logo

ROK 2023 BYTY

Zmluva o nájme bytu číslo 333/2023
pdf
176 kB
dnes
Zmluva o nájme bytu číslo 331/2023
pdf
172.9 kB
dnes
Zmluva o nájme bytu číslo 327/2023
pdf
172.8 kB
dnes
Zmluva o nájme bytu číslo 326/2023
pdf
172.9 kB
dnes
Objednávka číslo 90/B/2023
pdf
150.2 kB
20.9.2023
Objednávka číslo 89/B/2023
pdf
150.5 kB
19.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 337/2023
pdf
169.8 kB
19.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 328/2023
pdf
169 kB
19.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 318/2023
pdf
172.9 kB
19.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 289/2023
pdf
173.5 kB
19.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 274/2023
pdf
176 kB
19.9.2023
Objednávka číslo 88/B/2023
pdf
151.1 kB
19.9.2023
Objednávka číslo 87/B/2023
pdf
150.8 kB
19.9.2023
Uznanie záväzku číslo 43/2023
pdf
195.6 kB
18.9.2023
Objednávka 86/B/2023
pdf
148.8 kB
18.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 329/2023
pdf
176.1 kB
13.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 317/2023
pdf
172.1 kB
13.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 320/2023
pdf
172.1 kB
12.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 324/2023
pdf
175.9 kB
12.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 294/2023
pdf
172.1 kB
11.9.2023
Uznanie záväzku číslo 42/2023
pdf
195.4 kB
11.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 323/2023
pdf
178.6 kB
8.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 316/2023
pdf
170.1 kB
7.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 303/2023
pdf
168.2 kB
6.9.2023
Uznanie záväzku číslo 40/2023
pdf
182.2 kB
6.9.2023
Dohoda o ukončení spoločného nájmu bytu číslo 2/2023
pdf
156 kB
6.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 322/2023
pdf
172 kB
6.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 319/2023
pdf
168.3 kB
6.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 321/2023
pdf
172 kB
6.9.2023
Objednávka číslo 85/B/2023
pdf
149.6 kB
6.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 302/2023
pdf
178 kB
4.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 313/2023
pdf
179 kB
4.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 305/2023
pdf
175.4 kB
4.9.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 304/2023
pdf
177.9 kB
4.9.2023
Objednávka číslo 84/B/2023
pdf
148.5 kB
4.9.2023
Dohoda o skončení nájmu bytu číslo 9/2023
pdf
1228.6 kB
30.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 315/2023
pdf
172 kB
30.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 314/2023
pdf
168.7 kB
30.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 312/2023
pdf
175.1 kB
30.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 311/2023
pdf
168.7 kB
24.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 310/2023
pdf
172.7 kB
24.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 309/2023
pdf
175.3 kB
24.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 307/2023
pdf
243 kB
24.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 301/2023
pdf
173.1 kB
24.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 308/2023
pdf
172.4 kB
22.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 306/2023
pdf
173 kB
22.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 298/2023
pdf
173.5 kB
22.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 285/2023
pdf
168.6 kB
22.8.2023
Objednávka číslo 83/B/2023
pdf
149.6 kB
22.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 300/2023
pdf
173 kB
21.8.2023
Objednávka číslo 82/B/2023
pdf
148.3 kB
18.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 296/2023
pdf
172.4 kB
17.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 284/2023
pdf
172.8 kB
17.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 207/2023
pdf
168.9 kB
17.8.2023
Objednávka číslo 81/B/2023
pdf
149.8 kB
16.8.2023
Uznanie záväzku číslo 39/2023
pdf
185.4 kB
15.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 268/2023
pdf
169.4 kB
15.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 267/2023
pdf
168.7 kB
15.8.2023
Objednávka číslo 80/B/2023
pdf
148.7 kB
15.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 293/2023
pdf
168.8 kB
14.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 260/2023
pdf
172.3 kB
14.8.2023
Zmluva o pripojení 24ZVS0000833681K
pdf
1520.8 kB
14.8.2023
Zmluva o pripojení 24ZVS00008338927
pdf
1345.9 kB
