logo

VOS NA PREDAJ 4 NEHNUTEĽNOSTí

Mesto Prešov

 

zverejňuje zámer predaja 4 nehnuteľností spôsobom obchodnej verejnej súťaže a to:

      

      

-          nebytový priestor č. 1, prízemie, o  výmere 47 m2, nachádzajúci sa v bytovom dome na Ul. Ďumbierskej, vchod č. 20, s. č. 6897, LV č. 8985, k. ú. Prešov, umiestneného na pozemku parc. č. KNC 14302/146, LV č. 9196, k. ú. Prešov v celosti, 

-       spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, LV č. 8985, o veľkosti 47/4140,

-       spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 14302/146 o výmere 689 m2, zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 9196, k. ú. Prešov, o veľkosti 47/4140.

 

-          nebytový priestor č. 2, prízemie,  o  výmere   77 m2, nachádzajúci sa   v bytovom dome na Ul. Ďumbierskej, vchod č. 20, s. č. 6897,  LV č. 8985, k. ú. Prešov, umiestneného na  pozemku parc. č. KNC 14302/146,  LV č. 9196, k. ú. Prešov v celosti, 

-       spoluvlastníckeho podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, LV č. 8985, o veľkosti 77/4140,

-       spoluvlastnícky podielu na pozemku parc. č. KNC 14302/146 o výmere 689 m2,  zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 9196, k. ú. Prešov, o veľkosti 77/4140.

      

-          nebytový priestor č. 3, prízemie,  o  výmere   75 m2, nachádzajúci sa   v bytovom dome na Ul. Ďumbierskej, vchod č. 20, s. č. 6897,  LV č. 8985, k. ú. Prešov, umiestneného na  pozemku parc. č. KNC 14302/146,  LV č. 9196, k. ú. Prešov v celosti, 

-       spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, LV č. 8985, o veľkosti 75/4140,

-       spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 14302/146 o výmere 689 m2,  zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 9196, k. ú. Prešov, o veľkosti 75/4140.

    

       -   nebytový priestor č. 1, suterén, o  výmere 31 m2, nachádzajúci sa v bytovom dome na ul. Ďumbierskej 30-32, vchod č. 30, s. č. 7467, umiestnený na pozemku parc. č. KNC 14302/5, LV č. 8277, k. ú. Prešov v celosti,

      -   spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, LV č. 8277, o veľkosti 31/2835,

      -   spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 14302/5 o výmere 481 m2, zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 8277, k. ú. Prešov, o veľkosti 31/2835,

     -   nebytový priestor č. 2, suterén, o  výmere 17 m2, nachádzajúci sa v bytovom dome na ul. Ďumbierskej 30-32, vchod č. 30, s. č. 7467, umiestnený na pozemku parc. č. KNC 14302/5, LV č. 8277, k. ú. Prešov v celosti,

    -   spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, LV č. 8277, o veľkosti 17/2835,

    -   spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 14302/5 o výmere 481 m2, zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 8277, k. ú. Prešov, o veľkosti 17/2835,

    -   nebytový priestor č. 3, suterén, o  výmere 35 m2, nachádzajúci sa v bytovom dome na ul. Ďumbierskej 30-32, vchod č. 30, s. č. 7467, umiestnený na  pozemku parc. č. KNC 14302/5, LV č. 8277, k. ú. Prešov v celosti,

    -   spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, LV č. 8277, o veľkosti 35/2835,

   -   spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 14302/5 o výmere 481 m2, zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 8277, k. ú. Prešov, o veľkosti 35/2835.

Bližšie informácie o zámere predaja nehnuteľností sú zverejnené na úradnej tabuli mesta Prešov.

 

   Aktuality

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
`
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.