logo

ROK 2022 BYTY

Zmluva o nájme bytu číslo 433/2022
pdf
169,2 kB
29.12.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 431/2022
pdf
168,8 kB
29.12.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 394/2022
pdf
169,4 kB
29.12.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 426/2022
pdf
169,4 kB
29.12.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 410/2022
pdf
173,9 kB
23.12.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 407/2022
pdf
168,5 kB
23.12.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 427/2022
pdf
172,8 kB
23.12.2022
Zmluva o nájme a dohoda o finančnej zábezpek bytu číslo 424/2022
pdf
204,8 kB
23.12.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 430/2022
pdf
168,8 kB
22.12.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 429/2022
pdf
168,8 kB
22.12.2022
Zmluva o nájme a dohoda o finančnej zábezpek bytu číslo 414/2022
pdf
201,8 kB
22.12.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 403/2022
pdf
172,4 kB
22.12.2022
Zmluva o nájme a dohoda o finančnej zábezpek bytu číslo 428/2022
pdf
172,4 kB
22.12.2022
Zmluva o nájme a dohoda o finančnej zábezpek bytu číslo 425/2022
pdf
193,9 kB
22.12.2022
Zmluva o nájme a dohoda o finančnej zábezpek bytu číslo 421/2022
pdf
199,6 kB
22.12.2022
Zmluva o nájme a dohoda o finančnej zábezpek bytu číslo 420/2022
pdf
198,4 kB
22.12.2022
Zmluva o nájme a dohoda o finančnej zábezpek bytu číslo 419/2022
pdf
196,7 kB
22.12.2022
Zmluva o nájme a dohoda o finančnej zábezpek bytu číslo 418/2022
pdf
202,6 kB
22.12.2022
Zmluva o nájme a dohoda o finančnej zábezpek bytu číslo 417/2022
pdf
197,7 kB
22.12.2022
Zmluva o nájme a dohoda o finančnej zábezpek bytu číslo 416/2022
pdf
198,8 kB
22.12.2022
Zmluva o nájme a dohoda o finančnej zábezpek bytu číslo 415/2022
pdf
198 kB
22.12.2022
Zmluva o nájme a dohoda o finančnej zábezpke bytu číslo 413/2022
pdf
184,7 kB
22.12.2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600478641
pdf
1361,8 kB
22.12.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 412/2022
pdf
166,4 kB
21.12.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 355/2022
pdf
169,2 kB
21.12.2022
Dod. č.3 k zmuve o združ. dod. ele. č. 7300022232
pdf
1000,8 kB
21.12.2022
Dod. č.2 k zmuve o združ. dod. ele. č. 7300022232
pdf
996,2 kB
21.12.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 423/2022
pdf
174,7 kB
16.12.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 411/2022
pdf
172,5 kB
16.12.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 409/2022
pdf
168,7 kB
16.12.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 408/2022
pdf
169,1 kB
16.12.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 406/2022
pdf
172,4 kB
16.12.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 405/2022
pdf
173,1 kB
16.12.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 404/2022
pdf
172,4 kB
16.12.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 364/2022
pdf
171,7 kB
16.12.2022
Dohoda o skončení nájmu bytu č.13/2022
pdf
166,3 kB
16.12.2022
Obj. TS 05 Technické služby
pdf
490,2 kB
16.12.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 390/2022
pdf
167,9 kB
14.12.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 363/2022
pdf
168,1 kB
14.12.2022
Objednávka číslo 101/B/2022
pdf
127,1 kB
14.12.2022
Objednávka číslo 102/B/2022
pdf
130,7 kB
14.12.2022
Objednávka číslo 99/B/2022
pdf
127,6 kB
14.12.2022
Objednávka číslo 100/B/2022
pdf
130,5 kB
14.12.2022
Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000821633A
pdf
166,3 kB
12.12.2022
Zmluva o dodávke plynu č. 9107129157
pdf
295,2 kB
8.12.2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600475350
pdf
190,1 kB
8.12.2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600476060
pdf
182,4 kB
8.12.2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
pdf
248,2 kB
8.12.2022
Objednávka číslo 98/B/2022
pdf
127,4 kB
7.12.2022
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach 37/2022
