logo

ROK 2023 NEBYTY

Dohoda o späťvzatí výpovede k Zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 4452
pdf
154,6 kB
29.12.2023
Dodatok číslo 1 k Zmluve o prenájme plochy číslo R 0003
pdf
203,5 kB
29.12.2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov číslo 6115
pdf
178 kB
29.12.2023
Objednávka číslo 131/N/2023
pdf
123,9 kB
29.12.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 0009
pdf
217,5 kB
28.12.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 0008
pdf
224,7 kB
28.12.2023
Objednávka číslo 134/N/2023
pdf
131,8 kB
27.12.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo 5445
pdf
200,7 kB
27.12.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 5440
pdf
203,2 kB
27.12.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 3471
pdf
203,9 kB
27.12.2023
Objednávka číslo 130/N/2023
pdf
120,8 kB
22.12.2023
Zmluva o poskytovaní služby z 15.12.23
pdf
3783,3 kB
22.12.2023
Čiastková zmluva o ZDE č. 5100015665
pdf
8809,7 kB
22.12.2023
Dodatok k Zmluve číslo 3864629
pdf
1858,8 kB
20.12.2023
Dodatok číslo 4 k Zmluve o zabezpečení prevádzky Zimného štadióna zo dňa 22.7.2023
pdf
356,5 kB
20.12.2023
Dohoda o skončení Zmluvy o prenájme plochy číslo R 2271
pdf
185,5 kB
20.12.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 5428
pdf
201,9 kB
20.12.2023
Objednávka číslo 70/Z/2023
pdf
129,8 kB
20.12.2023
Objednávka číslo 133/N/2023
pdf
130,7 kB
20.12.2023
Objednávka číslo 132/N/2023
pdf
130,6 kB
20.12.2023
Objednávka číslo 53/M/2023
pdf
128,9 kB
18.12.2023
Objednávka číslo 52/M/2023
pdf
127,2 kB
18.12.2023
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI č. ZM-34021-2024
pdf
2007,7 kB
18.12.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 1880
pdf
250,9 kB
15.12.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 4387
pdf
256,5 kB
15.12.2023
Objednávka číslo 129/N/2023
pdf
131,1 kB
14.12.2023
Objednávka číslo 128/N/2023
pdf
123,5 kB
14.12.2023
Kúpna zmluva projektovej dokumentácie ,, Multišportová zóna Baštová ul. Prešov ,,
pdf
1677,6 kB
13.12.2023
Dohoda o skončení nájmu parkovacieho miesta (8606)
pdf
167,3 kB
13.12.2023
Zmluva číslo 1 k Zmluve o prenájme plochy číslo R 1849
pdf
201,6 kB
13.12.2023
Objednávka číslo 124/N/2023
pdf
131,5 kB
13.12.2023
Objednávka číslo 125/N/2023
pdf
131,2 kB
13.12.2023
Objednávka číslo 126/N/2023
pdf
131,8 kB
13.12.2023
Objednávka číslo 127/N/2023
pdf
131 kB
13.12.2023
Objednávka číslo 69/Z/2023
pdf
129,7 kB
11.12.2023
Objednávka číslo 68/Z/2023
pdf
131,2 kB
11.12.2023
Objednávka číslo 67/Z/2023
pdf
130 kB
11.12.2023
Objednávka číslo 123/N/2023
pdf
131,2 kB
8.12.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberne miesto : 24ZVS0000840915U
pdf
7649,4 kB
8.12.2023
Dodatok číslo 5 k Zmluve na dodávku energií a služieb č. 1757
pdf
191,4 kB
8.12.2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb číslo A 13910172
pdf
2471,1 kB
7.12.2023
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
pdf
2667,7 kB
7.12.2023
Objednávka číslo 122/N/2023
pdf
122,5 kB
7.12.2023
Objednávka číslo 50/M/2023
pdf
127,9 kB
6.12.2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy a reklamnej spolupráci
pdf
252,7 kB
6.12.2023
Objednávka číslo 51/M/2023
pdf
129,2 kB
6.12.2023
Účtovná závierka 2022
pdf
208,8 kB
5.12.2023
Výročná správa Prešov Real s.r.o. 2022
pdf
1187,4 kB
5.12.2023
Dohoda o uznaní záväzku a o splátkach číslo 8/NP/2023
pdf
269,3 kB
5.12.2023
Objednávka číslo 121/N/2023
pdf
130,5 kB
5.12.2023
Zoznam uhradených faktúr november 2023
pdf
60,5 kB
5.12.2023
Objednávka číslo 120/N/2023
pdf
132,3 kB
4.12.2023
Objednávka číslo 27/D/2023
pdf
128 kB
4.12.2023
Zmluva o pripojení 24ZVS0000840915U
pdf
995 kB
29.11.2023
Objednávka číslo 119/N/2023
pdf
123 kB
29.11.2023
Objednávka číslo 118/N/2023
pdf
123,5 kB
29.11.2023
Dohoda o uznaní záväzku a o splátkach číslo 7/NP/2023
pdf
268,8 kB
27.11.2023
Dodatok číslo 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo dňa 19.6.2023
pdf
892,5 kB
27.11.2023
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby PPZ
pdf
332,2 kB
27.11.2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
pdf
254,2 kB
27.11.2023
Objednávka číslo 117/N/2023
pdf
122,5 kB
24.11.2023
Objednávka číslo 116/N/2023
pdf
123,4 kB
24.11.2023
Objednávka číslo 113/N/2023
pdf
133,9 kB
24.11.2023
Objednávka 115/N/2023
pdf
135,1 kB
24.11.2023
Objednávka číslo 114/N/2023
pdf
132,3 kB
24.11.2023
Objednávka číslo 49/M/2023
pdf
127,3 kB
24.11.2023
Objednávka číslo 48/M/2023
pdf
130,1 kB
22.11.2023
Objednávka číslo 112/N/2023
pdf
133,5 kB
21.11.2023
Objednávka číslo 66/Z/2023
pdf
130,9 kB
21.11.2023
Objednávka číslo 65/Z/2023
pdf
130 kB
21.11.2023
