B/2023
pdf
128 kB
5.10.2023
Objednávka číslo 95/B/2023
pdf
130 kB
5.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 359/2023
pdf
173,6 kB
4.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 356/2023
pdf
179,5 kB
4.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 355/2023
pdf
172,9 kB
4.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 354/2023
pdf
173,1 kB
4.10.2023
Objednávka číslo 93/B/2023
pdf
127,9 kB
4.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 335/2023
pdf
172,6 kB
3.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 347/2023
pdf
176,5 kB
3.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 346/2023
pdf
177,1 kB
3.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 343/2023
pdf
173,5 kB
3.10.2023
Zmluva o dodávke plynu 9107174182
pdf
2698,5 kB
3.10.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600494153
pdf
1674,7 kB
3.10.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600494137
pdf
1633,4 kB
3.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 332/2023
pdf
176,1 kB
27.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 334/2023
pdf
176,3 kB
27.9.2023
Dohoda o skončení nájmu bytu číslo 10/2023
pdf
157,4 kB
27.9.2023
Uznanie záväzku číslo 44/2023
pdf
193,5 kB
27.9.2023
Objednávka číslo 92/B/2023
pdf
126,1 kB
27.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 345/2023
pdf
177 kB
27.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 325/2023
pdf
176,5 kB
27.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 340/2023
pdf
177,1 kB
27.9.2023
Objednávka číslo 91/B/2023
pdf
128,9 kB
26.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 350/2023
pdf
176,4 kB
26.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 339/2023
pdf
173,6 kB
25.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 349/2023
pdf
175,9 kB
25.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 338/2023
pdf
170,2 kB
25.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 336/2023
pdf
176,3 kB
25.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 333/2023
pdf
176 kB
22.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 331/2023
pdf
172,9 kB
22.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 327/2023
pdf
172,8 kB
22.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 326/2023
pdf
172,9 kB
22.9.2023
Objednávka číslo 90/B/2023
pdf
150,2 kB
20.9.2023
Objednávka číslo 89/B/2023
pdf
150,5 kB
19.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 337/2023
pdf
169,8 kB
19.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 328/2023
pdf
169 kB
19.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 318/2023
pdf
172,9 kB
19.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 289/2023
pdf
173,5 kB
19.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 274/2023
pdf
176 kB
19.9.2023
Objednávka číslo 88/B/2023
pdf
151,1 kB
19.9.2023
Objednávka číslo 87/B/2023
pdf
150,8 kB
19.9.2023
Uznanie záväzku číslo 43/2023
pdf
195,6 kB
18.9.2023
Objednávka 86/B/2023
pdf
148,8 kB
18.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 329/2023
pdf
176,1 kB
13.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 317/2023
pdf
172,1 kB
13.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 320/2023
pdf
172,1 kB
12.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 324/2023
pdf
175,9 kB
12.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 294/2023
pdf
172,1 kB
11.9.2023
Uznanie záväzku číslo 42/2023
pdf
195,4 kB
11.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 323/2023
pdf
178,6 kB
8.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 316/2023
pdf
170,1 kB
7.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 303/2023
pdf
168,2 kB
6.9.2023
Uznanie záväzku číslo 40/2023
pdf
182,2 kB
6.9.2023
Dohoda o ukončení spoločného nájmu bytu číslo 2/2023
pdf
156 kB
6.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 322/2023
pdf
172 kB
6.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 319/2023
pdf
168,3 kB
6.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 321/2023
pdf
172 kB
6.9.2023
Objednávka číslo 85/B/2023
pdf
149,6 kB
6.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 302/2023
pdf
178 kB
4.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 313/2023
pdf
179 kB
4.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 305/2023
pdf
175,4 kB
4.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 304/2023
pdf
177,9 kB
4.9.2023
Objednávka číslo 84/B/2023
pdf
148,5 kB
4.9.2023
Dohoda o skončení nájmu bytu číslo 9/2023
pdf
1228,6 kB
30.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 315/2023
pdf
172 kB
30.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 314/2023
