logo

ROK 2023 NEBYTY

Komisionárska zmluva MIC 3
pdf
1723.5 kB
dnes
Zmluva o užívaní nehnuteľnosti číslo 8233
pdf
216.6 kB
20.9.2023
Objednávka číslo 53/Z/2023
pdf
152.3 kB
20.9.2023
Objednávka číslo 51/Z/2023
pdf
152.9 kB
20.9.2023
Objednávka číslo 52/Z/2023
pdf
154.2 kB
20.9.2023
Objednávka číslo 87/N/2023
pdf
153.6 kB
20.9.2023
Objednávka číslo 89/N/2023
pdf
148.8 kB
20.9.2023
Objednávka číslo 88/N/2023
pdf
154.3 kB
19.9.2023
Objednávka číslo 86/N/2023
pdf
153.3 kB
18.9.2023
Objednávka číslo 38/M/2023
pdf
150.8 kB
18.9.2023
Objednávka číslo 85/N/2023
pdf
153.4 kB
18.9.2023
Objednávka číslo 84/N/2023
pdf
153.5 kB
18.9.2023
Objednávka číslo 83/N/2023
pdf
153.8 kB
18.9.2023
Objednávka číslo 82/N/2023
pdf
152.9 kB
18.9.2023
Objednávka číslo 81/N/2023
pdf
154.8 kB
13.9.2023
Zmluva o krátkodobom nájme číslo 8231
pdf
283.2 kB
13.9.2023
Zmluva o výpožičke číslo 9
pdf
383.1 kB
13.9.2023
Zmluva o výpožičke číslo 8
pdf
363.5 kB
13.9.2023
Zmluva o výpožičke číslo 7
pdf
368 kB
13.9.2023
Zmluva o výpožičke číslo 6
pdf
370.6 kB
13.9.2023
Objednávka číslo 37/M/2023
pdf
149.9 kB
12.9.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov VOS 6
pdf
273.8 kB
11.9.2023
Dodatok č.1 k zmluve o dielo číslo 1/2023
pdf
592.7 kB
11.9.2023
Objednávka číslo 50/Z/2023
pdf
152.3 kB
11.9.2023
Zmluva o poskytovaní ľadovej plochy a s tým súvisiacich priestorov a služieb číslo 1
pdf
526.5 kB
8.9.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 2257
pdf
202.5 kB
7.9.2023
Objednávka číslo 80/N/2023
pdf
152.4 kB
7.9.2023
Objednávka číslo 79/N/2023
pdf
153.2 kB
7.9.2023
Objednávka číslo 49/Z/2023
pdf
151.9 kB
7.9.2023
Objednávka číslo 48/Z/2023
pdf
153.3 kB
7.9.2023
Objednávka číslo 47/Z/2023
pdf
151.8 kB
7.9.2023
Objednávka číslo 46/Z/2023
pdf
152.9 kB
7.9.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 2312
pdf
198.2 kB
7.9.2023
Zmluva o krátkodobom nájme pozemku číslo 8230
pdf
229 kB
7.9.2023
Objednávka číslo 36/M/2023
pdf
152.4 kB
7.9.2023
Objednávka číslo 35/M/2023
pdf
150.6 kB
7.9.2023
Objednávka číslo 34/M/2023
pdf
149.4 kB
7.9.2023
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti 202300744
pdf
2923.1 kB
6.9.2023
Zmluva o krátkodobom nájme pozemku číslo 8229
pdf
233.3 kB
6.9.2023
Dohoda o uznaní záväzku a o splátkach číslo 4/NP/2023
pdf
2174.4 kB
6.9.2023
Objednávka číslo 78/N/2023
pdf
153.2 kB
6.9.2023
Objednávka číslo 77/N/2023
pdf
154 kB
6.9.2023
Objednávka číslo 33/M/2023
pdf
151.8 kB
6.9.2023
Zoznam uhradených faktúr august 2023
pdf
63.3 kB
4.9.2023
Objednávka číslo 75/N/2023
pdf
126.9 kB
4.9.2023
Objednávka číslo 71/N/2023
pdf
154.6 kB
4.9.2023
Objednávka číslo 70/N/2023
pdf
153.5 kB
4.9.2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov číslo 1763
pdf
179 kB
31.8.2023
Späťvzatie výpovede Dodatok č. 2 k Zmluve o NP 6428
pdf
222.9 kB
31.8.2023
Späťvzatie výpovede Dodatok č. 2 k Zmluve o NP 6085
pdf
225.5 kB
30.8.2023
Späťvzatie výpovede Dodatok č. 2 k Zmluve o NP 6435
pdf
224.3 kB
30.8.2023
Späťvzatie výpovede Dodatok č. 2 k Zmluve o NP 6056
pdf
225.6 kB
30.8.2023
Späťvzatie výpovede Dodatok č. 2 k Zmluve o NP 6426
pdf
224.1 kB
30.8.2023
Späťvzatie výpovede Dodatok č. 2 k Zmluve o NP 6427
pdf
224 kB
30.8.2023
Späťvzatie výpovede Dodatok č. 2 k Zmluve o NP 6424
