logo

Zimný štadión

Naša spoločnosť spravuje aj zimný štadión (momentálne s kapacitou cca 5000 divákov), ktorý je výnimočný a jedinečný svojou koncepciou nosného systému.

Zimný štadión

Zimný štadión v Prešove je jedinečnou stavbou autorov Ing. arch. Jaroslava Čejku, doc. Ing. Štefana Hajdu, PhD. a Ing. Júliusa Gajdára. Stavba bola realizovaná v rokoch 1962 až 1967. Dominantnú nosnú konštrukciu objektu tvoria dva výrazovo jednoznačné a esteticky pôsobiace predpäté železobetónové parabolické oblúky s rozpätím 78 x 92 m, ktoré niesli jedinečnú visutú lanovú sieť v tvare hyperbolického paraboloidu. Celý tento, na Slovensku dodnes unikátny systém je uložený na subtílnom a elegantnom železobetónovom skelete, ktorý je vyplnený zasklením.

Stavba svojím jedinečným architektonickým a konštrukčným riešením patrila k stavebným dominantám krajského mesta Prešov a má vzácnu historickú hodnotu.

Jedinečnosť tohto vzácneho architektonicko-inžinierskeho diela, a to ako v slovenskom tak aj v celosvetovom meradle dokumentuje skutočnosť, že pri porovnaní najvýznamnejších objektov sveta s nosnou strešnou konštrukciou v tvare hyperbolicko-parabolickej predpätej lanovej siete s dvojitou krivosťou, sa na štvrtom mieste na svete nachádza objekt Zimného štadióna v Prešove. Predbehli nás iba Velodróm v Londýne, Aréna v Calgary a Dorton aréna v Raleigh.

V súčasnosti na tomto objekte prebieha rekonštrukcia. Celý koncept rekonštrukcie lanovej strešnej konštrukcie je založený na online trvalom monitoringu. Sily v lanových konštrukčných prvkoch budú spojite sledované a akékoľvek zmeny permanentne analyzované a vyhodnocované. Jedná sa o jednu z prvých smart konštrukcií tohto typu na Slovensku.

Okrem rekonštrukcie strechy je na úrovni dokumentácie pre územné rozhodnutie pripravená aj druhá etapa komplexnej rekonštrukcie tohto športového stánku, ktorá ho zaradí medzi moderné multifunkčné haly spĺňajúce kritériá medzinárodných štandardov ľadového hokeja.

  Aktivity / Správa nebytových priestorov mesta Prešov / Športoviská

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
Správa a údržba komunikácií mesta Prešov
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.