14.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 297/2023
pdf
168.9 kB
11.8.2023
Objednávka číslo 79/B/2023
pdf
148.6 kB
9.8.2023
Objednávka číslo 78/B/2023
pdf
149.6 kB
9.8.2023
Objednávka číslo 77/B/2023
pdf
151.2 kB
9.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 280/2023
pdf
168.7 kB
7.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 240/2023
pdf
168.8 kB
7.8.2023
Objednávka číslo 76/B/2023
pdf
150.3 kB
3.8.2023
Objednávka číslo 75/B/2023
pdf
149.8 kB
3.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 295/2023
pdf
169.1 kB
3.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 290/2023
pdf
168.8 kB
3.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 288/2023
pdf
169.5 kB
3.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 282/2023
pdf
169.7 kB
3.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 281/2023
pdf
169.5 kB
3.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 269/2023
pdf
168.7 kB
3.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 231/2023
pdf
173.2 kB
3.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 206/2023
pdf
168.9 kB
3.8.2023
Objednávka číslo 74/B/2023
pdf
129.4 kB
3.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 291/2023
pdf
168.7 kB
1.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 287/2023
pdf
171.2 kB
1.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 286/2023
pdf
168.6 kB
1.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 283/2023
pdf
169.1 kB
1.8.2023
Zmluva o dodávke plynu č. 9107165184
pdf
2595.1 kB
31.7.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.9600490936
pdf
1527.6 kB
31.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 275/2023
pdf
165.8 kB
31.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 270/2023
pdf
174.7 kB
31.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 261/2023
pdf
168.7 kB
31.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 209/2023
pdf
169.8 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 279/2023
pdf
173.6 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 278/2023
pdf
169.7 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 277/2023
pdf
169.5 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 276/2023
pdf
171.1 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 273/2023
pdf
168.7 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 272/2023
pdf
172.6 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 271/2023
pdf
168.5 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme bytu a Dohoda o finančnej zábezpeke č 265/2023
pdf
224.1 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 262/2023
pdf
173.6 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 258/2023
pdf
172.8 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 256/2023
pdf
168.7 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 246/2023
pdf
168.4 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 225/2023
pdf
168.6 kB
27.7.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.9600490703
pdf
2857.5 kB
24.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 263/2023
pdf
168.8 kB
24.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 254/2023
pdf
174.5 kB
21.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 253/2023
pdf
174.2 kB
21.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 251/2023
pdf
170.4 kB
21.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 250/2023
pdf
170.2 kB
21.7.2023
Zmluva o nájme bytu 259/2023
pdf
172.8 kB
20.7.2023
Zmluva o nájme bytu 255/2023
pdf
172 kB
20.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 249/2023
pdf
173.6 kB
20.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 202/2023
pdf
169.1 kB
20.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 266/2023
pdf
169.9 kB
20.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 218/2023
pdf
169 kB
20.7.2023
Uznanie záväzku číslo 35/2023
pdf
193.8 kB
17.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 257/2023
pdf
168.4 kB
17.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 252/2023
pdf
170.1 kB
12.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 210/2023
pdf
169 kB
12.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 239/2023
pdf
170.1 kB
12.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 226/2023
pdf
168.6 kB
12.7.2023
Objednávka číslo 73/B/2023
pdf
126.9 kB
11.7.2023
Objednávka číslo 72/B/2023
pdf
129.5 kB
11.7.2023