pdf
224.5 kB
30.8.2023
Späťvzatie výpovede Dodatok č. 2 k Zmluve o NP 6437
pdf
223.9 kB
30.8.2023
Späťvzatie výpovede Dodatok č. 2 k Zmluve o NP 6439
pdf
225.6 kB
30.8.2023
Späťvzatie výpovede Dodatok č. 2 k Zmluve o NP 6440
pdf
225.9 kB
30.8.2023
Späťvzatie výpovede Dodatok č. 2 k Zmluve o NP 6410
pdf
226 kB
30.8.2023
Späťvzatie výpovede Dodatok č. 2 k Zmluve o NP 6099
pdf
223.4 kB
30.8.2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov číslo 1879
pdf
227.2 kB
30.8.2023
Dohoda o späťvzatí výpovede k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4333
pdf
317 kB
28.8.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 0006
pdf
197.2 kB
24.8.2023
Objednávka číslo 76/N/2023
pdf
124.8 kB
24.8.2023
Objednávka číslo 74/N/2023
pdf
154.4 kB
24.8.2023
Objednávka číslo 73/N/2023
pdf
122.1 kB
24.8.2023
Objednávka číslo 72/N/2023
pdf
156.3 kB
23.8.2023
Objednávka číslo 69/N/2023
pdf
154 kB
23.8.2023
Objednávka číslo 68/N/2023
pdf
153 kB
23.8.2023
Zmluva o servisnej činnosti pre automatické dvere
pdf
2718.3 kB
22.8.2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy číslo R 0007
pdf
197.7 kB
22.8.2023
Zmluva o výpožičke číslo 5
pdf
362.8 kB
22.8.2023
Zmluva o výpožičke číslo 4
pdf
501.3 kB
22.8.2023
Dodatok číslo 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 5428
pdf
183.9 kB
22.8.2023
Objednávka číslo 32/M/2023
pdf
152.6 kB
18.8.2023
Objednávka číslo 67/N/2023
pdf
154.7 kB
17.8.2023
Objednávka číslo 66/N/2023
pdf
153.2 kB
17.8.2023
Zmluva o výpožičke číslo 3
pdf
475.4 kB
16.8.2023
Objednávka číslo 31/M/2023
pdf
151.7 kB
16.8.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 299/2023
pdf
168.7 kB
16.8.2023
Objednávka číslo 30/M/2023
pdf
150.6 kB
16.8.2023
Objednávka číslo 29/M/2023
pdf
153.6 kB
16.8.2023
STORNO Objednávka 65/N/2023
pdf
153.4 kB
16.8.2023
Zmluva o výpožičke číslo 2
pdf
469.9 kB
15.8.2023
Zmluva o výpožičke číslo 1
pdf
482.1 kB
15.8.2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
pdf
2036.5 kB
15.8.2023
Objednávka číslo 65/N/2023
pdf
154.5 kB
15.8.2023
Objednávka číslo 63/N/2023
pdf
151.2 kB
15.8.2023
Dohoda o skončení Zmluvy na dodávku energií a služieb (1760)
pdf
136.8 kB
14.8.2023
Objednávka číslo 64/N/2023
pdf
152.7 kB
14.8.2023
Objednávka číslo 45/Z/2023
pdf
152.4 kB
14.8.2023
Objednávka číslo 44/Z/2023
pdf
151 kB
14.8.2023
Objednávka číslo 43/Z/2023
pdf
150.5 kB
14.8.2023
Zmluva o reklame a spolupráci číslo R 0004
pdf
220 kB
11.8.2023
Zmluva o krátkodobom nájme 1
pdf
200.4 kB
10.8.2023
Objednávka číslo 62/N/2023
pdf
122.6 kB
10.8.2023
Objednávka číslo 61/N/2023
pdf
154.1 kB
9.8.2023
Objednávka číslo 59/N/2023
pdf
152.6 kB
9.8.2023
Objednávka číslo 60/N/2023
pdf
123.8 kB
9.8.2023
Objednávka číslo 28/M/2023
pdf
150 kB
9.8.2023
Objednávka číslo 27/M/2023
pdf
151.7 kB
9.8.2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3459
pdf
185.2 kB
9.8.2023
Objednávka číslo 24/D/2023
pdf
150.5 kB
7.8.2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov číslo 1762
pdf
180.3 kB
7.8.2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.2231
pdf
206.5 kB
7.8.2023
Objednávka číslo 23/D/2023
pdf
150.3 kB
7.8.2023
Dohoda o skončení nájmu 5415
pdf
166.4 kB
3.8.2023
Dohoda o skončení zmluvy o nájme pozemku 8227