pdf
168,7 kB
30.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 312/2023
pdf
175,1 kB
30.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 311/2023
pdf
168,7 kB
24.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 310/2023
pdf
172,7 kB
24.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 309/2023
pdf
175,3 kB
24.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 307/2023
pdf
243 kB
24.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 301/2023
pdf
173,1 kB
24.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 308/2023
pdf
172,4 kB
22.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 306/2023
pdf
173 kB
22.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 298/2023
pdf
173,5 kB
22.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 285/2023
pdf
168,6 kB
22.8.2023
Objednávka číslo 83/B/2023
pdf
149,6 kB
22.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 300/2023
pdf
173 kB
21.8.2023
Objednávka číslo 82/B/2023
pdf
148,3 kB
18.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 296/2023
pdf
172,4 kB
17.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 284/2023
pdf
172,8 kB
17.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 207/2023
pdf
168,9 kB
17.8.2023
Objednávka číslo 81/B/2023
pdf
149,8 kB
16.8.2023
Uznanie záväzku číslo 39/2023
pdf
185,4 kB
15.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 268/2023
pdf
169,4 kB
15.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 267/2023
pdf
168,7 kB
15.8.2023
Objednávka číslo 80/B/2023
pdf
148,7 kB
15.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 293/2023
pdf
168,8 kB
14.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 260/2023
pdf
172,3 kB
14.8.2023
Zmluva o pripojení 24ZVS0000833681K
pdf
1520,8 kB
14.8.2023
Zmluva o pripojení 24ZVS00008338927
pdf
1345,9 kB
14.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 297/2023
pdf
168,9 kB
11.8.2023
Objednávka číslo 79/B/2023
pdf
148,6 kB
9.8.2023
Objednávka číslo 78/B/2023
pdf
149,6 kB
9.8.2023
Objednávka číslo 77/B/2023
pdf
151,2 kB
9.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 280/2023
pdf
168,7 kB
7.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 240/2023
pdf
168,8 kB
7.8.2023
Objednávka číslo 76/B/2023
pdf
150,3 kB
3.8.2023
Objednávka číslo 75/B/2023
pdf
149,8 kB
3.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 295/2023
pdf
169,1 kB
3.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 290/2023
pdf
168,8 kB
3.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 288/2023
pdf
169,5 kB
3.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 282/2023
pdf
169,7 kB
3.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 281/2023
pdf
169,5 kB
3.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 269/2023
pdf
168,7 kB
3.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 231/2023
pdf
173,2 kB
3.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 206/2023
pdf
168,9 kB
3.8.2023
Objednávka číslo 74/B/2023
pdf
129,4 kB
3.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 291/2023
pdf
168,7 kB
1.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 287/2023
pdf
171,2 kB
1.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 286/2023
pdf
168,6 kB
1.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 283/2023
pdf
169,1 kB
1.8.2023
Zmluva o dodávke plynu č. 9107165184
pdf
2595,1 kB
31.7.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.9600490936
pdf
1527,6 kB
31.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 275/2023
pdf
165,8 kB
31.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 270/2023
pdf
174,7 kB
31.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 261/2023
pdf
168,7 kB
31.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 209/2023
pdf
169,8 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 279/2023
pdf
173,6 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 278/2023
pdf
169,7 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 277/2023
pdf
169,5 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 276/2023
pdf
171,1 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 273/2023
pdf
168,7 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 272/2023
pdf
172,6 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 271/2023
pdf
168,5 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme bytu a Dohoda o finančnej zábezpeke č 265/2023
pdf
224,1 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 262/2023
pdf
173,6 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 258/2023
pdf
172,8 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 256/2023
pdf
168,7 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 246/2023