pdf
222,4 kB
7.12.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 400/2022
pdf
171,3 kB
6.12.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 399/2022
pdf
213,5 kB
6.12.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 398/2022
pdf
169,3 kB
6.12.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 368/2022
pdf
171,2 kB
6.12.2022
Objednávka číslo 97/B/2022
pdf
129,4 kB
6.12.2022
Objednávka číslo 96/B/2022
pdf
127,9 kB
6.12.2022
Dohoda o skončení nájmu bytu č.11/2022
pdf
1604,7 kB
30.11.2022
Objednávka číslo 95/B/2022
pdf
127,7 kB
30.11.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 397/2022
pdf
173,9 kB
29.11.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 396/2022
pdf
168,9 kB
29.11.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 395/2022
pdf
168,5 kB
29.11.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 379/2022
pdf
174,6 kB
29.11.2022
Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000788590C
pdf
16348,1 kB
29.11.2022
Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000788589Y
pdf
14752,9 kB
29.11.2022
Zmluva o pripojení č. 24ZVS00007885871
pdf
14752,9 kB
29.11.2022
Zmluva o pripojení č. 24ZVS00007885863
pdf
14752,9 kB
29.11.2022
Zmluva o pripojení č. 24ZVS00007885855
pdf
14899 kB
29.11.2022
Zmluva o pripojení č. 24ZVS00007885847
pdf
12704,7 kB
29.11.2022
Zmluva o pripojení č. 24ZVS00007885839
pdf
12704,7 kB
29.11.2022
Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000788582B
pdf
12704,7 kB
29.11.2022
Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000788581D
pdf
12842,8 kB
29.11.2022
Zmluva o pripojení č. 24ZVS00007885790
pdf
7085,2 kB
29.11.2022
Zmluva o pripojení č. 24ZVS00007885782
pdf
4497,5 kB
29.11.2022
Zmluva o pripojení č. 24ZVS00007885774
pdf
4497,5 kB
29.11.2022
Zmluva o pripojení č. 24ZVS00007885766
pdf
7238,9 kB
29.11.2022
Zmluva o pripojení č. 24ZVS00007885758
pdf
3918 kB
29.11.2022
Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000788574A
pdf
3919,7 kB
29.11.2022
Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000788573C
pdf
7418,5 kB
29.11.2022
Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000788572E
pdf
7463,9 kB
29.11.2022
Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000788571G
pdf
12710,3 kB
29.11.2022
Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000788570I
pdf
12710,3 kB
29.11.2022
Zmluva o pripojení č. 24ZVS00007885693
pdf
12710,3 kB
29.11.2022
Zmluva o pripojení č. 24ZVS00007885685
pdf
12844,5 kB
29.11.2022
Dohoda o skončení nájmu bytu č.10/2022
pdf
906,5 kB
28.11.2022
Objednávka číslo 94/B/2022
pdf
127,5 kB
28.11.2022
Objednávka číslo 93/B/2022
pdf
127,3 kB
28.11.2022
Objednávka číslo 92/B/2022
pdf
128,7 kB
28.11.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 393/2022
pdf
168,9 kB
24.11.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 391/2022
pdf
168,8 kB
24.11.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 389/2022
pdf
168,5 kB
24.11.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 388/2022
pdf
169,3 kB
24.11.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 387/2022
pdf
172,4 kB
24.11.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 386/2022
pdf
180,5 kB
24.11.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 374/2022
pdf
168,1 kB
24.11.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 372/2022
pdf
172,4 kB
24.11.2022
Objednávka číslo 91/B/2022
pdf
129,4 kB
24.11.2022
Zmluva o pripojení č. 24ZVS00008207721
pdf
367,2 kB
24.11.2022
Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000820776U
pdf
367,2 kB
24.11.2022
Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000820775W
pdf
367,7 kB
24.11.2022
Zmluva o dodávke plynu č.9107128474
pdf
2002,9 kB
24.11.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 378/2022
pdf
171,5 kB
22.11.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 376/2022
pdf
171,6 kB
22.11.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 373/2022
pdf