Objednávka číslo 71/B/2023
pdf
129.1 kB
11.7.2023
Uznanie záväzku číslo 38/2023
pdf
184.8 kB
10.7.2023
Uznanie záväzku číslo 30/2023
pdf
186.1 kB
10.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 248/2023
pdf
173.5 kB
6.7.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 238/2023
pdf
169.3 kB
6.7.2023
Uznanie záväzku číslo 36/2023
pdf
186.2 kB
4.7.2023
Dohoda o spoločnom nájme bytu č.1/2023
pdf
165.6 kB
30.6.2023
Uznanie záväzku číslo 33/2023
pdf
183.8 kB
30.6.2023
Uznanie záväzku číslo 32/2023
pdf
199.3 kB
29.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 242/2023
pdf
173.3 kB
29.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 247/2023
pdf
172.4 kB
29.6.2023
Objednávka číslo 70/B/2023
pdf
127.7 kB
29.6.2023
Objednávka číslo 69/B/2023
pdf
129.4 kB
29.6.2023
Objednávka číslo 68/B/2023
pdf
130.2 kB
29.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 243/2023
pdf
173.2 kB
27.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 241/2023
pdf
181.8 kB
27.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 216/2023
pdf
169.3 kB
27.6.2023
Uznanie záväzku číslo 28/2023
pdf
193.7 kB
27.6.2023
Uznanie záväzku číslo 27/2023
pdf
186 kB
27.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 245/2023
pdf
169.9 kB
27.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 244/2023
pdf
172.5 kB
27.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 234/2023
pdf
174.3 kB
26.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 192/2023
pdf
169.3 kB
26.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 191/2023
pdf
169.7 kB
26.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 237/2023
pdf
226 kB
23.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 236/2023
pdf
223.9 kB
23.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 235/2023
pdf
169.8 kB
23.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 233/2023
pdf
169.1 kB
23.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 204/2023
pdf
172.8 kB
23.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 230/2023
pdf
170.2 kB
23.6.2023
Uznanie záväzku číslo 25/2023
pdf
193.7 kB
23.6.2023
Uznanie záväzku číslo 26/2023
pdf
187.6 kB
23.6.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600488582
pdf
1601.4 kB
22.6.2023
Uznanie záväzku číslo 20/2023
pdf
183.1 kB
21.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 228/2023
pdf
172.8 kB
21.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 220/2023
pdf
170.8 kB
20.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 203/2023
pdf
173.5 kB
19.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 232/2023
pdf
169.7 kB
19.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 224/2023
pdf
168.6 kB
15.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 166/2023
pdf
169.4 kB
15.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 227/2023
pdf
169.6 kB
15.6.2023
Uznanie záväzku číslo 19/2023
pdf
185.7 kB
15.6.2023
Uznanie záväzku číslo 18/2023
pdf
184.7 kB
14.6.2023
Zmluva o nájme byt číslo 229/2023
pdf
173 kB
14.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 222/2023
pdf
175.7 kB
14.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 214/2023
pdf
169.4 kB
14.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 212/2023
pdf
173.7 kB
14.6.2023
Uznanie záväzku číslo 22/2023
pdf
183 kB
14.6.2023
Uznanie záväzku číslo 23/2023
pdf
184.2 kB
14.6.2023
Uznanie záväzku číslo 24/2023
pdf
183.5 kB
14.6.2023
Objednávka číslo 67/B/2023
pdf
130.6 kB
13.6.2023
Objednávka číslo 66/B/2023
pdf
130.2 kB
13.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 219/2023
pdf
169.4 kB
13.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 211/2023
pdf
172.8 kB
13.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 190/2023
pdf
170.1 kB
13.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 189/2023
pdf
170 kB
13.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 186/2023
pdf
172.9 kB
13.6.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.9600488300
pdf
1459.8 kB
12.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 223/2023
pdf
172.9 kB
12.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 217/2023
pdf
169.7 kB
12.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 201/2023
pdf
169 kB
12.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 173/2023
pdf
169.5 kB
12.6.2023
Uznanie záväzku číslo 15/2023
pdf
183.7 kB
12.6.2023