Objednávka číslo 2/R/2023
pdf
130,8 kB
20.11.2023
Dohoda o urovnaní
pdf
2034,4 kB
16.11.2023
Objednávka číslo 111/N/2023
pdf
125,8 kB
16.11.2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov číslo 1883
pdf
210,2 kB
16.11.2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov číslo 1882
pdf
207,5 kB
16.11.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 3190
pdf
253,5 kB
16.11.2023
Objednávka číslo 110/N/2023
pdf
132,1 kB
15.11.2023
Objednávka číslo 109/N/2023
pdf
125 kB
15.11.2023
Objednávka číslo 96/N/2023
pdf
126,5 kB
15.11.2023
Objednávka číslo 95/N/2023
pdf
125,3 kB
15.11.2023
Objednávka číslo 26/D/2023
pdf
128,6 kB
15.11.2023
Dodatok číslo 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
pdf
201,9 kB
15.11.2023
Dohoda o uznaní záväzku a o splátkach číslo 6/NP/2023
pdf
216,5 kB
14.11.2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov číslo 1586
pdf
403,8 kB
13.11.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov Zimného štadióna a využívaní ľadovej plochy číslo 1
pdf
384,5 kB
13.11.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 1881
pdf
232,4 kB
13.11.2023
Objednávka číslo 108/N/2023
pdf
132,4 kB
10.11.2023
Objednávka číslo 107/N/2023
pdf
131,4 kB
10.11.2023
Objednávka číslo 106/N/2023
pdf
123,5 kB
10.11.2023
Objednávka číslo 105/N/2023
pdf
129,8 kB
10.11.2023
Zmluva o zabezpečení zdravotnej asistenčnej služby číslo 1
pdf
233,6 kB
6.11.2023
Objednávka číslo 104/N/2023
pdf
123 kB
3.11.2023
Objednávka číslo 103/N/2023
pdf
132,6 kB
3.11.2023
Zmluva o umiestnení automatu na hokejové produkty číslo 1
pdf
2638,9 kB
3.11.2023
Objednávka číslo 102/N/2023
pdf
131,6 kB
3.11.2023
Objednávka číslo 98/N/2023
pdf
131,7 kB
2.11.2023
Objednávka číslo 47/M/2023
pdf
128,2 kB
2.11.2023
Zoznam uhradených faktúr október 2023
pdf
72,9 kB
2.11.2023
Objednávka číslo 101/N/2023
pdf
122,8 kB
2.11.2023
Objednávka číslo 100/N/2023
pdf
124,9 kB
2.11.2023
Objednávka číslo 46/M/2023
pdf
129,2 kB
2.11.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 6394
pdf
253,9 kB
31.10.2023
Objednávka číslo 99/N/2023
pdf
124,7 kB
30.10.2023
Objednávka číslo 63/Z/2023
pdf
130,1 kB
30.10.2023
Objednávka číslo 62/Z/2023
pdf
128,9 kB
30.10.2023
Dodatok číslo 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 6428
pdf
126,6 kB
30.10.2023
Dodatok číslo 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 6085
pdf
129,1 kB
30.10.2023
zmluva_o_doplatku_c.2023_33_0055
pdf
6346,3 kB
30.10.2023
Dodatok číslo 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 6437
pdf
197,7 kB
27.10.2023
Dodatok číslo 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 6056
pdf
196,1 kB
27.10.2023
Dodatok číslo 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 6410
pdf
197,9 kB
27.10.2023
Dodatok číslo 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 6426
pdf
196,6 kB
27.10.2023
Dodatok číslo 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 6424
pdf
197,1 kB
27.10.2023
Dodatok číslo 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 6099
pdf
194,7 kB
27.10.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 6441
pdf
272,7 kB
27.10.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 6442
pdf
273,4 kB
27.10.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 6443
pdf
272,3 kB
27.10.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 6444
pdf
273,4 kB
27.10.2023
Dohoda o skončení nájmu 6440
pdf
165,5 kB
27.10.2023
Dohoda o skončení nájmu 6439
pdf
165,9 kB
27.10.2023
Dohoda o skončení nájmu 6427
pdf
165,3 kB
27.10.2023
Dohoda o skončení nájmu 6435
pdf
166 kB
27.10.2023
Zmluva o prenájme plochy pre umiestnenie reklamy číslo 1
pdf
415,9 kB
27.10.2023
Objednávka číslo 45/M/2023
pdf
129,2 kB
27.10.2023
Objednávka číslo 97/N/2023
pdf
129,7 kB
25.10.2023
Objednávka číslo 25/D/2023
pdf
126,9 kB
25.10.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600496714
pdf
1720,2 kB
25.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 374/2023
pdf
176,6 kB
20.10.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 330/2023
pdf
173,6 kB
20.10.2023
Objednávka číslo 92/N/2023
pdf
131,1 kB
18.10.2023
Objednávka číslo 61/Z/2023
pdf
129,4 kB
18.10.2023
Objednávka číslo 60/Z/2023
pdf
129,7 kB
18.10.2023
Zmluva o poskytovaní pohotovostných a správcovských služieb vyhradených tech .zariadení vo správe zadávateľa č. 1
pdf
159,3 kB
18.10.2023
Objednávka číslo 94/N/2023
pdf
133,6 kB
17.10.2023
Zmluva o obnovu pripojenia 24ZVS0000795828E
pdf
2277,1 kB
16.10.2023
Objednávka číslo 93/N/2023
pdf
123,2 kB
13.10.2023
Dodatok číslo 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 5663
pdf
213,9 kB
13.10.2023
Dodatok číslo 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 5671