pdf
114.9 kB
3.8.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 0005
pdf
197.8 kB
3.8.2023
Objednávka číslo 22/D/2023
pdf
131.5 kB
3.8.2023
Objednávka číslo 21/D/2023
pdf
127.9 kB
3.8.2023
Objednávka číslo 20/D/2023
pdf
130.4 kB
3.8.2023
Objednávka číslo 58/N/2023
pdf
132 kB
3.8.2023
Objednávka číslo 57/N/2023
pdf
134 kB
3.8.2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení prevádzky Zimného štadióna zo dňa 22. 7. 2022
pdf
173 kB
2.8.2023
Dodatok č. 1 k zmluve o krátkodobom nájme pozemku č.1438
pdf
206.8 kB
1.8.2023
Zoznam uhradených faktúr júl 2023
pdf
67.1 kB
1.8.2023
Dodatok č. 1 k zmluve o krátkodobom nájme pozemku č.8224
pdf
178.6 kB
31.7.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 8513
pdf
259 kB
31.7.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 2314
pdf
4555.4 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 1878
pdf
239.7 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 7171
pdf
278.7 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 2479
pdf
278.1 kB
27.7.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 2478
pdf
279.9 kB
27.7.2023
Objednávka číslo 56/N/2023
pdf
121.5 kB
27.7.2023
Objednávka číslo 55/N/2023
pdf
121.9 kB
27.7.2023
Objednávka číslo 19/D/2023
pdf
128.6 kB
27.7.2023
Objednávka číslo 18/D/2023
pdf
128.5 kB
27.7.2023
Dohoda o skončení nájmu časti pozemku 3164
pdf
449.8 kB
24.7.2023
Objednávka číslo 42/Z/2023
pdf
131.6 kB
21.7.2023
Objednávka číslo 54/N/2023
pdf
131.3 kB
20.7.2023
Objednávka číslo 41/Z/2023
pdf
129.7 kB
20.7.2023
Objednávka číslo 40/Z/2023
pdf
129.7 kB
20.7.2023
Objednávka číslo 39/Z/2023
pdf
132.1 kB
20.7.2023
Objednávka číslo 38/Z/2023
pdf
132.4 kB
20.7.2023
Objednávka číslo 53/N/2023
pdf
130.3 kB
19.7.2023
Objednávka číslo 26/M/2023
pdf
128.2 kB
19.7.2023
Objednávka číslo 51/N/2023
pdf
133.5 kB
18.7.2023
Objednávka číslo 52/N/2023
pdf
131.6 kB
18.7.2023
Objednávka číslo 17/D/2023
pdf
129.2 kB
18.7.2023
Objednávka EX číslo 1
pdf
668 kB
17.7.2023
Objednávka číslo 14/D/2023
pdf
130.2 kB
17.7.2023
Objednávka číslo 50/N/2023
pdf
131.3 kB
11.7.2023
Objednávka číslo 16/D/2023
pdf
129.5 kB
11.7.2023
Dohoda o skončení nájmu 6436
pdf
135.6 kB
10.7.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 9600489910
pdf
8327.7 kB
10.7.2023
Zoznam uhradených faktúr jún 2023
pdf
37.9 kB
7.7.2023
Objednávka číslo 25/M/2023
pdf
129.1 kB
6.7.2023
Nájomná zmluva číslo NZ-T202995
pdf
396.4 kB
6.7.2023
Objednávka číslo 49/N/2023
pdf
123.6 kB
4.7.2023
Objednávka číslo 1/R/2023
pdf
129.8 kB
4.7.2023
Objednávka číslo 24/M/2023
pdf
128.1 kB
4.7.2023
Objednávka číslo 23/M/2023
pdf
126.9 kB
4.7.2023
Objednávka číslo 22/M/2023
pdf
127.1 kB
4.7.2023
Objednávka číslo 15/D/2023
pdf
128.5 kB
4.7.2023
Dodatok č.1 k mandátnej zmluve
pdf
519.6 kB
30.6.2023
Zmluva o poskytnutí poradenských služieb
pdf
314.6 kB
30.6.2023
Zmluva o užívaní nehnuteľnosti č. 8228
pdf
268.9 kB
30.6.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 0003
pdf
198 kB
30.6.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 3187
pdf
281.1 kB
30.6.2023
Dohoda o skončení nájmu 3184
pdf
139.7 kB
30.6.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 6114
pdf
224.4 kB
29.6.2023