Dohoda o uznaní a vydaní bezdôvodného obohatenia číslo 21/2023
pdf
238.2 kB
12.6.2023
Dohoda o uznaní a vydaní bezdôvodného obohatenia číslo 16/2023
pdf
214.4 kB
7.6.2023
Uznanie záväzku číslo 14/2023
pdf
184.1 kB
7.6.2023
Objednávka číslo 65/B/2023
pdf
134.2 kB
6.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 195/2023
pdf
169.7 kB
6.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 179/2023
pdf
170.8 kB
6.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 172/2023
pdf
169.7 kB
6.6.2023
Uznanie záväzku číslo 12/2023
pdf
184.5 kB
6.6.2023
Uznanie záväzku číslo 13/2023
pdf
182.5 kB
6.6.2023
Dohoda o uznaní a vydaní bezdôvodného obohatenia číslo 11/2023
pdf
219.2 kB
6.6.2023
Uznanie záväzku číslo 8/2023
pdf
191.2 kB
5.6.2023
Uznanie záväzku číslo 9/2023
pdf
186.1 kB
5.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 208/2023
pdf
169.1 kB
1.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 200/2023
pdf
169 kB
1.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 199/2023
pdf
170 kB
1.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 194/2023
pdf
169.5 kB
1.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 176/2023
pdf
172.1 kB
1.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 171/2023
pdf
170.2 kB
1.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 185/2023
pdf
172.6 kB
31.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 184/2023
pdf
172.3 kB
31.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 183/2023
pdf
172.2 kB
31.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 181/2023
pdf
169.5 kB
31.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 174/2023
pdf
173 kB
31.5.2023
Dohoda o skončení nájmu bytu číslo 8/2023
pdf
162.8 kB
31.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 205/2023
pdf
175.3 kB
30.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 198/2023
pdf
169.4 kB
30.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 197/2023
pdf
168.8 kB
30.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 193/2023
pdf
169.6 kB
30.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 188/2023
pdf
173.7 kB
30.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 170/2023
pdf
170.5 kB
30.5.2023
Dohoda o skončení nájmu bytu číslo 7/2023
pdf
163.8 kB
30.5.2023
Objednávka číslo 64/B/2023
pdf
128.8 kB
30.5.2023
Objednávka číslo 63/B/2023
pdf
127.6 kB
30.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 187/2023
pdf
172.3 kB
26.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 156/2023
pdf
169.1 kB
26.5.2023
Uznanie záväzku č. 7/2023
pdf
182.8 kB
26.5.2023
Uznanie záväzku č. 6/2023
pdf
183.7 kB
26.5.2023
Objednávka číslo 62/B/2023
pdf
130 kB
26.5.2023
Zmluva o nájme bytu 182/2023
pdf
172.3 kB
25.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 180/2023
pdf
173.4 kB
25.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 169/2023
pdf
170.5 kB
25.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 165/2023
pdf
169 kB
25.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 153/2023
pdf
174.5 kB
25.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 141/2023
pdf
172.3 kB
25.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 138/2023
pdf
169.6 kB
25.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo137/2023
pdf
170.1 kB
25.5.2023
Objednávka číslo 61/B/2023
pdf
130.6 kB
25.5.2023
Objednávka číslo 60/B/2023
pdf
130.9 kB
25.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 175/2023
pdf
169.5 kB
23.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 177/2023
pdf
169.4 kB
23.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 160/2023
pdf
169.5 kB
23.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 163/2023
pdf
174.2 kB
23.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 162/2023
pdf
172.3 kB
23.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 103/2023
pdf
169.2 kB
23.5.2023
Objednávka číslo 59/B/2023
pdf
129.2 kB
22.5.2023
Objednávka číslo 58/B/2023
pdf
131.6 kB
19.5.2023
Objednávka číslo 57/B/2023
pdf
129.8 kB
18.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 168/2023
pdf
169.7 kB
18.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 164/2023
pdf
172.4 kB
18.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 161/2023
pdf
169 kB
18.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 150/2023
pdf
172.5 kB
18.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 86/2023
pdf
168.8 kB