pdf
187,2 kB
13.10.2023
Dohoda o skončení nájmu (1861)
pdf
165,9 kB
12.10.2023
Objednávka číslo 58/Z/2023
pdf
129,8 kB
11.10.2023
Objednávka číslo 56/Z/2023
pdf
130,7 kB
11.10.2023
Objednávka číslo 44/M/2023
pdf
128 kB
6.10.2023
Objednávka číslo 59/Z/2023
pdf
131,1 kB
6.10.2023
Objednávka číslo 57/Z/2023
pdf
130,3 kB
6.10.2023
Objednávka číslo 55/Z/2023
pdf
130,8 kB
6.10.2023
Zmluva o výpožičke číslo 11
pdf
366,2 kB
6.10.2023
Objednávka číslo 43/M/2023
pdf
129,6 kB
5.10.2023
Objednávka číslo 42/M/2023;
pdf
128,4 kB
5.10.2023
Objednávka číslo 91/N/2023
pdf
121,9 kB
4.10.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 2480
pdf
292,5 kB
4.10.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 2316
pdf
284,8 kB
4.10.2023
Zoznam uhradených faktúr september 2023
pdf
58,6 kB
4.10.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo 2271
pdf
203,9 kB
4.10.2023
Zmluva o výpožičke číslo 10
pdf
374 kB
3.10.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 2275
pdf
202,9 kB
3.10.2023
Zmluva o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
pdf
4575,4 kB
3.10.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 4386
pdf
280,5 kB
27.9.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 4349
pdf
288,6 kB
27.9.2023
Zmluva o krátkodobom nájme číslo 8232
pdf
203,9 kB
26.9.2023
Dohoda o skončení nájmu číslo 4994
pdf
167,7 kB
26.9.2023
Objednávka číslo 54/Z/2023
pdf
128,4 kB
26.9.2023
Objednávka číslo 41/M/2023
pdf
127,7 kB
25.9.2023
Objednávka číslo 40/M/2023
pdf
129,1 kB
25.9.2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme plochy číslo R 0001
pdf
194,1 kB
25.9.2023
Objednávka číslo 90/N/2023
pdf
131,1 kB
25.9.2023
Objednávka číslo 39/M/2023
pdf
128,8 kB
25.9.2023
Dohoda o uznaní záväzku a o splátkach číslo 4/NP/2023
pdf
363 kB
25.9.2023
Dodatok číslo 1 k Zmluve o vysporiadaní nákladov za dodávku vody číslo 8700
pdf
106,7 kB
25.9.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 5066
pdf
263 kB
25.9.2023
Komisionárska zmluva MIC 3
pdf
1723,5 kB
22.9.2023
Zmluva o užívaní nehnuteľnosti číslo 8233
pdf
216,6 kB
20.9.2023
Objednávka číslo 53/Z/2023
pdf
152,3 kB
20.9.2023
Objednávka číslo 51/Z/2023
pdf
152,9 kB
20.9.2023
Objednávka číslo 52/Z/2023
pdf
154,2 kB
20.9.2023
Objednávka číslo 87/N/2023
pdf
153,6 kB
20.9.2023
Objednávka číslo 89/N/2023
pdf
148,8 kB
20.9.2023
Objednávka číslo 88/N/2023
pdf
154,3 kB
19.9.2023
Objednávka číslo 86/N/2023
pdf
153,3 kB
18.9.2023
Objednávka číslo 38/M/2023
pdf
150,8 kB
18.9.2023
Objednávka číslo 85/N/2023
pdf
153,4 kB
18.9.2023
Objednávka číslo 84/N/2023
pdf
153,5 kB
18.9.2023
Objednávka číslo 83/N/2023
pdf
153,8 kB
18.9.2023
Objednávka číslo 82/N/2023
pdf
152,9 kB
18.9.2023
Objednávka číslo 81/N/2023
pdf
154,8 kB
13.9.2023
Zmluva o krátkodobom nájme číslo 8231
pdf
283,2 kB
13.9.2023
Zmluva o výpožičke číslo 9
pdf
383,1 kB
13.9.2023
Zmluva o výpožičke číslo 8
pdf
363,5 kB
13.9.2023
Zmluva o výpožičke číslo 7
pdf
368 kB
13.9.2023
Zmluva o výpožičke číslo 6
pdf
370,6 kB
13.9.2023
Objednávka číslo 37/M/2023
pdf
149,9 kB
12.9.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov VOS 6
pdf
273,8 kB
11.9.2023
Dodatok č.1 k zmluve o dielo číslo 1/2023
pdf
592,7 kB
11.9.2023
Objednávka číslo 50/Z/2023
pdf
152,3 kB
11.9.2023
Zmluva o poskytovaní ľadovej plochy a s tým súvisiacich priestorov a služieb číslo 1
pdf
526,5 kB
8.9.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 2257
pdf
202,5 kB
7.9.2023
Objednávka číslo 80/N/2023
pdf
152,4 kB
7.9.2023
Objednávka číslo 79/N/2023
pdf
153,2 kB
7.9.2023
Objednávka číslo 49/Z/2023
pdf
151,9 kB
7.9.2023
Objednávka číslo 48/Z/2023
pdf
153,3 kB
7.9.2023
Objednávka číslo 47/Z/2023
pdf
151,8 kB
7.9.2023
Objednávka číslo 46/Z/2023
pdf
152,9 kB
7.9.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 2312
pdf
198,2 kB
7.9.2023
Zmluva o krátkodobom nájme pozemku číslo 8230
pdf
229 kB
7.9.2023
Objednávka číslo 36/M/2023
pdf
152,4 kB
7.9.2023
Objednávka číslo 35/M/2023
pdf
150,6 kB
7.9.2023
Objednávka číslo 34/M/2023
pdf
149,4 kB
7.9.2023
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti 202300744
pdf
2923,1 kB
6.9.2023
Zmluva o krátkodobom nájme pozemku číslo 8229
pdf
233,3 kB
6.9.2023
Dohoda o uznaní záväzku a o splátkach číslo 4/NP/2023
pdf
2174,4 kB
6.9.2023
Objednávka číslo 78/N/2023
pdf
153,2 kB
6.9.2023
Objednávka číslo 77/N/2023
pdf
154 kB
6.9.2023
Objednávka číslo 33/M/2023
pdf
151,8 kB
6.9.2023
Zoznam uhradených faktúr august 2023
pdf
63,3 kB
4.9.2023
Objednávka číslo 75/N/2023
pdf
126,9 kB
4.9.2023
Objednávka číslo 71/N/2023
pdf
154,6 kB
4.9.2023
Objednávka číslo 70/N/2023
pdf
153,5 kB