Zmluva o nájme zariadenia (Skylink TV pre Orange - bez inštalácie)
pdf
4241.5 kB
29.6.2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb - Skylink TV pre Orange
pdf
3934.2 kB
29.6.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 1804
pdf
203.8 kB
29.6.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 1817
pdf
199.9 kB
29.6.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 0002
pdf
198 kB
29.6.2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme parkovacieho miesta číslo 8603
pdf
187.5 kB
29.6.2023
Dohoda o skončení nájmu 4381
pdf
135.3 kB
29.6.2023
Objednávka číslo 13/D/2023
pdf
129.1 kB
29.6.2023
Objednávka číslo 12/D/2023
pdf
128.7 kB
28.6.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 1825
pdf
200.6 kB
27.6.2023
Objednávka číslo 47/N/2023
pdf
132.5 kB
27.6.2023
Objednávka číslo 46/N/2023
pdf
133.2 kB
27.6.2023
Objednávka číslo 45/N/2023
pdf
131.4 kB
27.6.2023
Objednávka číslo 44/N/2023
pdf
129.9 kB
27.6.2023
Dodatok číslo 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3186
pdf
197.7 kB
27.6.2023
Dodatok číslo 1 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. 6113
pdf
177.7 kB
27.6.2023
Zmluva o nájme pozemku číslo 8227
pdf
316.5 kB
27.6.2023
Zmluva o nájme pozemku číslo 8226
pdf
272.5 kB
26.6.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 0001
pdf
198.6 kB
23.6.2023
Zmluva o krátkodobom nájme pozemku č. 8224
pdf
228 kB
23.6.2023
Objednávka číslo 43/N/2023
pdf
132.7 kB
23.6.2023
Objednávka číslo 37/Z/2023
pdf
130.6 kB
23.6.2023
Objednávka číslo 36/Z/2023
pdf
130.2 kB
23.6.2023
Objednávka číslo 35/Z/2023
pdf
131.3 kB
23.6.2023
Objednávka číslo 42/N/2023
pdf
124.1 kB
22.6.2023
Objednávvka číslo 41/N/2023
pdf
122.4 kB
22.6.2023
Objednávka číslo 21/M/2023
pdf
129 kB
22.6.2023
Objednávka číslo 40/N/2023
pdf
123.3 kB
19.6.2023
Dohoda o zrušení Zmluvy o nájme NP č. 2163
pdf
1712.2 kB
19.6.2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1755
pdf
2098.4 kB
19.6.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 1818
pdf
202.4 kB
19.6.2023
Objednávka číslo 11/D/2023
pdf
129.8 kB
14.6.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 1849
pdf
203.2 kB
13.6.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 1826
pdf
202.5 kB
13.6.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 1810
pdf
200.5 kB
13.6.2023
Objednávka číslo 39/N/2023
pdf
123.1 kB
13.6.2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
pdf
1409.8 kB
13.6.2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb
pdf
228.1 kB
13.6.2023
Dodatok č. 4 k NZ 1757
pdf
190.6 kB
12.6.2023
Objednávka číslo 34/Z/2023
pdf
131.3 kB
12.6.2023
Objednávka číslo 33/Z/2023
pdf
129.8 kB
12.6.2023
Objednávka číslo 32/Z/2023
pdf
130.4 kB
12.6.2023
Objednávka číslo 31/Z/2023
pdf
131.3 kB
12.6.2023
Objednávka číslo 20/M/2023
pdf
127.5 kB
12.6.2023
Objednávka číslo 38/N/2023
pdf
124.9 kB
12.6.2023
Objednávka číslo 36/N/2023
pdf
122.2 kB
9.6.2023
Objednávka číslo 37/N/2023
pdf
123.3 kB
8.6.2023
Uznanie záväzku číslo 17/2023
pdf
183 kB
8.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 221/2023
pdf
170.1 kB
8.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 215/2023
pdf
173.4 kB
8.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 213/2023
pdf
171.6 kB