16.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 152/2023
pdf
169.2 kB
16.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 102/2023
pdf
168.7 kB
16.5.2023
Dohoda o uznaní a vydaní bezdôvodného obohatenia č. 5/2023
pdf
228.3 kB
16.5.2023
Dohoda o ukončení spoločného nájmu bytu číslo 1/2023
pdf
160 kB
12.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 87/2023
pdf
169.5 kB
12.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 159/2023
pdf
169.5 kB
12.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 154/2023
pdf
172.7 kB
12.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 136/2023
pdf
172.6 kB
12.5.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600486683
pdf
1625.1 kB
11.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 158/2023
pdf
169.7 kB
10.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 157/2023
pdf
169.2 kB
10.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 155/2023
pdf
169.7 kB
10.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 149/2023
pdf
173 kB
10.5.2023
Objednávka číslo 56/B/2023
pdf
131.1 kB
10.5.2023
Objednávka číslo 55/B/2023
pdf
128 kB
10.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 151/2023
pdf
168.6 kB
5.5.2023
Objednávka číslo 54/B/2023
pdf
131.7 kB
5.5.2023
Objednávka číslo 53/B/203
pdf
129.8 kB
5.5.2023
Objednávka číslo 52/B/2023
pdf
127.6 kB
5.5.2023
Objednávka číslo 51/B/2023
pdf
127 kB
5.5.2023
Objednávka číslo 50/B/2023
pdf
129.6 kB
5.5.2023
Objednávka číslo 49/B/2023
pdf
129 kB
5.5.2023
Objednávka číslo 48/B/2023
pdf
131.4 kB
5.5.2023
Objednávka číslo 47/B/2023
pdf
129.9 kB
5.5.2023
Objednávka číslo 46/B/2023
pdf
131.3 kB
5.5.2023
Objednávka číslo 45/B/2023
pdf
127.4 kB
5.5.2023
Objednávka číslo 44/B/2023
pdf
132.4 kB
5.5.2023
Objednávka číslo 43/B/2023
pdf
129.1 kB
5.5.2023
Objednávka číslo 42/B/2023
pdf
130.5 kB
5.5.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 143/2023
pdf
172.3 kB
2.5.2023
Dohoda o skončení nájmu bytu č. 6/2023
pdf
163.3 kB
28.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 146/2023
pdf
172.3 kB
28.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 147/2023
pdf
174.5 kB
26.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 145/2023
pdf
173 kB
26.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 144/2023
pdf
172.6 kB
26.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 142/2023
pdf
169.6 kB
26.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 140/2023
pdf
169.7 kB
26.4.2023
Objednávka číslo 41/B/2023
pdf
128.9 kB
26.4.2023
Objednávka číslo 40/B/2023
pdf
132.4 kB
26.4.2023
Objednávka číslo 39/B/2023
pdf
130.5 kB
26.4.2023
Objednávka číslo 38/B/2023
pdf
127.8 kB
26.4.2023
Objednávka číslo 37/B/2023
pdf
129.4 kB
26.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 148/2023
pdf
169.6 kB
26.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 135/2023
pdf
174.8 kB
25.4.2023
Zmluva o nájme bytu č. 134/2023
pdf
169.2 kB
25.4.2023
Dohoda o skončení nájmu bytu č. 5/2023
pdf
162.3 kB
25.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 139/2023
pdf
312.9 kB
24.4.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600486232
pdf
1532.4 kB
24.4.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600486227
pdf
1567.1 kB
24.4.2023
Zmluva o dodávke plynu č. 9107154026
pdf
2665.2 kB
24.4.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600486234
pdf
1529.8 kB
24.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 133/2023
pdf
173.1 kB
19.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 132/2023
pdf
169 kB
19.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 131/2023
pdf
169.4 kB
19.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 127/2023
pdf
172.6 kB
17.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 92/2023
pdf
169.3 kB
17.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 129/2023
pdf
169.6 kB
17.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 121/2023
pdf
169.7 kB
17.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 119/2023
pdf
169 kB
17.4.2023
Objednávka číslo 36/B/2023
pdf
130.3 kB
17.4.2023
Objednávka číslo 35/B/2023
pdf
132.3 kB
17.4.2023
Objednáva číslo 34/B/2023
pdf
132.4 kB
17.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 78/2023
pdf
172.4 kB
14.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 125/2023
pdf
174.7 kB
14.4.2023
Objednávka číslo 33/B/2023
pdf
130.8 kB
14.4.2023
Objednávka číslo 32/B/2023
pdf