pdf
168,4 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 225/2023
pdf
168,6 kB
27.7.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.9600490703
pdf
2857,5 kB
24.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 263/2023
pdf
168,8 kB
24.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 254/2023
pdf
174,5 kB
21.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 253/2023
pdf
174,2 kB
21.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 251/2023
pdf
170,4 kB
21.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 250/2023
pdf
170,2 kB
21.7.2023
Zmluva o nájme bytu 259/2023
pdf
172,8 kB
20.7.2023
Zmluva o nájme bytu 255/2023
pdf
172 kB
20.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 249/2023
pdf
173,6 kB
20.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 202/2023
pdf
169,1 kB
20.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 266/2023
pdf
169,9 kB
20.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 218/2023
pdf
169 kB
20.7.2023
Uznanie záväzku číslo 35/2023
pdf
193,8 kB
17.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 257/2023
pdf
168,4 kB
17.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 252/2023
pdf
170,1 kB
12.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 210/2023
pdf
169 kB
12.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 239/2023
pdf
170,1 kB
12.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 226/2023
pdf
168,6 kB
12.7.2023
Objednávka číslo 73/B/2023
pdf
126,9 kB
11.7.2023
Objednávka číslo 72/B/2023
pdf
129,5 kB
11.7.2023
Objednávka číslo 71/B/2023
pdf
129,1 kB
11.7.2023
Uznanie záväzku číslo 38/2023
pdf
184,8 kB
10.7.2023
Uznanie záväzku číslo 30/2023
pdf
186,1 kB
10.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 248/2023
pdf
173,5 kB
6.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 238/2023
pdf
169,3 kB
6.7.2023
Uznanie záväzku číslo 36/2023
pdf
186,2 kB
4.7.2023
Dohoda o spoločnom nájme bytu č.1/2023
pdf
165,6 kB
30.6.2023
Uznanie záväzku číslo 33/2023
pdf
183,8 kB
30.6.2023
Uznanie záväzku číslo 32/2023
pdf
199,3 kB
29.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 242/2023
pdf
173,3 kB
29.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 247/2023
pdf
172,4 kB
29.6.2023
Objednávka číslo 70/B/2023
pdf
127,7 kB
29.6.2023
Objednávka číslo 69/B/2023
pdf
129,4 kB
29.6.2023
Objednávka číslo 68/B/2023
pdf
130,2 kB
29.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 243/2023
pdf
173,2 kB
27.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 241/2023
pdf
181,8 kB
27.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 216/2023
pdf
169,3 kB
27.6.2023
Uznanie záväzku číslo 28/2023
pdf
193,7 kB
27.6.2023
Uznanie záväzku číslo 27/2023
pdf
186 kB
27.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 245/2023
pdf
169,9 kB
27.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 244/2023
pdf
172,5 kB
27.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 234/2023
pdf
174,3 kB
26.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 192/2023
pdf
169,3 kB
26.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 191/2023
pdf
169,7 kB
26.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 237/2023
pdf
226 kB
23.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 236/2023
pdf
223,9 kB
23.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 235/2023
pdf
169,8 kB
23.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 233/2023
pdf
169,1 kB
23.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 204/2023
pdf
172,8 kB
23.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 230/2023
pdf
170,2 kB
23.6.2023
Uznanie záväzku číslo 25/2023
pdf
193,7 kB
23.6.2023
Uznanie záväzku číslo 26/2023
pdf
187,6 kB
23.6.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600488582
pdf
1601,4 kB
22.6.2023
Uznanie záväzku číslo 20/2023
pdf
183,1 kB
21.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 228/2023
pdf
172,8 kB
21.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 220/2023
pdf
170,8 kB
20.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 203/2023
pdf
173,5 kB
19.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 232/2023
pdf
169,7 kB
19.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 224/2023
pdf
168,6 kB
15.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 166/2023
pdf
169,4 kB
15.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 227/2023
pdf
169,6 kB
15.6.2023
Uznanie záväzku číslo 19/2023
pdf
185,7 kB
15.6.2023
Uznanie záväzku číslo 18/2023
pdf
184,7 kB
14.6.2023
Zmluva o nájme byt číslo 229/2023
pdf
173 kB
14.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 222/2023
pdf
175,7 kB