8.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 196/2023
pdf
169.1 kB
8.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 178/2023
pdf
170.8 kB
8.6.2023
Zmluva o nájme bytu číslo 167/2023
pdf
169.5 kB
8.6.2023
Objednávka číslo 30/Z/2023
pdf
128.9 kB
8.6.2023
Objednávka číslo 19/M/2023
pdf
128.6 kB
7.6.2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 01/IPZ/2022
pdf
768.9 kB
6.6.2023
Objednávka číslo 10/D/2023
pdf
127.8 kB
6.6.2023
Dodatok číslo 1 k Zmluve o dodávke elektrickej energie a služieb číslo 5065
pdf
1151.6 kB
6.6.2023
Zmluva o prenájme plochy číslo R 1862
pdf
204.5 kB
6.6.2023
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľností
pdf
2949.5 kB
6.6.2023
Zoznam uhradených faktúr za máj 2023
pdf
62.4 kB
6.6.2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 1877
pdf
226 kB
1.6.2023
Zmluva o krátkodobom nájme pozemku č. 8225
pdf
228.1 kB
1.6.2023
Objednávka číslo 28/Z/2023
pdf
128.9 kB
1.6.2023
Objednávka číslo 27/Z/2023
pdf
130.4 kB
1.6.2023
Objednávka číslo 18/M/2023
pdf
128.6 kB
30.5.2023
Objednávka číslo 35/N/2023
pdf
125.2 kB
30.5.2023
Zmluva o nájme pozemku 3189
pdf
285.6 kB
30.5.2023
Objednávka číslo 17/M/2023
pdf
129.7 kB
30.5.2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 8500
pdf
241.3 kB
29.5.2023
Dohoda o skončení nájmu v časti nebytových priestorov (8500)
pdf
227.3 kB
29.5.2023
Objednávka číslo 34/N/2023
pdf
124.4 kB
26.5.2023
Objednávka číslo 26/Z/2023
pdf
130.1 kB
26.5.2023
Objednávka číslo 25/Z/2023
pdf
130.8 kB
26.5.2023
Objednávka číslo 24/Z/2023
pdf
131.3 kB
26.5.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600487492
pdf
1593.5 kB
25.5.2023
Zmluva o spolupráci pri tvorbe ponuky regionálne návštevníckej karty výhod Šariš Card
pdf
364.8 kB
25.5.2023
Objednávka číslo 9/D/2023
pdf
128.5 kB
24.5.2023
Zmluva o prenájme plochy č. R 1542
pdf
201.4 kB
23.5.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600487008
pdf
1801.5 kB
23.5.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600486994
pdf
1927.3 kB
23.5.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600487014
pdf
1805.2 kB
23.5.2023
Zmluva o prenájme plochy č. R 1538
pdf
202.9 kB
23.5.2023
Zmluva o prenájme plochy č. R 1530
pdf
203.6 kB
23.5.2023
Zmluva o krátkodobom nájme pozemku č. 8223
pdf
228.6 kB
23.5.2023
Objednávka číslo 16/M/2023
pdf
126.5 kB
22.5.2023
Komisionárska zmluva MIC 2
pdf
1777.9 kB
19.5.2023
Objednávka číslo 33/N/2023
pdf
131 kB
19.5.2023
Zmluva o krátkodobom nájme pozemku č. 8224
pdf
230 kB
19.5.2023
Objednávka číslo 32/N/2023
pdf
131.2 kB
18.5.2023
Objednávka číslo 31/N/2023
pdf
131.6 kB
18.5.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600487092
pdf
1666.3 kB
17.5.2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o Manažmente projektu
pdf
213.5 kB
17.5.2023
Objednávka číslo 30/N/2023
pdf
129.5 kB
16.5.2023
Objednávka číslo 8/D/2023
pdf
129.1 kB
16.5.2023
Objednávka číslo 7/D/2023
pdf
128.7 kB
16.5.2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb č. 085698
pdf
6236.9 kB
16.5.2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6439
pdf
190.1 kB
16.5.2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6440
pdf
191.9 kB
16.5.2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6427
pdf
189.3 kB