128.5 kB
12.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 130/2023
pdf
173.9 kB
11.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 122/2023
pdf
168.9 kB
11.4.2023
Objednávka číslo 31/B/2023
pdf
130.5 kB
11.4.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 126/2023
pdf
172 kB
4.4.2023
Objednávka číslo 30/B/2023
pdf
127.6 kB
4.4.2023
Objednávka číslo 29/B/2023
pdf
131.4 kB
31.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 128/2023
pdf
172.2 kB
30.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 124/2023
pdf
169 kB
30.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 106/2023
pdf
173.1 kB
30.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 65/2023
pdf
175.6 kB
29.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 108/2023
pdf
174.7 kB
29.3.2023
Objednávka číslo 28/B/2023
pdf
129.1 kB
28.3.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600484656
pdf
2445.7 kB
28.3.2023
Objednávka číslo 27/B/2023
pdf
130.4 kB
28.3.2023
Objednávka číslo 26/B/2023
pdf
131.8 kB
28.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 112/2023
pdf
169.1 kB
27.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 123/2023
pdf
173 kB
27.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 120/2023
pdf
168.9 kB
27.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 96/2023
pdf
170.2 kB
27.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 95/2023
pdf
172.9 kB
27.3.2023
Zmluva o dodávke plynu č. 9107149854
pdf
3330.9 kB
27.3.2023
Zmluva o dodávke plynu č. 9107149866
pdf
2634.4 kB
27.3.2023
Objednávka číslo 25/B/2023
pdf
128.8 kB
23.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 118/2023
pdf
172.3 kB
23.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 117/2023
pdf
172.4 kB
23.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 109/2023
pdf
172.2 kB
23.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 98/2023
pdf
172.4 kB
23.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 50/2023
pdf
169 kB
23.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 116/2023
pdf
172.2 kB
20.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 114/2023
pdf
170 kB
20.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 110/2023
pdf
169 kB
20.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 115/2023
pdf
169.5 kB
16.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 113/2023
pdf
169.1 kB
16.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 111/2023
pdf
170 kB
16.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 107/2023
pdf
173.9 kB
16.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 105/2023
pdf
327.9 kB
16.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 101/2023
pdf
172.7 kB
16.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 100/2023
pdf
172.8 kB
16.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 94/2023
pdf
169.7 kB
16.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 91/2023
pdf
172.8 kB
16.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 85/2023
pdf
169.4 kB
16.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 69/2023
pdf
169 kB
16.3.2023
Objednávka číslo 24/B/2023
pdf
127.8 kB
14.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 60/2023
pdf
173.9 kB
13.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 97/2023
pdf
169 kB
13.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 104/2023
pdf
169.1 kB
9.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 89/2023
pdf
172.4 kB
9.3.2023
Dohoda o skončení nájmu bytu č. 4/2023
pdf
163.5 kB
9.3.2023
Objednávka číslo 22/B/2023
pdf
127.6 kB
9.3.2023
Objednávka číslo 23/B/2023
pdf
128.9 kB
9.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 99/2023
pdf
172.3 kB
8.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 93/2023
pdf
169.4 kB
8.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 90/2023
pdf
172.1 kB
8.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 84/2023
pdf
169.8 kB
8.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 72/2023
pdf
173.8 kB
8.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 56/2023
pdf
170.1 kB
8.3.2023
Objednávka číslo 21/B/2023
pdf
128.2 kB
6.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 76/2023
pdf
172.7 kB
6.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 70/2023
pdf
169.3 kB
6.3.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 66/2023
pdf
168.9 kB
6.3.2023
Zmluva o pripojení č. 24ZVS00008253138