4.9.2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov číslo 1763
pdf
179 kB
31.8.2023
Späťvzatie výpovede Dodatok č. 2 k Zmluve o NP 6428
pdf
222,9 kB
31.8.2023
Späťvzatie výpovede Dodatok č. 2 k Zmluve o NP 6085
pdf
225,5 kB
30.8.2023
Späťvzatie výpovede Dodatok č. 2 k Zmluve o NP 6435
pdf
224,3 kB
30.8.2023
Späťvzatie výpovede Dodatok č. 2 k Zmluve o NP 6056
pdf
225,6 kB
30.8.2023
Späťvzatie výpovede Dodatok č. 2 k Zmluve o NP 6426
pdf
224,1 kB
30.8.2023
Späťvzatie výpovede Dodatok č. 2 k Zmluve o NP 6427
pdf
224 kB
30.8.2023
Späťvzatie výpovede Dodatok č. 2 k Zmluve o NP 6424
pdf
224,5 kB
30.8.2023
Späťvzatie výpovede Dodatok č. 2 k Zmluve o NP 6437
pdf
223,9 kB
30.8.2023
Späťvzatie výpovede Dodatok č. 2 k Zmluve o NP 6439
pdf
225,6 kB
30.8.2023
Späťvzatie výpovede Dodatok č. 2 k Zmluve o NP 6440
pdf
225,9 kB
30.8.2023
Späťvzatie výpovede Dodatok č. 2 k Zmluve o NP 6410
pdf
226 kB
30.8.2023
Späťvzatie výpovede Dodatok č. 2 k Zmluve o NP 6099
pdf
223,4 kB
30.8.2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov číslo 1879
pdf
227,2 kB
30.8.2023
Dohoda o späťvzatí výpovede k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4333
pdf
317 kB
28.8.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 0006
pdf
197,2 kB
24.8.2023
Objednávka číslo 76/N/2023
pdf
124,8 kB
24.8.2023
Objednávka číslo 74/N/2023
pdf
154,4 kB
24.8.2023
Objednávka číslo 73/N/2023
pdf
122,1 kB
24.8.2023
Objednávka číslo 72/N/2023
pdf
156,3 kB
23.8.2023
Objednávka číslo 69/N/2023
pdf
154 kB
23.8.2023
Objednávka číslo 68/N/2023
pdf
153 kB
23.8.2023
Zmluva o servisnej činnosti pre automatické dvere
pdf
2718,3 kB
22.8.2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy číslo R 0007
pdf
197,7 kB
22.8.2023
Zmluva o výpožičke číslo 5
pdf
362,8 kB
22.8.2023
Zmluva o výpožičke číslo 4
pdf
501,3 kB
22.8.2023
Dodatok číslo 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 5428
pdf
183,9 kB
22.8.2023
Objednávka číslo 32/M/2023
pdf
152,6 kB
18.8.2023
Objednávka číslo 67/N/2023
pdf
154,7 kB
17.8.2023
Objednávka číslo 66/N/2023
pdf
153,2 kB
17.8.2023
Zmluva o výpožičke číslo 3
pdf
475,4 kB
16.8.2023
Objednávka číslo 31/M/2023
pdf
151,7 kB
16.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 299/2023
pdf
168,7 kB
16.8.2023
Objednávka číslo 30/M/2023
pdf
150,6 kB
16.8.2023
Objednávka číslo 29/M/2023
pdf
153,6 kB
16.8.2023
STORNO Objednávka 65/N/2023
pdf
153,4 kB
16.8.2023
Zmluva o výpožičke číslo 2
pdf
469,9 kB
15.8.2023
Zmluva o výpožičke číslo 1
pdf
482,1 kB
15.8.2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
pdf
2036,5 kB
15.8.2023
Objednávka číslo 65/N/2023
pdf
154,5 kB
15.8.2023
Objednávka číslo 63/N/2023
pdf
151,2 kB
15.8.2023
Dohoda o skončení Zmluvy na dodávku energií a služieb (1760)
pdf
136,8 kB
14.8.2023
Objednávka číslo 64/N/2023
pdf
152,7 kB
14.8.2023
Objednávka číslo 45/Z/2023
pdf
152,4 kB
14.8.2023
Objednávka číslo 44/Z/2023
pdf
151 kB
14.8.2023
Objednávka číslo 43/Z/2023
pdf
150,5 kB
14.8.2023
Zmluva o reklame a spolupráci číslo R 0004
pdf
220 kB
11.8.2023
Zmluva o krátkodobom nájme 1
pdf
200,4 kB
10.8.2023
Objednávka číslo 62/N/2023
pdf
122,6 kB
10.8.2023
Objednávka číslo 61/N/2023
pdf
154,1 kB
9.8.2023
Objednávka číslo 59/N/2023
pdf
152,6 kB
9.8.2023
Objednávka číslo 60/N/2023
pdf
123,8 kB
9.8.2023
Objednávka číslo 28/M/2023
pdf
150 kB
9.8.2023
Objednávka číslo 27/M/2023
pdf
151,7 kB
9.8.2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3459
pdf
185,2 kB
9.8.2023
Objednávka číslo 24/D/2023
pdf
150,5 kB
7.8.2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov číslo 1762
pdf
180,3 kB
7.8.2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.2231
pdf
206,5 kB
7.8.2023
Objednávka číslo 23/D/2023
pdf
150,3 kB
7.8.2023
Dohoda o skončení nájmu 5415
pdf
166,4 kB
3.8.2023
Dohoda o skončení zmluvy o nájme pozemku 8227
pdf
114,9 kB
3.8.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 0005
pdf
197,8 kB
3.8.2023
Objednávka číslo 22/D/2023
pdf
131,5 kB
3.8.2023
Objednávka číslo 21/D/2023
pdf
127,9 kB
3.8.2023
Objednávka číslo 20/D/2023
pdf
130,4 kB
3.8.2023
Objednávka číslo 58/N/2023
pdf
132 kB
3.8.2023
Objednávka číslo 57/N/2023
pdf
134 kB
3.8.2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení prevádzky Zimného štadióna zo dňa 22. 7. 2022
pdf
173 kB
2.8.2023
Dodatok č. 1 k zmluve o krátkodobom nájme pozemku č.1438
pdf
206,8 kB
1.8.2023
Zoznam uhradených faktúr júl 2023
pdf
67,1 kB
1.8.2023
Dodatok č. 1 k zmluve o krátkodobom nájme pozemku č.8224
pdf
178,6 kB
31.7.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 8513
pdf
259 kB
31.7.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 2314
pdf