16.5.2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6435
pdf
188.9 kB
16.5.2023
Objednávka číslo 29/N/2023
pdf
123.2 kB
15.5.2023
Objednávka číslo 23/Z/2023
pdf
131.1 kB
12.5.2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci číslo 1
pdf
2595.2 kB
11.5.2023
Objednávka číslo 28/N/2023
pdf
123.9 kB
10.5.2023
Objednávka číslo 6/D/2023
pdf
128.1 kB
9.5.2023
Objednávka číslo 15/M/2023
pdf
128.3 kB
9.5.2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov číslo 1876
pdf
3388.3 kB
5.5.2023
Objednávka číslo 22/Z/2023
pdf
130.7 kB
5.5.2023
Objednávka číslo 21/Z/2023
pdf
131.6 kB
5.5.2023
Späťvzatie výpovede zo zmluvy - MEDIPEL
pdf
305.6 kB
4.5.2023
Zoznam uhradených faktúr za apríl 2023
pdf
52.5 kB
3.5.2023
Dohoda o odpustení nájmu
pdf
1875 kB
3.5.2023
Zmluva o pripojení 24ZVS0000584166M
pdf
2134.5 kB
2.5.2023
Zmluva o pripojení 24ZVS0000634039F
pdf
2116.5 kB
2.5.2023
Zmluva o pripojení 24ZVS00000287688
pdf
2078.9 kB
2.5.2023
Zmluva o pripojení 24ZVS0000828876N
pdf
1279.3 kB
2.5.2023
Objednávka číslo 27/N/2023
pdf
124 kB
2.5.2023
Dohoda o uznaní záväzku a o splátkach č. 1/NP/2023
pdf
2161.1 kB
2.5.2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení služieb
pdf
132.2 kB
28.4.2023
Objednávka číslo 14/M/2023
pdf
129.1 kB
27.4.2023
Zmluva o dielo č. 1/2023
pdf
1381.8 kB
25.4.2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 02/IPZ/2022
pdf
583.9 kB
24.4.2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 04/IPZ/2022
pdf
624.8 kB
24.4.2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 07/IPZ/2022
pdf
622.1 kB
24.4.2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 06/IPZ/2022
pdf
598.7 kB
24.4.2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 03/IPZ/2022
pdf
566.4 kB
24.4.2023
Objednávka číslo 26/N/2023
pdf
125.4 kB
21.4.2023
Objednávka číslo 25/N/2023
pdf
123.7 kB
21.4.2023
Objednávka číslo 20/Z/2023
pdf
129.9 kB
21.4.2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 7170
pdf
168.4 kB
21.4.2023
Objednávka číslo 5/D/2023
pdf
128 kB
20.4.2023
Objednávka číslo 24/N/2023
pdf
132.3 kB
20.4.2023
Zmluva o výpožičke č. 8222
pdf
239.7 kB
20.4.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1875
pdf
282.5 kB
20.4.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3188
pdf
278.5 kB
19.4.2023
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4315
pdf
188.5 kB
19.4.2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č 4384
pdf
188 kB
19.4.2023
Objednávka číslo 19/Z/2023
pdf
129.6 kB
19.4.2023
Objednávka číslo 18/Z/2023
pdf
130.4 kB
19.4.2023
Objednávka číslo 23/N/2023
pdf
126 kB
14.4.2023
Objednávka číslo 17/Z/2023
pdf
129.5 kB
14.4.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3471
pdf
306.5 kB
14.4.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7169
pdf
276.8 kB
13.4.2023
Zmluva o poskytovaní služieb
pdf
3449.9 kB
13.4.2023
Objednávka číslo 13/M/2023
pdf
128.2 kB
13.4.2023
Objednávka číslo 12/M/2023
pdf
129.1 kB
13.4.2023
Objednávka číslo 16/Z/2023
pdf
131.3 kB
11.4.2023
Objednávka číslo 22/N/2023
pdf
125.1 kB
11.4.2023
Objednávka čísla 21/N/2023
pdf
132.7 kB
11.4.2023
Objednávka čísla 20/N/2023
pdf
131.2 kB
11.4.2023
Objednávka číslo 15/Z/2023
pdf
129.8 kB
11.4.2023
Objednávka číslo 14/Z/2023
pdf