pdf
1130.7 kB
2.3.2023
Objednávka číslo 20/B/2023
pdf
128.6 kB
1.3.2023
Objednávka číslo 19/B/2023
pdf
127.6 kB
1.3.2023
Objednávka číslo 18/B/2023
pdf
129.9 kB
28.2.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600482884
pdf
2039.8 kB
27.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 83/2023
pdf
171.9 kB
27.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 61/2023
pdf
172.6 kB
27.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 79/2023
pdf
172.3 kB
27.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 73/2023
pdf
170.5 kB
27.2.2023
Zmluva o nájme bytu a Dohoda o finančnej zábezpeke č 88/2023
pdf
313.3 kB
27.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 82/2023
pdf
169.8 kB
27.2.2023
Zmluva o nájme bytu a Dohoda o finančnej zábezpeke č 81/2023
pdf
313.7 kB
27.2.2023
Zmluva o nájme bytu a Dohoda o finančnej zábezpeke č 80/2023
pdf
312.9 kB
27.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 75/2023
pdf
172.3 kB
27.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 59/2023
pdf
169.7 kB
23.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 7/2023
pdf
174.2 kB
23.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 44/2023
pdf
169.6 kB
22.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 77/2023
pdf
173.5 kB
22.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 49/2023
pdf
169.1 kB
22.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 46/2023
pdf
169.2 kB
22.2.2023
Zmluva o nájme bytu a Dohoda o finančnej zábezpeke č 21/2023
pdf
313.6 kB
22.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 62/2023
pdf
169.1 kB
22.2.2023
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach č. 4/2023
pdf
267.4 kB
21.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 67/2023
pdf
169 kB
21.2.2023
Zmluva o vykonaní deratizačných a dezinsekčných prác
pdf
3559.4 kB
21.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 74/2023
pdf
168.7 kB
21.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 71/2023
pdf
169.1 kB
21.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 57/2023
pdf
168.6 kB
21.2.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600482646
pdf
2249.2 kB
21.2.2023
Objednávka číslo 17/B/2023
pdf
128.7 kB
20.2.2023
Objednávka číslo 16/B/2023
pdf
129.9 kB
20.2.2023
Objednávka číslo 15/B/2023
pdf
129.3 kB
20.2.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600482201
pdf
2311 kB
17.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 47/2023
pdf
168.7 kB
17.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 68/2023
pdf
169.5 kB
15.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 64/2023
pdf
169.4 kB
15.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 63/2023
pdf
169.1 kB
15.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 52/2023
pdf
169.5 kB
15.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 41/2023
pdf
172.2 kB
15.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 48/2023
pdf
169.4 kB
14.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 5/2023
pdf
168.5 kB
14.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 402/2022
pdf
169.7 kB
14.2.2023
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach 3/2023
pdf
214.8 kB
14.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 55/2023
pdf
173.5 kB
13.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 58/2023
pdf
171.3 kB
10.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 53/2023
pdf
173.6 kB
10.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 54/2023
pdf
172.6 kB
10.2.2023
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach 2/2023
pdf
223.4 kB
10.2.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600481585
pdf
2254.1 kB
8.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 51/2023
pdf
171.7 kB
8.2.2023
Objednávka číslo 14/B/2023
pdf
129 kB
6.2.2023
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach 1/2023
pdf
219 kB
6.2.2023
Objednávka číslo 13/B/2023
pdf
130.4 kB
3.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 401/2022
pdf
173.9 kB
2.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 45/2023
pdf
166.1 kB
2.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 39/2023
pdf
169.5 kB
2.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 19/2023
pdf
169 kB
2.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 01/2023
pdf
169.3 kB
2.2.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600481070
