logo

Zmluvy nebytové priestory - rok 2019

Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100132324C/2019
pdf
134.7 kB
31.12.2019
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100132324C/2019
pdf
176.1 kB
30.12.2019
Dohoda o prevode telefónneho čísla
pdf
650.6 kB
30.12.2019
Dohoda o zrušení Dohody o ukončení Komisionárskej zmluvy - Parkoviská
pdf
142.4 kB
20.12.2019
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby PPZ
pdf
747.4 kB
19.12.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1902
pdf
65.2 kB
19.12.2019
Dohoda o skončení nájmu v časti nebytových priestorov č. 1902
pdf
90.9 kB
19.12.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3070
pdf
65.5 kB
19.12.2019
Dodatok k Dohode o ukončení Zmluvy o vytvorení a prevádzke web a mobilnej parkovacej aplikácie uzatvorenej dňa 24.06.2016
pdf
127.3 kB
19.12.2019
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb číslo 01/2020
pdf
686.2 kB
19.12.2019
Príkazná zmluva č. 03/PO/2019/EL
pdf
458.1 kB
17.12.2019
Príkazná zmluva č. 02/PO/2019/PL
pdf
488.9 kB
17.12.2019
Uznanie záväzku a dohoda o splátkovom kalendári
pdf
918.9 kB
17.12.2019
Zmluva o dodávke plynu S - klasik
pdf
1345.1 kB
17.12.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 50-000152792PO2019
pdf
169.5 kB
17.12.2019
Rámcová kúpna zmluva
pdf
113.9 kB
17.12.2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 1858/1
pdf
179.4 kB
13.12.2019
Dohoda o ukončení Komisionárskej zmluvy na prevdádzku platených verejných parkovísk a pouličného parkovania v meste PO
pdf
216.7 kB
12.12.2019
Komisionárska zmluva - MIC - doc. PhDr. Ľudovít Petraško
pdf
252.8 kB
12.12.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6112
pdf
434.6 kB
12.12.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3175
pdf
514.1 kB
12.12.2019
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 2468
pdf
286.5 kB
4.12.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3101
pdf
71.2 kB
3.12.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5679
pdf
378 kB
2.12.2019
Dodatok č. 2 k Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny č. SDZ/2018/001
pdf
164 kB
29.11.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 3176
pdf
353.3 kB
29.11.2019
Zmluva o prevzatí dlhu
pdf
730.7 kB
27.11.2019
Zmluva o prevzatí dlhu
pdf
725.7 kB
27.11.2019
Uznanie záväzku a dohoda o splátkovom kalendári
pdf
914.7 kB
22.11.2019
Komisionárska zmluva - MIC - Wander Book s.r.o.
pdf
251.9 kB
21.11.2019
Komisionárska zmluva - MIC - OZ Barlička
pdf
266.4 kB
15.11.2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3149
pdf
70.7 kB
12.11.2019
Dohoda o skončení nájmu (3149)
pdf
99.1 kB
8.11.2019
Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečovaní vykonávania pracovnej zdravotnej služby
pdf
549.4 kB
5.11.2019
Zmluva č. 606/19/PZS/BTS/PT o poskytovaní služieb v oblasti pracovnej zdravotnej služby, služieb v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi
pdf
963.7 kB
4.11.2019
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
pdf
652.1 kB
4.11.2019
Zmluva o poskytovaní služieb
pdf
787.1 kB
31.10.2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č. 1131023
pdf
228.8 kB
28.10.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2304
pdf
459.7 kB
24.10.2019
Dohoda o skončení nájmu
pdf
74.1 kB
23.10.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1859
pdf
60.3 kB
23.10.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1859
pdf
425.6 kB
22.10.2019
Komisionárska zmluva - MIC - ERESA s.r.o.