4555,4 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 1878
pdf
239,7 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 7171
pdf
278,7 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 2479
pdf
278,1 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 2478
pdf
279,9 kB
27.7.2023
Objednávka číslo 56/N/2023
pdf
121,5 kB
27.7.2023
Objednávka číslo 55/N/2023
pdf
121,9 kB
27.7.2023
Objednávka číslo 19/D/2023
pdf
128,6 kB
27.7.2023
Objednávka číslo 18/D/2023
pdf
128,5 kB
27.7.2023
Dohoda o skončení nájmu časti pozemku 3164
pdf
449,8 kB
24.7.2023
Objednávka číslo 42/Z/2023
pdf
131,6 kB
21.7.2023
Objednávka číslo 54/N/2023
pdf
131,3 kB
20.7.2023
Objednávka číslo 41/Z/2023
pdf
129,7 kB
20.7.2023
Objednávka číslo 40/Z/2023
pdf
129,7 kB
20.7.2023
Objednávka číslo 39/Z/2023
pdf
132,1 kB
20.7.2023
Objednávka číslo 38/Z/2023
pdf
132,4 kB
20.7.2023
Objednávka číslo 53/N/2023
pdf
130,3 kB
19.7.2023
Objednávka číslo 26/M/2023
pdf
128,2 kB
19.7.2023
Objednávka číslo 51/N/2023
pdf
133,5 kB
18.7.2023
Objednávka číslo 52/N/2023
pdf
131,6 kB
18.7.2023
Objednávka číslo 17/D/2023
pdf
129,2 kB
18.7.2023
Objednávka EX číslo 1
pdf
668 kB
17.7.2023
Objednávka číslo 14/D/2023
pdf
130,2 kB
17.7.2023
Objednávka číslo 50/N/2023
pdf
131,3 kB
11.7.2023
Objednávka číslo 16/D/2023
pdf
129,5 kB
11.7.2023
Dohoda o skončení nájmu 6436
pdf
135,6 kB
10.7.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 9600489910
pdf
8327,7 kB
10.7.2023
Zoznam uhradených faktúr jún 2023
pdf
37,9 kB
7.7.2023
Objednávka číslo 25/M/2023
pdf
129,1 kB
6.7.2023
Nájomná zmluva číslo NZ-T202995
pdf
396,4 kB
6.7.2023
Objednávka číslo 49/N/2023
pdf
123,6 kB
4.7.2023
Objednávka číslo 1/R/2023
pdf
129,8 kB
4.7.2023
Objednávka číslo 24/M/2023
pdf
128,1 kB
4.7.2023
Objednávka číslo 23/M/2023
pdf
126,9 kB
4.7.2023
Objednávka číslo 22/M/2023
pdf
127,1 kB
4.7.2023
Objednávka číslo 15/D/2023
pdf
128,5 kB
4.7.2023
Dodatok č.1 k mandátnej zmluve
pdf
519,6 kB
30.6.2023
Zmluva o poskytnutí poradenských služieb
pdf
314,6 kB
30.6.2023
Zmluva o užívaní nehnuteľnosti č. 8228
pdf
268,9 kB
30.6.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 0003
pdf
198 kB
30.6.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 3187
pdf
281,1 kB
30.6.2023
Dohoda o skončení nájmu 3184
pdf
139,7 kB
30.6.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 6114
pdf
224,4 kB
29.6.2023
Zmluva o nájme zariadenia (Skylink TV pre Orange - bez inštalácie)
pdf
4241,5 kB
29.6.2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb - Skylink TV pre Orange
pdf
3934,2 kB
29.6.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 1804
pdf
203,8 kB
29.6.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 1817
pdf
199,9 kB
29.6.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 0002
pdf
198 kB
29.6.2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme parkovacieho miesta číslo 8603
pdf
187,5 kB
29.6.2023
Dohoda o skončení nájmu 4381
pdf
135,3 kB
29.6.2023
Objednávka číslo 13/D/2023
pdf
129,1 kB
29.6.2023
Objednávka číslo 12/D/2023
pdf
128,7 kB
28.6.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 1825
pdf
200,6 kB
27.6.2023
Objednávka číslo 47/N/2023
pdf
132,5 kB
27.6.2023
Objednávka číslo 46/N/2023
pdf
133,2 kB
27.6.2023
Objednávka číslo 45/N/2023
pdf
131,4 kB
27.6.2023
Objednávka číslo 44/N/2023
pdf
129,9 kB
27.6.2023
Dodatok číslo 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3186
pdf
197,7 kB
27.6.2023
Dodatok číslo 1 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. 6113
pdf
177,7 kB
27.6.2023
Zmluva o nájme pozemku číslo 8227
pdf
316,5 kB
27.6.2023
Zmluva o nájme pozemku číslo 8226
pdf
272,5 kB
26.6.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 0001
pdf
198,6 kB
23.6.2023
Zmluva o krátkodobom nájme pozemku č. 8224
pdf
228 kB
23.6.2023
Objednávka číslo 43/N/2023
pdf
132,7 kB
23.6.2023
Objednávka číslo 37/Z/2023
pdf
130,6 kB
23.6.2023
Objednávka číslo 36/Z/2023
pdf
130,2 kB
23.6.2023
Objednávka číslo 35/Z/2023
pdf
131,3 kB
23.6.2023
Objednávka číslo 42/N/2023
pdf
124,1 kB
22.6.2023
Objednávvka číslo 41/N/2023
pdf
122,4 kB
22.6.2023
Objednávka číslo 21/M/2023
pdf
129 kB
22.6.2023
Objednávka číslo 40/N/2023
pdf
123,3 kB
19.6.2023
Dohoda o zrušení Zmluvy o nájme NP č. 2163
pdf
1712,2 kB
19.6.2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1755
pdf
2098,4 kB
19.6.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 1818
pdf
202,4 kB
19.6.2023
Objednávka číslo 11/D/2023
pdf
129,8 kB
14.6.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 1849
pdf
203,2 kB
13.6.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 1826
pdf
202,5 kB
13.6.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 1810