168,5 kB
22.11.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 371/2022
pdf
168,4 kB
22.11.2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. 50-000055687PO2012
pdf
1849,8 kB
22.11.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 383/2022
pdf
168,8 kB
16.11.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 385/2022
pdf
168,9 kB
16.11.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 384/2022
pdf
172,5 kB
16.11.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 382/2022
pdf
171,5 kB
16.11.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 380/2022
pdf
172 kB
16.11.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 375/2022
pdf
171,7 kB
16.11.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 335/2022
pdf
168,9 kB
16.11.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 297/2022
pdf
169,3 kB
16.11.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 314/2022
pdf
176,5 kB
15.11.2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dod. plynu č.9107124720
pdf
4161,1 kB
15.11.2022
Zmluva o dod. plynu č.9107124720
pdf
3212,7 kB
15.11.2022
Zmluva o združenej dod. el. č. 9600473317
pdf
7437,6 kB
15.11.2022
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach 36/2022
pdf
215,9 kB
15.11.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 377/2022
pdf
169 kB
9.11.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 381/2022
pdf
169,4 kB
9.11.2022
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach 35/2022
pdf
228 kB
9.11.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 344/2022
pdf
169,6 kB
9.11.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 296/2022
pdf
172 kB
8.11.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 367/2022
pdf
169,3 kB
8.11.2022
Objednávka číslo 90/B/2022
pdf
127,3 kB
8.11.2022
Objednávka číslo 89/B/2022
pdf
127,4 kB
8.11.2022
Objednávka číslo 88/B/2022
pdf
127,4 kB
8.11.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 366/2022
pdf
172,5 kB
7.11.2022
Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000818491C
pdf
1070,9 kB
7.11.2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600472977 - SPP, a.s.
pdf
1308,1 kB
4.11.2022
Zmluva o dodávke plynu č. 9107123719
pdf
2017,6 kB
4.11.2022
Objednávka číslo 87/B/2022
pdf
128,7 kB
4.11.2022
Objednávka číslo 86/B/2022
pdf
129,3 kB
4.11.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 369/2022
pdf
173,2 kB
28.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 357/2022
pdf
179,1 kB
28.10.2022
Dohoda o uznaní a vydaní bezdôvodného obohatenia a splácaní dlhu č. 34/2022
pdf
214,8 kB
28.10.2022
Objednávka číslo 85/B/2022
pdf
129,4 kB
28.10.2022
Objednávka číslo 84/B/2022
pdf
129,2 kB
28.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 361/2022
pdf
181,7 kB
26.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 356/2022
pdf
168,7 kB
26.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 228/2022
pdf
166,9 kB
26.10.2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600472556 - SPP, a.s.
pdf
1310,5 kB
26.10.2022
Objednávka číslo 83/B/2022
pdf
127,4 kB
26.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 362/2022
pdf
169,6 kB
21.10.2022
Objednávka číslo 82/B/2022
pdf
130,7 kB
21.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 365/2022
pdf
174,9 kB
19.10.2022
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach 33/2022
pdf
224,3 kB
19.10.2022
Dohoda o skončení nájmu bytu číslo 9/2022
pdf
164,3 kB
19.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 360/2022
pdf
172,1 kB
19.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 359/2022
pdf
169,2 kB
19.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 354/2022
pdf
168,8 kB
19.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 351/2022
pdf
168,4 kB
19.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 348/2022
pdf
169,9 kB
19.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 345/2022
pdf
174,5 kB
19.10.2022
Objednávka Slovenská pošta, a.s.