pdf
255.5 kB
21.10.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4374
pdf
364 kB
21.10.2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2454
pdf
69.9 kB
21.10.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4348
pdf
106.1 kB
21.10.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1754
pdf
350.8 kB
21.10.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4375
pdf
421.2 kB
21.10.2019
Dohoda o skončení nájmu číslo 3151
pdf
104.6 kB
21.10.2019
Dohoda o skončení nájmu číslo 6422
pdf
121.7 kB
21.10.2019
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií
pdf
702.2 kB
14.10.2019
Uznanie záväzku a dohoda o splátkovom kalendári
pdf
892.8 kB
10.10.2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
pdf
118.2 kB
8.10.2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
pdf
43.9 kB
8.10.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8507
pdf
375.5 kB
8.10.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1845/2
pdf
229.1 kB
1.10.2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
pdf
118.2 kB
1.10.2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
pdf
45.9 kB
1.10.2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
pdf
45.8 kB
1.10.2019
Dohoda o ukončení Zmluvy o vytvorení a prevádzke web a mobilnej parkovacej aplikácie uzatvorenej dňa 24.06.2019
pdf
132.3 kB
30.9.2019
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. 8175
pdf
266.4 kB
27.9.2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 1858
pdf
211.4 kB
27.9.2019
Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti č. 5062
pdf
244.9 kB
27.9.2019
Zmluva o nájme pozemku č. 1823
pdf
160.6 kB
26.9.2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
pdf
45.4 kB
19.9.2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
pdf
118.3 kB
19.9.2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
pdf
118.2 kB
19.9.2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
pdf
44.8 kB
19.9.2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5443
pdf
62.7 kB
11.9.2019
Dohoda o skončení nájmu (3172)
pdf
111.4 kB
9.9.2019
Ukončenie dohody o užívaní diaľkového ovládača č. 8062
pdf
98.7 kB
9.9.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
pdf
138.8 kB
6.9.2019
Zmluva o krátkodobom nájme užívania nehnuteľnosti č. 8174
pdf
223.7 kB
2.9.2019
Nájomná zmluva 46/2019
pdf
1636.2 kB
23.8.2019
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100132324C/2019
pdf
285.5 kB
23.8.2019
Zmluva o zabezpečení predaja
pdf
244.9 kB
21.8.2019
Komisionárska zmluva 43/2019
pdf
395.7 kB
21.8.2019
Zmluva na dodávku energií a služieb
pdf
194.4 kB
1.8.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6428
pdf
534.3 kB
31.7.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1185
pdf
552.4 kB
31.7.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1857
pdf
296 kB
30.7.2019
Zmluva o dodávkach pramenitej vody a nájme dispenzora
pdf
1085.5 kB
26.7.2019
Zmluva o dodávke plynu
pdf
620.7 kB
24.7.2019
Zmluva o nájme nehnuteľností
pdf
325 kB
24.7.2019
Zmluva o dielo - výťahy
pdf
339.8 kB
23.7.2019
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100132324C/2019
pdf
235.3 kB
4.7.2019
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
pdf
1324.3 kB
3.7.2019
Zmluva o nájme nehnuteľností
pdf
298.1 kB
2.7.2019
Zmluva o nájme nehnuteľností
pdf
294.7 kB
2.7.2019
Zmluva o poskytovaní vodnej záchrannej služby
pdf
345.9 kB
1.7.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3174
pdf
548.3 kB
1.7.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1856
pdf
290.1 kB
1.7.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5443
pdf
166.3 kB
1.7.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
pdf
564.8 kB
28.6.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1543
pdf
546.5 kB
28.6.2019
Dohoda č. 19/37/50J/PS/75
pdf
1269.8 kB
28.6.2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
pdf
637.6 kB
28.6.2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3149
pdf
93.9 kB
28.6.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6427
pdf
539.5 kB
27.6.2019
Zmluva o nájme pozemku
pdf
306.4 kB
27.6.2019
Zmluva o nájme pozemku
pdf
307.4 kB
27.6.2019
Zmluva o dielo
pdf
1267.1 kB
27.6.2019
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
pdf
282.8 kB
26.6.2019
Zmluva o výpožičke NP 1855
pdf
387.5 kB
24.6.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5059