pdf
200,5 kB
13.6.2023
Objednávka číslo 39/N/2023
pdf
123,1 kB
13.6.2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
pdf
1409,8 kB
13.6.2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb
pdf
228,1 kB
13.6.2023
Dodatok č. 4 k NZ 1757
pdf
190,6 kB
12.6.2023
Objednávka číslo 34/Z/2023
pdf
131,3 kB
12.6.2023
Objednávka číslo 33/Z/2023
pdf
129,8 kB
12.6.2023
Objednávka číslo 32/Z/2023
pdf
130,4 kB
12.6.2023
Objednávka číslo 31/Z/2023
pdf
131,3 kB
12.6.2023
Objednávka číslo 20/M/2023
pdf
127,5 kB
12.6.2023
Objednávka číslo 38/N/2023
pdf
124,9 kB
12.6.2023
Objednávka číslo 36/N/2023
pdf
131,5 kB
9.6.2023
Objednávka číslo 37/N/2023
pdf
123,3 kB
8.6.2023
Uznanie záväzku číslo 17/2023
pdf
183 kB
8.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 221/2023
pdf
170,1 kB
8.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 215/2023
pdf
173,4 kB
8.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 213/2023
pdf
171,6 kB
8.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 196/2023
pdf
169,1 kB
8.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 178/2023
pdf
170,8 kB
8.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 167/2023
pdf
169,5 kB
8.6.2023
Objednávka číslo 30/Z/2023
pdf
128,9 kB
8.6.2023
Objednávka číslo 19/M/2023
pdf
128,6 kB
7.6.2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 01/IPZ/2022
pdf
768,9 kB
6.6.2023
Objednávka číslo 10/D/2023
pdf
127,8 kB
6.6.2023
Dodatok číslo 1 k Zmluve o dodávke elektrickej energie a služieb číslo 5065
pdf
1151,6 kB
6.6.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 1862
pdf
204,5 kB
6.6.2023
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľností
pdf
2949,5 kB
6.6.2023
Zoznam uhradených faktúr za máj 2023
pdf
62,4 kB
6.6.2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 1877
pdf
226 kB
1.6.2023
Zmluva o krátkodobom nájme pozemku č. 8225
pdf
228,1 kB
1.6.2023
Objednávka číslo 28/Z/2023
pdf
128,9 kB
1.6.2023
Objednávka číslo 27/Z/2023
pdf
130,4 kB
1.6.2023
Objednávka číslo 18/M/2023
pdf
128,6 kB
30.5.2023
Objednávka číslo 35/N/2023
pdf
125,2 kB
30.5.2023
Zmluva o nájme pozemku 3189
pdf
285,6 kB
30.5.2023
Objednávka číslo 17/M/2023
pdf
129,7 kB
30.5.2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 8500
pdf
241,3 kB
29.5.2023
Dohoda o skončení nájmu v časti nebytových priestorov (8500)
pdf
227,3 kB
29.5.2023
Objednávka číslo 34/N/2023
pdf
124,4 kB
26.5.2023
Objednávka číslo 26/Z/2023
pdf
130,1 kB
26.5.2023
Objednávka číslo 25/Z/2023
pdf
130,8 kB
26.5.2023
Objednávka číslo 24/Z/2023
pdf
131,3 kB
26.5.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600487492
pdf
1593,5 kB
25.5.2023
Zmluva o spolupráci pri tvorbe ponuky regionálne návštevníckej karty výhod Šariš Card
pdf
364,8 kB
25.5.2023
Objednávka číslo 9/D/2023
pdf
128,5 kB
24.5.2023
Zmluva o prenájme plochy č. R 1542
pdf
201,4 kB
23.5.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600487008
pdf
1801,5 kB
23.5.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600486994
pdf
1927,3 kB
23.5.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600487014
pdf
1805,2 kB
23.5.2023
Zmluva o prenájme plochy č. R 1538
pdf
202,9 kB
23.5.2023
Zmluva o prenájme plochy č. R 1530
pdf
203,6 kB
23.5.2023
Zmluva o krátkodobom nájme pozemku č. 8223
pdf
228,6 kB
23.5.2023
Objednávka číslo 16/M/2023
pdf
126,5 kB
22.5.2023
Komisionárska zmluva MIC 2
pdf
1777,9 kB
19.5.2023
Objednávka číslo 33/N/2023
pdf
131 kB
19.5.2023
Zmluva o krátkodobom nájme pozemku č. 8224
pdf
230 kB
19.5.2023
Objednávka číslo 32/N/2023
pdf
131,2 kB
18.5.2023
Objednávka číslo 31/N/2023
pdf
131,6 kB
18.5.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600487092
pdf
1666,3 kB
17.5.2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o Manažmente projektu
pdf
213,5 kB
17.5.2023
Objednávka číslo 30/N/2023
pdf
129,5 kB
16.5.2023
Objednávka číslo 8/D/2023
pdf
129,1 kB
16.5.2023
Objednávka číslo 7/D/2023
pdf
128,7 kB
16.5.2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 085698
pdf
6236,9 kB
16.5.2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6439
pdf
190,1 kB
16.5.2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6440
pdf
191,9 kB
16.5.2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6427
pdf
189,3 kB
16.5.2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6435
pdf
188,9 kB
16.5.2023
Objednávka číslo 29/N/2023
pdf
123,2 kB
15.5.2023
Objednávka číslo 23/Z/2023
pdf
131,1 kB
12.5.2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci číslo 1
pdf
2595,2 kB
11.5.2023
Objednávka číslo 28/N/2023
pdf
123,9 kB
10.5.2023
Objednávka číslo 6/D/2023
pdf
128,1 kB
9.5.2023
Objednávka číslo 15/M/2023
pdf