pdf
585,4 kB
19.10.2022
Objednávka číslo 81/B/2022
pdf
127,3 kB
17.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 352/2022
pdf
173,8 kB
14.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 346/2022
pdf
172,5 kB
14.10.2022
Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000818491C
pdf
367,7 kB
14.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 353/2022
pdf
172,4 kB
13.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 347/2022
pdf
168,9 kB
13.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 341/2022
pdf
168,4 kB
13.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 338/2022
pdf
166,3 kB
13.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 334/2022
pdf
166,7 kB
13.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 286/2022
pdf
172 kB
13.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 276/2022
pdf
168,5 kB
13.10.2022
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach 32/2022
pdf
223,3 kB
13.10.2022
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach 31/2022
pdf
222 kB
13.10.2022
Objednávka číslo 80/B/2022
pdf
127,3 kB
13.10.2022
Objednávka číslo 79/B/2022
pdf
129,9 kB
13.10.2022
Objednávka číslo 78/B/2022
pdf
130 kB
13.10.2022
Objednávka číslo 77/B/2022
pdf
130,8 kB
10.10.2022
Objednávka číslo 76/B/2022
pdf
129,2 kB
10.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 350/2022
pdf
172,9 kB
6.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 349/2022
pdf
168,7 kB
6.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 343/2022
pdf
173,9 kB
6.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 342/2022
pdf
172 kB
6.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 340/2022
pdf
172,1 kB
6.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 339/2022
pdf
168,4 kB
6.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 337/2022
pdf
166,8 kB
6.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 333/2022
pdf
171,9 kB
6.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 336/2022
pdf
169,3 kB
5.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 331/2022
pdf
171,9 kB
5.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 329/2022
pdf
168,8 kB
5.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 229/2022
pdf
168 kB
5.10.2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600468709 - SPP, a.s.
pdf
1352,8 kB
5.10.2022
Zmluva o dodávke plynu č. 9107113809
pdf
2090 kB
5.10.2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600468692 - SPP, a.s.
pdf
1208 kB
5.10.2022
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach 30/2022
pdf
217,1 kB
5.10.2022
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach 28/2022
pdf
217,3 kB
5.10.2022
Objednávka číslo 75/B/2022
pdf
130,7 kB
5.10.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 332/2022
pdf
169,1 kB
30.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 330/2022
pdf
170 kB
30.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 324/2022
pdf
172,2 kB
30.9.2022
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach 29/2022
pdf
222,3 kB
30.9.2022
Dohoda o skončení nájmu bytu číslo 8/2022
pdf
160,4 kB
29.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 328/2022
pdf
169,2 kB
29.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 327/2022
pdf
171,8 kB
29.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 326/2022
pdf
168,5 kB
29.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 325/2022
pdf
172,2 kB
29.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 323/2022
pdf
169,5 kB
29.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 322/2022
pdf
172,6 kB
29.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 321/2022
pdf
171,8 kB
29.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 319/2022
pdf
168,4 kB
29.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 238/2022
pdf
168,4 kB
29.9.2022
Objednávka číslo 74/B/2022
pdf
130,6 kB
29.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 318/2022
pdf
168,5 kB
28.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 315/2022
pdf
169,2 kB
28.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 312/2022
pdf
172,5 kB
28.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 310/2022
pdf
171,8 kB
28.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 289/2022
pdf
166,1 kB
28.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 269/2022
pdf
168,4 kB
28.9.2022
Zmluva č. 50-000164154PO2022 - VVS, a.s.
pdf
5157 kB
27.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 320/2022
pdf
3507 kB
20.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 309/2022
pdf
185,3 kB
20.9.2022
Dohoda o skončení nájmu bytu číslo 7/2022
pdf
164,5 kB
20.9.2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600468689 - SPP, a.s.
pdf
1298,8 kB
20.9.2022
Zmluva o združeneje dodávke elektriny č. 9600468712 - SPP, a.s.