pdf
547 kB
21.6.2019
Zmluva o dielo
pdf
1245.8 kB
20.6.2019
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5443
pdf
163.4 kB
20.6.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4346 dodatok č. 2
pdf
108.5 kB
18.6.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1752
pdf
523.8 kB
18.6.2019
Zmluva o užívaní nehnuteľnosti
pdf
318.2 kB
13.6.2019
Zmluva o dielo
pdf
622 kB
13.6.2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny
pdf
339.8 kB
7.6.2019
Zmluva o spolupráci
pdf
129.3 kB
6.6.2019
Zmluva o outsourcingu IT
pdf
329.6 kB
5.6.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4348
pdf
569.2 kB
31.5.2019
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 1851
pdf
273.3 kB
31.5.2019
Kupná zmluva
pdf
274 kB
27.5.2019
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 1854
pdf
231.1 kB
23.5.2019
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme NP č. 1802
pdf
128.1 kB
23.5.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1852
pdf
559.2 kB
21.5.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
pdf
553.4 kB
16.5.2019
Dohoda o skončení nájmu
pdf
149.4 kB
16.5.2019
Dohoda o zapožičaní
pdf
187.4 kB
15.5.2019
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7110
pdf
147 kB
29.4.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1850
pdf
297.3 kB
29.4.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8506
pdf
487.2 kB
29.4.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5444
pdf
482.8 kB
29.4.2019
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3463
pdf
83.8 kB
29.4.2019
Dohoda o skončení nájmu 1901
pdf
126.7 kB
29.4.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1845/1
pdf
321.5 kB
29.4.2019
Dohoda o užívaní strechy č. 4373
pdf
263 kB
29.4.2019
Zmluva na dodávku energií a služieb č. 1751
pdf
237.1 kB
29.4.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1621
pdf
501.3 kB
29.4.2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 1593
pdf
305.7 kB
29.4.2019
Dohoda o skončení nájmu 1804
pdf
139.8 kB
29.4.2019
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1804
pdf
92.5 kB
29.4.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1901
pdf
489.8 kB
29.4.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5443
pdf
504.9 kB
29.4.2019
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 2466
pdf
437.2 kB
29.4.2019
Zmluva o krátkodobom nájme užívania nehnuteľnosti č. 8173
pdf
302.2 kB
29.4.2019
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 1839
pdf
128 kB
29.4.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1542
pdf
517.2 kB
29.4.2019
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5427
pdf
108.1 kB
29.4.2019
Zmluva o prenájme parkovacej plochy
pdf
190.9 kB
29.4.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4371
pdf
530 kB
29.4.2019
Dohoda o skončení nájmu 1802
pdf
156.2 kB
29.4.2019
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1802
pdf
96.7 kB
29.4.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1849
pdf
520.5 kB
29.4.2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1750
pdf
498.4 kB
29.4.2019
Dohoda o skončení nájmu 2224
pdf
141 kB
29.4.2019
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1540
pdf
97.5 kB
29.4.2019
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny
pdf
241.6 kB
26.4.2019
Dodatok č. 9 k Zmluve č. 50-000105131PO2015
pdf
248.6 kB
25.4.2019
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
pdf
583.7 kB
5.4.2019
Zmluva o dielo
pdf
1038.5 kB
28.3.2019
Dohoda o refundácii nákladov
pdf
262.5 kB
27.3.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
pdf
171.4 kB
26.3.2019
Zmluva o zabezpečení predaja
pdf
251.3 kB
26.3.2019
Rámcová dohoda o realizácii opráv a údržby nebytových priestorov
pdf
3529.2 kB
21.3.2019
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
pdf
686.9 kB
19.3.2019
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
pdf
624.8 kB
18.3.2019
Zmluva o dielo č. 357/2019/A1V
pdf
461.6 kB
6.3.2019
Kúpna zmluva
pdf
184.3 kB
12.2.2019
Zmluva o dielo č. 1/2019
pdf
222.6 kB
7.2.2019
Zmluva o poskytovaní služieb
pdf
697.5 kB
22.1.2019
Zmluva o poskytovaní služieb
pdf
687.4 kB
18.1.2019
  Povinné zverejňovanie / Nebytové priestory / Zmluvy / Rok 2019

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
Správa a údržba komunikácií mesta Prešov
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.