131.6 kB
11.4.2023
Objednávka číslo 19/N/2023
pdf
131.2 kB
5.4.2023
Objednávka číslo 17/N/2023
pdf
123.3 kB
4.4.2023
Objednávka číslo 16/N/2023
pdf
122.8 kB
4.4.2023
Objednávka číslo 4/D/2023
pdf
131.2 kB
4.4.2023
Zoznam uhradených faktúr za marec 2023
pdf
63.5 kB
4.4.2023
Objednávka číslo 13/N/2023
pdf
122.6 kB
30.3.2023
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľností č 8221
pdf
3805 kB
29.3.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 1874
pdf
228.1 kB
29.3.2023
Objednávka číslo 14/N/2023
pdf
124.6 kB
28.3.2023
Dohoda o urovnaní
pdf
2554.3 kB
28.3.2023
Objednávka číslo 13/Z/2023
pdf
129 kB
28.3.2023
Objednávka číslo 12/Z/2023
pdf
128.5 kB
28.3.2023
Objednávka číslo 12/N/2023
pdf
128.1 kB
28.3.2023
Objednávka číslo 11/N/2023
pdf
124.1 kB
21.3.2023
Zmluva o výpôžičke
pdf
379.7 kB
21.3.2023
Dodatok č.1 k NZ č. 3177
pdf
188.2 kB
16.3.2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb k zmluve č. A9634354
pdf
5979.8 kB
16.3.2023
Zmluva o výpôžičke_PRK
pdf
345.9 kB
16.3.2023
Zmluva o výpôžičke KRASO Prešov
pdf
351.7 kB
16.3.2023
Zmluva o výpôžičke_ŠKM AKademik
pdf
367.5 kB
16.3.2023
Objednávka číslo 3/D/2023
pdf
128.1 kB
14.3.2023
Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku plynu č 08/IPZ/2023
pdf
214.9 kB
14.3.2023
Rámcová distribučná zmluva SPP
pdf
4206 kB
14.3.2023
Zmluva o výpožičke
pdf
3648.8 kB
14.3.2023
Objednávka číslo 10/N/2023
pdf
133.4 kB
14.3.2023
Objednávka číslo 9/N/2023
pdf
131.4 kB
13.3.2023
Objednávka číslo 11/Z/2023
pdf
132.9 kB
8.3.2023
Objednávka číslo 11/M/2023
pdf
127.1 kB
8.3.2023
Objednávka číslo 8/N/2023
pdf
132.2 kB
8.3.2023
Zoznam uhradených faktúr za február 2023
pdf
3499.6 kB
3.3.2023
Objednávka číslo 10/M/2023
pdf
128.5 kB
3.3.2023
Dohoda o vyprataní nehnuteľnosti
pdf
165.3 kB
1.3.2023
Objednávka číslo 10/Z/2023
pdf
131.6 kB
1.3.2023
Objednávka číslo 9/Z/2023
pdf
131.9 kB
1.3.2023
Objednávka číslo 8/Z/2023
pdf
130.6 kB
1.3.2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 6113
pdf
178.9 kB
28.2.2023
Objednávka číslo 2/D/2023
pdf
686.4 kB
28.2.2023
Objednávka číslo 1/D/2023
pdf
609.3 kB
28.2.2023
Dodatok č. 7 k Rámcovej distribučnej zmluve č. 5100132324/Úo/Ee/2015
pdf
991.4 kB
27.2.2023
Objednávka číslo 9/M/2023
pdf
129.4 kB
27.2.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4385
pdf
279.8 kB
23.2.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2477
pdf
279 kB
22.2.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8512
pdf
258.6 kB
22.2.2023
Dohoda o skončení nájmu 2464
pdf
168.3 kB
22.2.2023
Zmluva o výpôžičke
pdf
437.9 kB
21.2.2023
Zmluva o výpôžičke
pdf
450.7 kB
21.2.2023
Zmluva o výpôžičke
pdf
385.2 kB
21.2.2023
Zmluva o výpôžičke
pdf
365.9 kB
21.2.2023
Objednávka číslo 7/N/2023
pdf
123.7 kB
21.2.2023
Dohoda o späťvzatí výpovede k Zmluve o najme nebytových priestorov č. 6106
pdf
1014.9 kB
20.2.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2414
pdf
4333.5 kB
20.2.2023
Dohoda o späťvzatí výpovede k Zmluve o najme nebytových priestorov č. 6105
pdf
1038.4 kB
20.2.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6439
pdf
280.7 kB
20.2.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6440
pdf
269.8 kB
20.2.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1873
