logo

VOS - predaja nehnuteľností Chata Sigord

MESTO PREŠOV vyhlasuje VOS - verejná obchodná súťaž na dlhodobý prenájom Chata Sigord:

Chata Sigord

Mesto Prešov

zverejňuje zámer predaja nehnuteľností spôsobom obchodnej verejnej súťaže a to:

- stavby (Chata Sigord) súpisné číslo 304 umiestnená na pozemku parc. č. KNC 1026,

- pozemku parc. č. KNC 1026, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 121 m2,

- pozemku parc. č. KNC 1025/2, ostatná plocha o výmere cca 473 m2,

spolu pozemky o celkovej výmere 594 m2 , zapísané na LV č. 534, k. ú. Zlatá Baňa, lokalita rekreačná oblasť Sigord.

Minimálne za cenu 71 400,00 €. 

Bližšie informácie o zámere dlhodobého prenájmu sú zverejnené na úradnej tabuli mesta Prešov a na www.presov.sk

   Aktuality

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
`
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.