128,3 kB
9.5.2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov číslo 1876
pdf
3388,3 kB
5.5.2023
Objednávka číslo 22/Z/2023
pdf
130,7 kB
5.5.2023
Objednávka číslo 21/Z/2023
pdf
131,6 kB
5.5.2023
Späťvzatie výpovede zo zmluvy - MEDIPEL
pdf
305,6 kB
4.5.2023
Zoznam uhradených faktúr za apríl 2023
pdf
52,5 kB
3.5.2023
Dohoda o odpustení nájmu
pdf
1875 kB
3.5.2023
Zmluva o pripojení 24ZVS0000584166M
pdf
2134,5 kB
2.5.2023
Zmluva o pripojení 24ZVS0000634039F
pdf
2116,5 kB
2.5.2023
Zmluva o pripojení 24ZVS00000287688
pdf
2078,9 kB
2.5.2023
Zmluva o pripojení 24ZVS0000828876N
pdf
1279,3 kB
2.5.2023
Objednávka číslo 27/N/2023
pdf
124 kB
2.5.2023
Dohoda o uznaní záväzku a o splátkach č. 1/NP/2023
pdf
2161,1 kB
2.5.2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení služieb
pdf
132,2 kB
28.4.2023
Objednávka číslo 14/M/2023
pdf
129,1 kB
27.4.2023
Zmluva o dielo č. 1/2023
pdf
1381,8 kB
25.4.2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 02/IPZ/2022
pdf
583,9 kB
24.4.2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 04/IPZ/2022
pdf
624,8 kB
24.4.2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 07/IPZ/2022
pdf
622,1 kB
24.4.2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 06/IPZ/2022
pdf
598,7 kB
24.4.2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 03/IPZ/2022
pdf
566,4 kB
24.4.2023
Objednávka číslo 26/N/2023
pdf
125,4 kB
21.4.2023
Objednávka číslo 25/N/2023
pdf
123,7 kB
21.4.2023
Objednávka číslo 20/Z/2023
pdf
129,9 kB
21.4.2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 7170
pdf
168,4 kB
21.4.2023
Objednávka číslo 5/D/2023
pdf
128 kB
20.4.2023
Objednávka číslo 24/N/2023
pdf
132,3 kB
20.4.2023
Zmluva o výpožičke č. 8222
pdf
239,7 kB
20.4.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1875
pdf
282,5 kB
20.4.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3188
pdf
278,5 kB
19.4.2023
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4315
pdf
188,5 kB
19.4.2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č 4384
pdf
188 kB
19.4.2023
Objednávka číslo 19/Z/2023
pdf
129,6 kB
19.4.2023
Objednávka číslo 18/Z/2023
pdf
130,4 kB
19.4.2023
Objednávka číslo 23/N/2023
pdf
126 kB
14.4.2023
Objednávka číslo 17/Z/2023
pdf
129,5 kB
14.4.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3471
pdf
306,5 kB
14.4.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7169
pdf
276,8 kB
13.4.2023
Zmluva o poskytovaní služieb
pdf
3449,9 kB
13.4.2023
Objednávka číslo 13/M/2023
pdf
128,2 kB
13.4.2023
Objednávka číslo 12/M/2023
pdf
129,1 kB
13.4.2023
Objednávka číslo 16/Z/2023
pdf
131,3 kB
11.4.2023
Objednávka číslo 22/N/2023
pdf
125,1 kB
11.4.2023
Objednávka čísla 21/N/2023
pdf
132,7 kB
11.4.2023
Objednávka čísla 20/N/2023
pdf
131,2 kB
11.4.2023
Objednávka číslo 15/Z/2023
pdf
129,8 kB
11.4.2023
Objednávka číslo 14/Z/2023
pdf
131,6 kB
11.4.2023
Objednávka číslo 19/N/2023
pdf
131,2 kB
5.4.2023
Objednávka číslo 17/N/2023
pdf
123,3 kB
4.4.2023
Objednávka číslo 16/N/2023
pdf
122,8 kB
4.4.2023
Objednávka číslo 4/D/2023
pdf
131,2 kB
4.4.2023
Zoznam uhradených faktúr za marec 2023
pdf
63,5 kB
4.4.2023
Objednávka číslo 13/N/2023
pdf
122,6 kB
30.3.2023
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľností č 8221
pdf
3805 kB
29.3.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 1874
pdf
228,1 kB
29.3.2023
Objednávka číslo 14/N/2023
pdf
124,6 kB
28.3.2023
Dohoda o urovnaní
pdf
2554,3 kB
28.3.2023
Objednávka číslo 13/Z/2023
pdf
129 kB
28.3.2023
Objednávka číslo 12/Z/2023
pdf
128,5 kB
28.3.2023
Objednávka číslo 12/N/2023
pdf
128,1 kB
28.3.2023
Objednávka číslo 11/N/2023
pdf
124,1 kB
21.3.2023
Zmluva o výpôžičke
pdf
379,7 kB
21.3.2023
Dodatok č.1 k NZ č. 3177
pdf
188,2 kB
16.3.2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb k zmluve č. A9634354
pdf
5979,8 kB
16.3.2023
Zmluva o výpôžičke_PRK
pdf
345,9 kB
16.3.2023
Zmluva o výpôžičke KRASO Prešov
pdf
351,7 kB
16.3.2023
Zmluva o výpôžičke_ŠKM AKademik
pdf
367,5 kB
16.3.2023
Objednávka číslo 3/D/2023
pdf
128,1 kB
14.3.2023
Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku plynu č 08/IPZ/2023
pdf
214,9 kB
14.3.2023
Rámcová distribučná zmluva SPP
pdf
4206 kB
14.3.2023
Zmluva o výpožičke
pdf
3648,8 kB
14.3.2023
Objednávka číslo 10/N/2023
pdf
133,4 kB
14.3.2023
Objednávka číslo 9/N/2023
pdf
131,4 kB
13.3.2023
Objednávka číslo 11/Z/2023
pdf
132,9 kB
8.3.2023
Objednávka číslo 11/M/2023
pdf
127,1 kB
8.3.2023
Objednávka číslo 8/N/2023
pdf
132,2 kB
8.3.2023
Zoznam uhradených faktúr za február 2023
pdf
3499,6 kB
3.3.2023
Objednávka číslo 10/M/2023
pdf
128,5 kB
3.3.2023
Dohoda o vyprataní nehnuteľnosti
pdf
165,3 kB
1.3.2023
Objednávka číslo 10/Z/2023