14.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 214/2023
pdf
169,4 kB
14.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 212/2023
pdf
173,7 kB
14.6.2023
Uznanie záväzku číslo 22/2023
pdf
183 kB
14.6.2023
Uznanie záväzku číslo 23/2023
pdf
184,2 kB
14.6.2023
Uznanie záväzku číslo 24/2023
pdf
183,5 kB
14.6.2023
Objednávka číslo 67/B/2023
pdf
130,6 kB
13.6.2023
Objednávka číslo 66/B/2023
pdf
130,2 kB
13.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 219/2023
pdf
169,4 kB
13.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 211/2023
pdf
172,8 kB
13.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 190/2023
pdf
170,1 kB
13.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 189/2023
pdf
170 kB
13.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 186/2023
pdf
172,9 kB
13.6.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.9600488300
pdf
1459,8 kB
12.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 223/2023
pdf
172,9 kB
12.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 217/2023
pdf
169,7 kB
12.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 201/2023
pdf
169 kB
12.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 173/2023
pdf
169,5 kB
12.6.2023
Uznanie záväzku číslo 15/2023
pdf
183,7 kB
12.6.2023
Dohoda o uznaní a vydaní bezdôvodného obohatenia číslo 21/2023
pdf
238,2 kB
12.6.2023
Dohoda o uznaní a vydaní bezdôvodného obohatenia číslo 16/2023
pdf
214,4 kB
7.6.2023
Uznanie záväzku číslo 14/2023
pdf
184,1 kB
7.6.2023
Objednávka číslo 65/B/2023
pdf
134,2 kB
6.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 195/2023
pdf
169,7 kB
6.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 179/2023
pdf
170,8 kB
6.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 172/2023
pdf
169,7 kB
6.6.2023
Uznanie záväzku číslo 12/2023
pdf
184,5 kB
6.6.2023
Uznanie záväzku číslo 13/2023
pdf
182,5 kB
6.6.2023
Dohoda o uznaní a vydaní bezdôvodného obohatenia číslo 11/2023
pdf
219,2 kB
6.6.2023
Uznanie záväzku číslo 8/2023
pdf
191,2 kB
5.6.2023
Uznanie záväzku číslo 9/2023
pdf
186,1 kB
5.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 208/2023
pdf
169,1 kB
1.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 200/2023
pdf
169 kB
1.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 199/2023
pdf
170 kB
1.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 194/2023
pdf
169,5 kB
1.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 176/2023
pdf
172,1 kB
1.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 171/2023
pdf
170,2 kB
1.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 185/2023
pdf
172,6 kB
31.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 184/2023
pdf
172,3 kB
31.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 183/2023
pdf
172,2 kB
31.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 181/2023
pdf
169,5 kB
31.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 174/2023
pdf
173 kB
31.5.2023
Dohoda o skončení nájmu bytu číslo 8/2023
pdf
162,8 kB
31.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 205/2023
pdf
175,3 kB
30.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 198/2023
pdf
169,4 kB
30.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 197/2023
pdf
168,8 kB
30.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 193/2023
pdf
169,6 kB
30.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 188/2023
pdf
173,7 kB
30.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 170/2023
pdf
170,5 kB
30.5.2023
Dohoda o skončení nájmu bytu číslo 7/2023
pdf
163,8 kB
30.5.2023
Objednávka číslo 64/B/2023
pdf
128,8 kB
30.5.2023
Objednávka číslo 63/B/2023
pdf
127,6 kB
30.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 187/2023
pdf
172,3 kB
26.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 156/2023
pdf
169,1 kB
26.5.2023
Uznanie záväzku č. 7/2023
pdf
182,8 kB
26.5.2023
Uznanie záväzku č. 6/2023
pdf
183,7 kB
26.5.2023
Objednávka číslo 62/B/2023
pdf
130 kB
26.5.2023
Zmluva o nájme bytu 182/2023
pdf
172,3 kB
25.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 180/2023
pdf
173,4 kB
25.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 169/2023
pdf
170,5 kB
25.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 165/2023
pdf
169 kB
25.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 153/2023
pdf
174,5 kB
25.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 141/2023
pdf
172,3 kB
25.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 138/2023
pdf
169,6 kB
25.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo137/2023
pdf
170,1 kB
25.5.2023
Objednávka číslo 61/B/2023
pdf
130,6 kB
25.5.2023
Objednávka číslo 60/B/2023
pdf
130,9 kB