pdf
389.5 kB
2.2.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600481050
pdf
382.2 kB
2.2.2023
Zmluva o dodávke p plynu č. 9107141281
pdf
531.6 kB
2.2.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 40/2023
pdf
171.9 kB
31.1.2023
Dohoda o skočení nájmu bytu č. 3/2023
pdf
164 kB
30.1.2023
Dohoda o skočení nájmu bytu č. 2/2023
pdf
164.1 kB
30.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 43/2023
pdf
174.7 kB
30.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 42/2023
pdf
172.2 kB
30.1.2023
Objednávka číslo 12/B/2023
pdf
130.4 kB
27.1.2023
Objednávka číslo 11/B/2023
pdf
127.3 kB
27.1.2023
Objednávka číslo 10/B/2023
pdf
128.2 kB
27.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 37/2023
pdf
169.1 kB
26.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 35/2023
pdf
174.6 kB
26.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 33/2023
pdf
169.2 kB
26.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 29/2023
pdf
190.1 kB
26.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 27/2023
pdf
171.2 kB
26.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 26/2023
pdf
171.5 kB
26.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 24/2023
pdf
183.1 kB
26.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 23/2023
pdf
172.5 kB
26.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 22/2023
pdf
189.4 kB
26.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 9/2023
pdf
168.6 kB
26.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 38/2023
pdf
168.9 kB
25.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 36/2023
pdf
172.1 kB
25.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 30/2023
pdf
179.3 kB
25.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 28/2023
pdf
203.3 kB
25.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 25/2023
pdf
168.6 kB
25.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 20/2023
pdf
173 kB
25.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 4/2023
pdf
169.8 kB
25.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 14/2023
pdf
175 kB
23.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 34/2023
pdf
173.8 kB
20.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 18/2023
pdf
169.3 kB
20.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 10/2023
pdf
169.4 kB
20.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 2/2023
pdf
172.5 kB
20.1.2023
Objednávka číslo 9/B/2023
pdf
128.7 kB
18.1.2023
Objednávka číslo 8/B/2023
pdf
130.2 kB
18.1.2023
Objednávka číslo 7/B/2023
pdf
127.5 kB
18.1.2023
Objednávka číslo 6/B/2023
pdf
130 kB
18.1.2023
Dohoda o skončení nájmu bytu č. 1/2023
pdf
161.4 kB
18.1.2023
Zmluva o dodávke plynu č.9107139627
pdf
1278.3 kB
18.1.2023
Zmluva o dodávke plynu č.9107139646
pdf
1278.4 kB
18.1.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600480418
pdf
1277.3 kB
18.1.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.9600480415
pdf
260.7 kB
18.1.2023
Objednávka číslo 5/B/2023
pdf
127.9 kB
18.1.2023
Zmluva o dodávke plynu 9107137473
pdf
4105.3 kB
16.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 6/2023
pdf
172.6 kB
16.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 8/2023
pdf
169.3 kB
12.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 16/2023
pdf
172.9 kB
12.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 15/2023
pdf
173 kB
12.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 13/2023
pdf
173.9 kB
12.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 3/2023
pdf
173.3 kB
12.1.2023
Objednávka číslo 4/B/2023
pdf
127.7 kB
12.1.2023
Objednávka číslo 3/B/2023
pdf
128.3 kB
12.1.2023
Objednávka číslo 2/B/2023
pdf
127.8 kB
12.1.2023
Objednávka číslo 1/B/2023
pdf
130.6 kB
12.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 17/2023
pdf
171.8 kB
11.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 12/2023
pdf
169.2 kB
11.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 11/2023
pdf
169.5 kB
11.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 434/2022
pdf
173.2 kB
11.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 432/2022
pdf
168.7 kB
11.1.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 422/2022
pdf
168.8 kB
4.1.2023
Zmluva o pripojení 24ZVS0000822499Z
pdf
1115.3 kB
4.1.2023

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
Správa a údržba komunikácií mesta Prešov
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.