pdf
131,6 kB
1.3.2023
Objednávka číslo 9/Z/2023
pdf
131,9 kB
1.3.2023
Objednávka číslo 8/Z/2023
pdf
130,6 kB
1.3.2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 6113
pdf
178,9 kB
28.2.2023
Objednávka číslo 2/D/2023
pdf
686,4 kB
28.2.2023
Objednávka číslo 1/D/2023
pdf
609,3 kB
28.2.2023
Dodatok č. 7 k Rámcovej distribučnej zmluve č. 5100132324/Úo/Ee/2015
pdf
991,4 kB
27.2.2023
Objednávka číslo 9/M/2023
pdf
129,4 kB
27.2.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4385
pdf
279,8 kB
23.2.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2477
pdf
279 kB
22.2.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8512
pdf
258,6 kB
22.2.2023
Dohoda o skončení nájmu 2464
pdf
168,3 kB
22.2.2023
Zmluva o výpôžičke
pdf
437,9 kB
21.2.2023
Zmluva o výpôžičke
pdf
450,7 kB
21.2.2023
Zmluva o výpôžičke
pdf
385,2 kB
21.2.2023
Zmluva o výpôžičke
pdf
365,9 kB
21.2.2023
Objednávka číslo 7/N/2023
pdf
123,7 kB
21.2.2023
Dohoda o späťvzatí výpovede k Zmluve o najme nebytových priestorov č. 6106
pdf
1014,9 kB
20.2.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2414
pdf
4333,5 kB
20.2.2023
Dohoda o späťvzatí výpovede k Zmluve o najme nebytových priestorov č. 6105
pdf
1038,4 kB
20.2.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6439
pdf
280,7 kB
20.2.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6440
pdf
269,8 kB
20.2.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1873
pdf
166,6 kB
20.2.2023
Objednávka číslo 8/M/2023
pdf
128,8 kB
20.2.2023
Zmluva o výpožičke
pdf
358,4 kB
20.2.2023
Zmluva o nájme NP Zimného štadióna a využívaní ľadovej plochy
pdf
372,6 kB
20.2.2023
Objednávka číslo 7/M/2023
pdf
129 kB
17.2.2023
Objednávka číslo 6/N/2023
pdf
123,6 kB
15.2.2023
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1848
pdf
192,7 kB
14.2.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov Zimného štadióna a využívaní ľadovej plochy
pdf
591,4 kB
14.2.2023
Objednávka číslo 7/Z/2023
pdf
130,5 kB
10.2.2023
Dodatok č. 8 k zmluve č. 50-000152792PO2019
pdf
463 kB
10.2.2023
Komisionárska zmluva MIC
pdf
1703,5 kB
10.2.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3100
pdf
2238,5 kB
10.2.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.5419
pdf
2223,5 kB
10.2.2023
Objednávka číslo 6/Z/2023
pdf
131 kB
8.2.2023
Zoznam uhradených faktúr za január 2023
pdf
2009,1 kB
8.2.2023
Objednávka číslo 6/M/2023
pdf
128,7 kB
7.2.2023
Zmluva o prenájme plochy pre umiestnenie reklamy
pdf
284,2 kB
3.2.2023
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľností č 8220
pdf
3544,8 kB
1.2.2023
Zmluva o nájme nehnuteľností č. 1/2023
pdf
1101,1 kB
1.2.2023
Objednávka číslo 5/N/2023
pdf
123 kB
1.2.2023
Objednávka číslo 3/Z/2023
pdf
131,9 kB
31.1.2023
Objednávka číslo 4/Z/2023
pdf
130,3 kB
31.1.2023
Objednávka číslo 5/Z/2023
pdf
131,7 kB
31.1.2023
Objednávka číslo 4/N/2023
pdf
120,9 kB
31.1.2023
Objednávka číslo 5/Z/2023
pdf
131,7 kB
31.1.2023
Objednávka číslo 4/Z/2023
pdf
130,3 kB
31.1.2023
Objednávka číslo 3/Z/2023
pdf
131,9 kB
31.1.2023
Dohoda o skončení nájmu 7162
pdf
132,8 kB
31.1.2023
Dohoda o späťvzatí výpovede k Zmluve o nájme NP č. 2231
pdf
599,8 kB
30.1.2023
Zmluva o vysporiadaní nákladov za dodávku vody č. 8 700
pdf
2342 kB
30.1.2023
Objednávka číslo 2/Z/2023
pdf
130,2 kB
30.1.2023
Objednávka číslo 5/M/2023
pdf
127,3 kB
26.1.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 23224377
pdf
1005 kB
23.1.2023
Objednávka číslo 3/M/2023
pdf
126,8 kB
20.1.2023
Objednávka číslo 4/M/2023
pdf
127,8 kB
20.1.2023
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.5605
pdf
187,3 kB
20.1.2023
Objednávka číslo 1/N/2023
pdf
127,5 kB
18.1.2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.5426
pdf
187,3 kB
18.1.2023
Objednávka číslo 3/N/2023
pdf
124,2 kB
18.1.2023
Zmluva o nájme časti nebytových priestorov č.1534
pdf
258,7 kB
16.1.2023
Zmluva o prístupe do dist. sústavy a dist. elektriny č. SDZ2023001
pdf
746,9 kB
16.1.2023
Objednávka číslo 2/M/2023
pdf
129 kB
16.1.2023
Zoznam uhradených faktúr za december 2022
pdf
3531,4 kB
16.1.2023
Zmluva o dodávke plynu č. 9107136999
pdf
396,9 kB
11.1.2023
Dodatok č.7 k Zmluve č. 50-000152792PO2019
pdf
263,5 kB
11.1.2023
Zmluva o združenej dodávke plynu číslo 23122183
pdf
375,3 kB
11.1.2023
Objednávka číslo 1/M/2023
pdf
129 kB
11.1.2023
Objednávka číslo 1/Z/2023
pdf
129,1 kB
11.1.2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní VDS č. A21228325
pdf
5802,3 kB
4.1.2023
Zmluva o poskytovaní VDS č. A21228325
pdf
2331,9 kB
4.1.2023

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
Správa a údržba komunikácií mesta Prešov
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.