25.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 175/2023
pdf
169,5 kB
23.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 177/2023
pdf
169,4 kB
23.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 160/2023
pdf
169,5 kB
23.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 163/2023
pdf
174,2 kB
23.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 162/2023
pdf
172,3 kB
23.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 103/2023
pdf
169,2 kB
23.5.2023
Objednávka číslo 59/B/2023
pdf
129,2 kB
22.5.2023
Objednávka číslo 58/B/2023
pdf
131,6 kB
19.5.2023
Objednávka číslo 57/B/2023
pdf
129,8 kB
18.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 168/2023
pdf
169,7 kB
18.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 164/2023
pdf
172,4 kB
18.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 161/2023
pdf
169 kB
18.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 150/2023
pdf
172,5 kB
18.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 86/2023
pdf
168,8 kB
16.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 152/2023
pdf
169,2 kB
16.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 102/2023
pdf
168,7 kB
16.5.2023
Dohoda o uznaní a vydaní bezdôvodného obohatenia č. 5/2023
pdf
228,3 kB
16.5.2023
Dohoda o ukončení spoločného nájmu bytu číslo 1/2023
pdf
160 kB
12.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 87/2023
pdf
169,5 kB
12.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 159/2023
pdf
169,5 kB
12.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 154/2023
pdf
172,7 kB
12.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 136/2023
pdf
172,6 kB
12.5.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600486683
pdf
1625,1 kB
11.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 158/2023
pdf
169,7 kB
10.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 157/2023
pdf
169,2 kB
10.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 155/2023
pdf
169,7 kB
10.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 149/2023
pdf
173 kB
10.5.2023
Objednávka číslo 56/B/2023
pdf
131,1 kB
10.5.2023
Objednávka číslo 55/B/2023
pdf
128 kB
10.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 151/2023
pdf
168,6 kB
5.5.2023
Objednávka číslo 54/B/2023
pdf
131,7 kB
5.5.2023
Objednávka číslo 53/B/203
pdf
129,8 kB
5.5.2023
Objednávka číslo 52/B/2023
pdf
127,6 kB
5.5.2023
Objednávka číslo 51/B/2023
pdf
127 kB
5.5.2023
Objednávka číslo 50/B/2023
pdf
129,6 kB
5.5.2023
Objednávka číslo 49/B/2023
pdf
129 kB
5.5.2023
Objednávka číslo 48/B/2023
pdf
131,4 kB
5.5.2023
Objednávka číslo 47/B/2023
pdf
129,9 kB
5.5.2023
Objednávka číslo 46/B/2023
pdf
131,3 kB
5.5.2023
Objednávka číslo 45/B/2023
pdf
127,4 kB
5.5.2023
Objednávka číslo 44/B/2023
pdf
132,4 kB
5.5.2023
Objednávka číslo 43/B/2023
pdf
129,1 kB
5.5.2023
Objednávka číslo 42/B/2023
pdf
130,5 kB
5.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 143/2023
pdf
172,3 kB
2.5.2023
Dohoda o skončení nájmu bytu č. 6/2023
pdf
163,3 kB
28.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 146/2023
pdf
172,3 kB
28.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 147/2023
pdf
174,5 kB
26.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 145/2023
pdf
173 kB
26.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 144/2023
pdf
172,6 kB
26.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 142/2023
pdf
169,6 kB
26.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 140/2023
pdf
169,7 kB
26.4.2023
Objednávka číslo 41/B/2023
pdf
128,9 kB
26.4.2023
Objednávka číslo 40/B/2023
pdf
132,4 kB
26.4.2023
Objednávka číslo 39/B/2023
pdf
130,5 kB
26.4.2023
Objednávka číslo 38/B/2023
pdf
127,8 kB
26.4.2023
Objednávka číslo 37/B/2023
pdf
129,4 kB
26.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 148/2023
pdf
169,6 kB
26.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 135/2023
pdf
174,8 kB
25.4.2023
Zmluva o nájme bytu č. 134/2023
pdf
169,2 kB
25.4.2023
Dohoda o skončení nájmu bytu č. 5/2023
pdf
162,3 kB
25.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 139/2023
pdf
312,9 kB
24.4.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600486232
pdf
1532,4 kB
24.4.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600486227
pdf
1567,1 kB
24.4.2023
Zmluva o dodávke plynu č. 9107154026
pdf
2665,2 kB
24.4.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600486234
pdf
1529,8 kB
24.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 133/2023
pdf
173,1 kB
19.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 132/2023
pdf
169 kB
19.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 131/2023
pdf
169,4 kB