pdf
166.6 kB
20.2.2023
Objednávka číslo 8/M/2023
pdf
128.8 kB
20.2.2023
Zmluva o výpožičke
pdf
358.4 kB
20.2.2023
Zmluva o nájme NP Zimného štadióna a využívaní ľadovej plochy
pdf
372.6 kB
20.2.2023
Objednávka číslo 7/M/2023
pdf
129 kB
17.2.2023
Objednávka číslo 6/N/2023
pdf
123.6 kB
15.2.2023
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1848
pdf
192.7 kB
14.2.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov Zimného štadióna a využívaní ľadovej plochy
pdf
591.4 kB
14.2.2023
Objednávka číslo 7/Z/2023
pdf
130.5 kB
10.2.2023
Dodatok č. 8 k zmluve č. 50-000152792PO2019
pdf
463 kB
10.2.2023
Komisionárska zmluva MIC
pdf
1703.5 kB
10.2.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3100
pdf
2238.5 kB
10.2.2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.5419
pdf
2223.5 kB
10.2.2023
Objednávka číslo 6/Z/2023
pdf
131 kB
8.2.2023
Zoznam uhradených faktúr za január 2023
pdf
2009.1 kB
8.2.2023
Objednávka číslo 6/M/2023
pdf
128.7 kB
7.2.2023
Zmluva o prenájme plochy pre umiestnenie reklamy
pdf
284.2 kB
3.2.2023
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľností č 8220
pdf
3544.8 kB
1.2.2023
Zmluva o nájme nehnuteľností č. 1/2023
pdf
1101.1 kB
1.2.2023
Objednávka číslo 5/N/2023
pdf
123 kB
1.2.2023
Objednávka číslo 3/Z/2023
pdf
131.9 kB
31.1.2023
Objednávka číslo 4/Z/2023
pdf
130.3 kB
31.1.2023
Objednávka číslo 5/Z/2023
pdf
131.7 kB
31.1.2023
Objednávka číslo 4/N/2023
pdf
120.9 kB
31.1.2023
Objednávka číslo 5/Z/2023
pdf
131.7 kB
31.1.2023
Objednávka číslo 4/Z/2023
pdf
130.3 kB
31.1.2023
Objednávka číslo 3/Z/2023
pdf
131.9 kB
31.1.2023
Dohoda o skončení nájmu 7162
pdf
132.8 kB
31.1.2023
Dohoda o späťvzatí výpovede k Zmluve o nájme NP č. 2231
pdf
599.8 kB
30.1.2023
Zmluva o vysporiadaní nákladov za dodávku vody č. 8 700
pdf
2342 kB
30.1.2023
Objednávka číslo 2/Z/2023
pdf
130.2 kB
30.1.2023
Objednávka číslo 5/M/2023
pdf
127.3 kB
26.1.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 23224377
pdf
1005 kB
23.1.2023
Objednávka číslo 3/M/2023
pdf
126.8 kB
20.1.2023
Objednávka číslo 4/M/2023
pdf
127.8 kB
20.1.2023
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.5605
pdf
187.3 kB
20.1.2023
Objednávka číslo 1/N/2023
pdf
127.5 kB
18.1.2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.5426
pdf
187.3 kB
18.1.2023
Objednávka číslo 3/N/2023
pdf
124.2 kB
18.1.2023
Zmluva o nájme časti nebytových priestorov č.1534
pdf
258.7 kB
16.1.2023
Zmluva o prístupe do dist. sústavy a dist. elektriny č. SDZ2023001
pdf
746.9 kB
16.1.2023
Objednávka číslo 2/M/2023
pdf
129 kB
16.1.2023
Zoznam uhradených faktúr za december 2022
pdf
3531.4 kB
16.1.2023
Zmluva o dodávke plynu č. 9107136999
pdf
396.9 kB
11.1.2023
Dodatok č.7 k Zmluve č. 50-000152792PO2019
pdf
263.5 kB
11.1.2023
Zmluva o združenej dodávke plynu číslo 23122183
pdf
375.3 kB
11.1.2023
Objednávka číslo 1/M/2023
pdf
129 kB
11.1.2023
Objednávka číslo 1/Z/2023
pdf
129.1 kB
11.1.2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní VDS č. A21228325
pdf
5802.3 kB
4.1.2023
Zmluva o poskytovaní VDS č. A21228325
pdf
2331.9 kB
4.1.2023

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
Správa a údržba komunikácií mesta Prešov
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.