logo

ROK 2023 NEBYTY

Dodatok č.1 k NZ č. 3177
pdf
188.2 kB
16.3.2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb k zmluve č. A9634354
pdf
5979.8 kB
16.3.2023
Zmluva o výpôžičke_PRK
pdf
345.9 kB
16.3.2023
Zmluva o výpôžičke KRASO Prešov
pdf
351.7 kB
16.3.2023
Zmluva o výpôžičke_ŠKM AKademik
pdf
367.5 kB
16.3.2023
Objednávka číslo 3/D/2023
pdf
128.1 kB
14.3.2023
Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku plynu č 08/IPZ/2023
pdf
214.9 kB
14.3.2023
Rámcová distribučná zmluva SPP
pdf
4206 kB
14.3.2023
Zmluva o výpožičke
pdf
3648.8 kB
14.3.2023
Objednávka číslo 10/N/2023
pdf
133.4 kB
14.3.2023
Objednávka číslo 9/N/2023
pdf
131.4 kB
13.3.2023
Objednávka číslo 11/Z/2023
pdf
132.9 kB
8.3.2023
Objednávka číslo 11/M/2023
pdf
127.1 kB
8.3.2023
Objednávka číslo 8/N/2023
pdf
132.2 kB
8.3.2023
Zoznam uhradených faktúr za február 2023
pdf
3499.6 kB
3.3.2023
Objednávka číslo 10/M/2023
pdf
128.5 kB
3.3.2023
Dohoda o vyprataní nehnuteľnosti
pdf
165.3 kB
1.3.2023
Objednávka číslo 10/Z/2023
pdf
131.6 kB
1.3.2023
Objednávka číslo 9/Z/2023
pdf
131.9 kB
1.3.2023
Objednávka číslo 8/Z/2023
pdf
130.6 kB
1.3.2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 6113
pdf
178.9 kB
28.2.2023
Objednávka číslo 2/D/2023
pdf
686.4 kB
28.2.2023
Objednávka číslo 1/D/2023
pdf
609.3 kB
28.2.2023
Dodatok č. 7 k Rámcovej distribučnej zmluve č. 5100132324/Úo/Ee/2015
pdf
991.4 kB
27.2.2023
Objednávka číslo 9/M/2023
pdf
129.4 kB
27.2.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4385
pdf
279.8 kB
23.2.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2477
pdf
279 kB
22.2.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8512
pdf
258.6 kB
22.2.2023
Dohoda o skončení nájmu 2464
pdf
168.3 kB
22.2.2023
Zmluva o výpôžičke
pdf
437.9 kB
21.2.2023
Zmluva o výpôžičke
pdf
450.7 kB
21.2.2023
Zmluva o výpôžičke
pdf
385.2 kB
21.2.2023
Zmluva o výpôžičke
pdf
365.9 kB
21.2.2023
Objednávka číslo 7/N/2023
pdf
123.7 kB
21.2.2023
Dohoda o späťvzatí výpovede k Zmluve o najme nebytových priestorov č. 6106
pdf
1014.9 kB
20.2.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2414
pdf
4333.5 kB
20.2.2023
Dohoda o späťvzatí výpovede k Zmluve o najme nebytových priestorov č. 6105
pdf
1038.4 kB
20.2.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6439
pdf
280.7 kB
20.2.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6440
pdf
269.8 kB
20.2.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1873
pdf
166.6 kB
20.2.2023
Objednávka číslo 8/M/2023
pdf
128.8 kB
20.2.2023
Zmluva o výpožičke
pdf
358.4 kB
20.2.2023
Zmluva o nájme NP Zimného štadióna a využívaní ľadovej plochy
pdf
372.6 kB
20.2.2023
Objednávka číslo 7/M/2023
pdf
129 kB
17.2.2023
Objednávka číslo 6/N/2023
pdf
123.6 kB
15.2.2023
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1848
pdf
192.7 kB
14.2.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov Zimného štadióna a využívaní ľadovej plochy
pdf
591.4 kB
14.2.2023
Objednávka číslo 7/Z/2023
pdf
130.5 kB
10.2.2023
Dodatok č. 8 k zmluve č. 50-000152792PO2019
pdf
463 kB
10.2.2023
Komisionárska zmluva MIC
pdf
1703.5 kB
10.2.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3100
pdf
2238.5 kB
10.2.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.5419
pdf
2223.5 kB
10.2.2023
Objednávka číslo 6/Z/2023
pdf
131 kB
8.2.2023
Zoznam uhradených faktúr za január 2023
pdf
2009.1 kB
8.2.2023
Objednávka číslo 6/M/2023
pdf
128.7 kB
7.2.2023
Zmluva o prenájme plochy pre umiestnenie reklamy
pdf
284.2 kB
3.2.2023
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľností č 8220
pdf
3544.8 kB
1.2.2023
Zmluva o nájme nehnuteľností č. 1/2023
pdf
1101.1 kB
1.2.2023
Objednávka číslo 5/N/2023
pdf
123 kB
1.2.2023
Objednávka číslo 4/N/2023
pdf
120.9 kB
31.1.2023
Objednávka číslo 5/Z/2023
pdf
131.7 kB
31.1.2023
Objednávka číslo 4/Z/2023
pdf
130.3 kB
31.1.2023
Objednávka číslo 3/Z/2023
pdf
131.9 kB
31.1.2023
Dohoda o skončení nájmu 7162
pdf
132.8 kB
31.1.2023
Dohoda o späťvzatí výpovede k Zmluve o nájme NP č. 2231
pdf
599.8 kB
30.1.2023
Zmluva o vysporiadaní nákladov za dodávku vody č. 8 700
pdf
2342 kB
30.1.2023
Objednávka číslo 2/Z/2023
pdf
130.2 kB
30.1.2023
Objednávka číslo 5/M/2023
pdf
127.3 kB
26.1.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 23224377
pdf
1005 kB
23.1.2023
Objednávka číslo 3/M/2023
pdf
126.8 kB
20.1.2023
Objednávka číslo 4/M/2023
pdf
127.8 kB
20.1.2023
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.5605
pdf
187.3 kB
20.1.2023
Objednávka číslo 1/N/2023
pdf
127.5 kB
18.1.2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.5426
pdf
187.3 kB
18.1.2023
Objednávka číslo 3/N/2023
pdf
124.2 kB
18.1.2023
Zmluva o nájme časti nebytových priestorov č.1534
pdf
258.7 kB
16.1.2023
Zmluva o prístupe do dist. sústavy a dist. elektriny č. SDZ2023001
pdf
746.9 kB
16.1.2023
Objednávka číslo 2/M/2023
pdf
129 kB
16.1.2023
Zoznam uhradených faktúr za december 2022
pdf
3531.4 kB
16.1.2023
Zmluva o dodávke plynu č. 9107136999
pdf
396.9 kB
11.1.2023
Dodatok č.7 k Zmluve č. 50-000152792PO2019
pdf
263.5 kB
11.1.2023
Zmluva o združenej dodávke plynu číslo 23122183
pdf
375.3 kB
11.1.2023
Objednávka číslo 1/M/2023
pdf
129 kB
11.1.2023
Objednávka číslo 1/Z/2023
pdf
129.1 kB
11.1.2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní VDS č. A21228325
pdf
5802.3 kB
4.1.2023
Zmluva o poskytovaní VDS č. A21228325
pdf
2331.9 kB
4.1.2023

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
Správa a údržba komunikácií mesta Prešov
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.