19.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 127/2023
pdf
172,6 kB
17.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 92/2023
pdf
169,3 kB
17.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 129/2023
pdf
169,6 kB
17.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 121/2023
pdf
169,7 kB
17.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 119/2023
pdf
169 kB
17.4.2023
Objednávka číslo 36/B/2023
pdf
130,3 kB
17.4.2023
Objednávka číslo 35/B/2023
pdf
132,3 kB
17.4.2023
Objednáva číslo 34/B/2023
pdf
132,4 kB
17.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 78/2023
pdf
172,4 kB
14.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 125/2023
pdf
174,7 kB
14.4.2023
Objednávka číslo 33/B/2023
pdf
130,8 kB
14.4.2023
Objednávka číslo 32/B/2023
pdf
128,5 kB
12.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 130/2023
pdf
173,9 kB
11.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 122/2023
pdf
168,9 kB
11.4.2023
Objednávka číslo 31/B/2023
pdf
130,5 kB
11.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 126/2023
pdf
172 kB
4.4.2023
Objednávka číslo 30/B/2023
pdf
127,6 kB
4.4.2023
Objednávka číslo 29/B/2023
pdf
131,4 kB
31.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 128/2023
pdf
172,2 kB
30.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 124/2023
pdf
169 kB
30.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 106/2023
pdf
173,1 kB
30.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 65/2023
pdf
175,6 kB
29.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 108/2023
pdf
174,7 kB
29.3.2023
Objednávka číslo 28/B/2023
pdf
129,1 kB
28.3.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600484656
pdf
2445,7 kB
28.3.2023
Objednávka číslo 27/B/2023
pdf
130,4 kB
28.3.2023
Objednávka číslo 26/B/2023
pdf
131,8 kB
28.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 112/2023
pdf
169,1 kB
27.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 123/2023
pdf
173 kB
27.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 120/2023
pdf
168,9 kB
27.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 96/2023
pdf
170,2 kB
27.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 95/2023
pdf
172,9 kB
27.3.2023
Zmluva o dodávke plynu č. 9107149854
pdf
3330,9 kB
27.3.2023
Zmluva o dodávke plynu č. 9107149866
pdf
2634,4 kB
27.3.2023
Objednávka číslo 25/B/2023
pdf
128,8 kB
23.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 118/2023
pdf
172,3 kB
23.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 117/2023
pdf
172,4 kB
23.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 109/2023
pdf
172,2 kB
23.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 98/2023
pdf
172,4 kB
23.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 50/2023
pdf
169 kB
23.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 116/2023
pdf
172,2 kB
20.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 114/2023
pdf
170 kB
20.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 110/2023
pdf
169 kB
20.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 115/2023
pdf
169,5 kB
16.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 113/2023
pdf
169,1 kB
16.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 111/2023
pdf
170 kB
16.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 107/2023
pdf
173,9 kB
16.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 105/2023
pdf
327,9 kB
16.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 101/2023
pdf
172,7 kB
16.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 100/2023
pdf
172,8 kB
16.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 94/2023
pdf
169,7 kB
16.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 91/2023
pdf
172,8 kB
16.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 85/2023
pdf
169,4 kB
16.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 69/2023
pdf
169 kB
16.3.2023
Objednávka číslo 24/B/2023
pdf
127,8 kB
14.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 60/2023
pdf
173,9 kB
13.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 97/2023
pdf
169 kB
13.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 104/2023
pdf
169,1 kB
9.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 89/2023
pdf
172,4 kB
9.3.2023
Dohoda o skončení nájmu bytu č. 4/2023
pdf
163,5 kB
9.3.2023
Objednávka číslo 22/B/2023
pdf
127,6 kB
9.3.2023
Objednávka číslo 23/B/2023
pdf
128,9 kB
9.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 99/2023
pdf
172,3 kB
8.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 93/2023
pdf
169,4 kB
8.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 90/2023
pdf
172,1 kB
8.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 84/2023
