logo

VOS NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ

Mesto Prešov

zverejňuje zámer predaja nehnuteľností spôsobom obchodnej verejnej súťaže a to: - stavby bytového domu so súp. č. 7580, stojaceho na pozemku parc. č. KNC 5807, LV č. 6492, k. ú. Prešov, -

pozemku pod bytovým domom parc. č. KNC 5807, zastavané plochy a nádvoria o výmere 199 m2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, Bytový dom pozostávajúci z 2 NP - prízemie a poschodie. Prízemie bytového domu obsahuje nebytové priestory garáží so samostatnými vstupmi so závetrím pred vstupmi do jednotlivých garáži, zo skladu pod schodiskom a 2x samostatné priestory pre energetiku so samostatnými prístupmi z verejného priestranstva z od ul. MDŽ. Na 2 NP. sa nachádza 5 obytných buniek, spoločné priestory schodiska, chodby s balkónom a spoločné priestory sociálnych zariadení. Bližšie informácie o zámere predaja nehnuteľností sú zverejnené na úradnej tabuli mesta Prešov a na www.presov.sk

 

   Aktuality

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
`
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.