pdf
1298,5 kB
20.9.2022
Objednávka číslo 73/B/2022
pdf
128,4 kB
20.9.2022
Objednávka číslo 72/B/2022
pdf
131,8 kB
20.9.2022
Objednávka číslo 71/B/2022
pdf
127,3 kB
20.9.2022
Objednávka číslo 70/B/2022
pdf
127,8 kB
20.9.2022
Objednávka číslo 69/B/2022
pdf
128,9 kB
20.9.2022
Objednávka číslo 68/B/2022
pdf
129,3 kB
20.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 301/2022
pdf
168,2 kB
14.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 311/2022
pdf
169,9 kB
14.9.2022
Objednávka číslo 66/B/2022
pdf
130,7 kB
14.9.2022
Objednávka číslo 67/B/2022
pdf
127,9 kB
14.9.2022
Zmluva o dodávke plynu č. 9107111680-SPP, a.s.
pdf
2061,3 kB
13.9.2022
Objednávka číslo 62/B/2022
pdf
131,4 kB
13.9.2022
Objednávka číslo 63/B/2022
pdf
131,9 kB
13.9.2022
Objednávka číslo 65/B/2022
pdf
130,3 kB
13.9.2022
Objednávka číslo 64/B/2022
pdf
128,2 kB
13.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 288/2022
pdf
174,4 kB
12.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 317/2022
pdf
169,3 kB
12.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 308/2022
pdf
169,3 kB
12.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 316/2022
pdf
172,1 kB
12.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 239/2022
pdf
168,8 kB
9.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 298/2022
pdf
169,2 kB
9.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 313/2022
pdf
169,2 kB
9.9.2022
Objednávka číslo 61/B/2022
pdf
129,9 kB
8.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 267/2022
pdf
168,4 kB
8.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 283/2022
pdf
168,6 kB
8.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 292/2022
pdf
168,4 kB
8.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 303/2022
pdf
169,6 kB
8.9.2022
Dohoda o uznaní a splácaní dlhu č. 27/2022
pdf
213,6 kB
7.9.2022
Dohoda o skončení nájmu bytu číslo 6/2022
pdf
164,3 kB
7.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 302/2022
pdf
168,4 kB
6.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 282/2022
pdf
168,4 kB
5.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 295/2022
pdf
174,2 kB
5.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 307/2022
pdf
171,2 kB
5.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 281/2022
pdf
168,3 kB
5.9.2022
Objednávka číslo 60/B/2022
pdf
129,7 kB
5.9.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 294/2022
pdf
168,5 kB
31.8.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 293/2022
pdf
172,4 kB
31.8.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 304/2022
pdf
170,7 kB
31.8.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 299/2022
pdf
173 kB
31.8.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 263/2022
pdf
168,4 kB
31.8.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 306/2022
pdf
172,4 kB
31.8.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 300/2022
pdf
174,9 kB
31.8.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 312/2021
pdf
111,2 kB
31.8.2022
Objednávka číslo 59/B/2022
pdf
128,9 kB
30.8.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 280/2022
pdf
172 kB
26.8.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 266/2022
pdf
170,4 kB
26.8.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 242/2022
pdf
172 kB
26.8.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 291/2022
pdf
168,4 kB
25.8.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 285/2022
pdf
168,5 kB
25.8.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 278/2022
pdf
172,2 kB
25.8.2022
Dohoda o skončení nájmu bytu číslo 5/2022
pdf
161,6 kB
25.8.2022
Dohoda o skončení nájmu bytu číslo 4/2022
pdf
162,2 kB
25.8.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 277/2022
pdf
172,3 kB
23.8.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 287/2022
pdf
168,4 kB
22.8.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 270/2022
pdf
174,3 kB
22.8.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 240/2022
pdf
172,2 kB
22.8.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 227/2022
pdf
171,8 kB
22.8.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 290/2022
pdf
168,9 kB
22.8.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 275/2022
pdf
169,3 kB
22.8.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 271/2022
pdf
172,3 kB
22.8.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 264/2022
pdf
172,4 kB
22.8.2022
Zmluva o nájme bytu číslo 245/2022
pdf
171,8 kB
22.8.2022

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
Správa a údržba komunikácií mesta Prešov
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.