pdf
169,8 kB
8.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 72/2023
pdf
173,8 kB
8.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 56/2023
pdf
170,1 kB
8.3.2023
Objednávka číslo 21/B/2023
pdf
128,2 kB
6.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 76/2023
pdf
172,7 kB
6.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 70/2023
pdf
169,3 kB
6.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 66/2023
pdf
168,9 kB
6.3.2023
Zmluva o pripojení č. 24ZVS00008253138
pdf
1130,7 kB
2.3.2023
Objednávka číslo 20/B/2023
pdf
128,6 kB
1.3.2023
Objednávka číslo 19/B/2023
pdf
127,6 kB
1.3.2023
Objednávka číslo 18/B/2023
pdf
129,9 kB
28.2.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600482884
pdf
2039,8 kB
27.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 83/2023
pdf
171,9 kB
27.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 61/2023
pdf
172,6 kB
27.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 79/2023
pdf
172,3 kB
27.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 73/2023
pdf
170,5 kB
27.2.2023
Zmluva o nájme bytu a Dohoda o finančnej zábezpeke č 88/2023
pdf
313,3 kB
27.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 82/2023
pdf
169,8 kB
27.2.2023
Zmluva o nájme bytu a Dohoda o finančnej zábezpeke č 81/2023
pdf
313,7 kB
27.2.2023
Zmluva o nájme bytu a Dohoda o finančnej zábezpeke č 80/2023
pdf
312,9 kB
27.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 75/2023
pdf
172,3 kB
27.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 59/2023
pdf
169,7 kB
23.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 7/2023
pdf
174,2 kB
23.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 44/2023
pdf
169,6 kB
22.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 77/2023
pdf
173,5 kB
22.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 49/2023
pdf
169,1 kB
22.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 46/2023
pdf
169,2 kB
22.2.2023
Zmluva o nájme bytu a Dohoda o finančnej zábezpeke č 21/2023
pdf
313,6 kB
22.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 62/2023
pdf
169,1 kB
22.2.2023
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach č. 4/2023
pdf
267,4 kB
21.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 67/2023
pdf
169 kB
21.2.2023
Zmluva o vykonaní deratizačných a dezinsekčných prác
pdf
3559,4 kB
21.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 74/2023
pdf
168,7 kB
21.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 71/2023
pdf
169,1 kB
21.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 57/2023
pdf
168,6 kB
21.2.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600482646
pdf
2249,2 kB
21.2.2023
Objednávka číslo 17/B/2023
pdf
128,7 kB
20.2.2023
Objednávka číslo 16/B/2023
pdf
129,9 kB
20.2.2023
Objednávka číslo 15/B/2023
pdf
129,3 kB
20.2.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600482201
pdf
2311 kB
17.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 47/2023
pdf
168,7 kB
17.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 68/2023
pdf
169,5 kB
15.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 64/2023
pdf
169,4 kB
15.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 63/2023
pdf
169,1 kB
15.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 52/2023
pdf
169,5 kB
15.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 41/2023
pdf
172,2 kB
15.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 48/2023
pdf
169,4 kB
14.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 5/2023
pdf
168,5 kB
14.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 402/2022
pdf
169,7 kB
14.2.2023
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach 3/2023
pdf
214,8 kB
14.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 55/2023
pdf
173,5 kB
13.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 58/2023
pdf
171,3 kB
10.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 53/2023
pdf
173,6 kB
10.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 54/2023
pdf
172,6 kB
10.2.2023
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach 2/2023
pdf
223,4 kB
10.2.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600481585
pdf
2254,1 kB
8.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 51/2023
pdf
171,7 kB
8.2.2023
Objednávka číslo 14/B/2023
pdf
129 kB
6.2.2023
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach 1/2023
pdf
219 kB
6.2.2023
Objednávka číslo 13/B/2023
pdf
130,4 kB
3.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 401/2022
pdf
173,9 kB
2.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 45/2023
pdf
166,1 kB
2.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 39/2023
pdf
169,5 kB
2.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 19/2023
pdf
169 kB
2.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 01/2023
pdf
169,3 kB
2.2.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600481070
pdf
389,5 kB
2.2.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600481050
pdf
382,2 kB
2.2.2023
Zmluva o dodávke p plynu č. 9107141281
pdf
531,6 kB
2.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 40/2023
pdf
171,9 kB
31.1.2023
Dohoda o skočení nájmu bytu č. 3/2023
pdf
164 kB
30.1.2023
Dohoda o skočení nájmu bytu č. 2/2023
pdf
164,1 kB
30.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 43/2023
pdf
174,7 kB
30.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 42/2023
pdf
172,2 kB
30.1.2023
Objednávka číslo 12/B/2023
pdf
130,4 kB
27.1.2023
Objednávka číslo 11/B/2023
pdf
127,3 kB
27.1.2023
Objednávka číslo 10/B/2023
pdf
128,2 kB
27.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 37/2023
pdf
169,1 kB
26.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 35/2023
pdf
174,6 kB
26.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 33/2023
pdf
169,2 kB
26.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 29/2023
pdf
190,1 kB
26.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 27/2023
pdf
171,2 kB
26.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 26/2023
pdf
171,5 kB
26.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 24/2023
pdf
183,1 kB
26.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 23/2023
pdf
172,5 kB
26.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 22/2023
pdf
189,4 kB
26.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 9/2023
pdf
168,6 kB
26.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 38/2023
pdf
168,9 kB
25.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 36/2023
pdf
172,1 kB
25.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 30/2023
pdf
179,3 kB
25.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 28/2023
pdf
203,3 kB
25.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 25/2023
pdf
168,6 kB
25.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 20/2023
pdf
173 kB
25.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 4/2023
pdf
169,8 kB
25.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 14/2023
pdf
175 kB
23.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 34/2023
pdf
173,8 kB
20.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 18/2023
pdf
169,3 kB
20.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 10/2023
pdf
169,4 kB
20.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 2/2023
pdf
172,5 kB
20.1.2023
Objednávka číslo 9/B/2023
pdf
128,7 kB
18.1.2023
Objednávka číslo 8/B/2023
pdf
130,2 kB
18.1.2023
Objednávka číslo 7/B/2023
pdf
127,5 kB
18.1.2023
Objednávka číslo 6/B/2023
pdf
130 kB
18.1.2023
Dohoda o skončení nájmu bytu č. 1/2023
pdf
161,4 kB
18.1.2023
Zmluva o dodávke plynu č.9107139627
pdf
1278,3 kB
18.1.2023
Zmluva o dodávke plynu č.9107139646
pdf
1278,4 kB
18.1.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600480418
pdf
1277,3 kB
18.1.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.9600480415
pdf
260,7 kB
18.1.2023
Objednávka číslo 5/B/2023
pdf
127,9 kB
18.1.2023
Zmluva o dodávke plynu 9107137473
pdf
4105,3 kB
16.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 6/2023
pdf
172,6 kB
16.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 8/2023
pdf
169,3 kB
12.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 16/2023
pdf
172,9 kB
12.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 15/2023
pdf
173 kB
12.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 13/2023
pdf
173,9 kB
12.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 3/2023
pdf
173,3 kB
12.1.2023
Objednávka číslo 4/B/2023
pdf
127,7 kB
12.1.2023
Objednávka číslo 3/B/2023
pdf
128,3 kB
12.1.2023
Objednávka číslo 2/B/2023
pdf
127,8 kB
12.1.2023
Objednávka číslo 1/B/2023
pdf
130,6 kB
12.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 17/2023
pdf
171,8 kB
11.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 12/2023
pdf
169,2 kB
11.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 11/2023
pdf
169,5 kB
11.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 434/2022
pdf
173,2 kB
11.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 432/2022
pdf
168,7 kB
11.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 422/2022
pdf
168,8 kB
4.1.2023
Zmluva o pripojení 24ZVS0000822499Z
pdf
1115,3 kB
4.1.2023

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
Správa a údržba komunikácií mesta Prešov
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.