logo

Povinné zverejňovanie

Názov Druh dokumentu Zmluvná strana Interné číslo Stredisko Rok Zverejnené
Rozpis 10. týždeň 2024 Zimný štadión, Pod Kalváriou 48 2024 01.03.2024 08:58
Rozpis 09. týždeň 2024 Zimný štadión, Pod Kalváriou 48 2024 01.03.2024 08:58
Zmluva o nájme bytu číslo 57/2024 Nájomné zmluvy / Dohody / Dodatky - byty Patrícia Duždová, Zdeno Dužda ZoNB 57/2024 BYTY 2024 29.02.2024 08:56
Zmluva o nájme bytu číslo 58/2024 Nájomné zmluvy / Dohody / Dodatky - byty Nataša Bilá ZoNB 58/2024 BYTY 2024 29.02.2024 08:54
Zmluva o nájme bytu číslo 10/2024 Nájomné zmluvy / Dohody / Dodatky - byty Jozef Mitra, Marcela Mitrová ZoNB 10/2024 BYTY 2024 29.02.2024 08:49
Dohoda o skončení nájmu 3187 Nájomné zmluvy / Dohody / Dodatky - nebyty Ivan Makula DoSN 3187 NS DRUŽBA - Mukačevská, Nám. Kráľ. Pokoja 3 2024 28.02.2024 13:45
Aktuálna obchodná verejná súťaž Voľné nebytové priestory na prenájom 2024 28.02.2024 11:31
Objednávka číslo 23/N/2024 Technici Timko Peter 23/N/2024 NS DRUŽBA - Mukačevská, Nám. Kráľ. Pokoja 3 2024 28.02.2024 10:17
Dohoda o skončení nájmu bytu číslo 1/2024 Nájomné zmluvy / Dohody / Dodatky - byty Veronika Králiková DoSN 1/2024 BYTY 2024 28.02.2024 10:15
Zmluva o nájme bytu číslo 56/2024 Nájomné zmluvy / Dohody / Dodatky - byty Igor Gregor ZoNB 56/2024 BYTY 2024 28.02.2024 10:12
Zmluva o nájme bytu číslo 37/2024 Nájomné zmluvy / Dohody / Dodatky - byty Olívia Daňová, Rudolf Daňo ZoNB 37/2024 BYTY 2024 28.02.2024 10:01
Objednávka číslo 28/B/2024 Objednávka - byty DLC, s.r.o. 28/B/2024 BYTY 2024 28.02.2024 09:58
Objednávka číslo 27/B/2024 Objednávka - byty DLC, s.r.o. 27/B/2024 BYTY 2024 28.02.2024 09:57
Objednávka číslo 26/B/2024 Objednávka - byty DLC, s.r.o. 26/B/2024 BYTY 2024 28.02.2024 09:55
Objednávka číslo 25/B/2024 Objednávka - byty DLC, s.r.o. 25/B/2024 BYTY 2024 28.02.2024 09:51
Objednávka číslo 24/B/2024 Objednávka - byty Plynas s. r. o. 24/B/2024 BYTY 2024 28.02.2024 09:49
Objednávka číslo 23/B/2024 Objednávka - byty OKNA RADEK, s.r.o. 23/B/2024 BYTY 2024 28.02.2024 09:47
Objednávka číslo 22/B/2024 Objednávka - byty SAPAL s.r.o. 22/B/2024 BYTY 2024 28.02.2024 09:46
Objednávka číslo 2/R/2024 Reklama – Marketing Ardeny, s.r.o. 2/R/2024 Slovenská II-40 2024 28.02.2024 09:41
2024 26.02.2024 14:37
Rozpis 08. týždeň 2024 Rozpis ľadohodín Zimný štadión, Pod Kalváriou 48 2024 26.02.2024 11:58
Dodatok číslo 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 6056 Nájomné zmluvy / Dohody / Dodatky - nebyty Igor Demčák Dod.č.4 k NZ 6056 Podchod pred.pries. - Masaryková, Košická 2024 23.02.2024 14:32
Dodatok číslo 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 6085 Nájomné zmluvy / Dohody / Dodatky - nebyty Eva Pagurková Dod.č.4 k NZ 6085 Podchod pred.pries. - Masaryková, Košická 2024 23.02.2024 14:31
Dodatok číslo 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 6410 Nájomné zmluvy / Dohody / Dodatky - nebyty Jozef Muľ - NORMA Dod.č.4 k NZ 6410 Podchod pred.pries. - Masaryková, Košická 2024 23.02.2024 14:30
Dodatok číslo 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 6428 Nájomné zmluvy / Dohody / Dodatky - nebyty Konštantín Balun Dod.č.4 k NZ 6428 Podchod pred.pries. - Masaryková, Košická 2024 23.02.2024 14:29
Dodatok číslo 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 6441 Nájomné zmluvy / Dohody / Dodatky - nebyty Martin Ander - Obchod Dod.č.1 k NZ 6441 Podchod pred.pries. - Masaryková, Košická 2024 23.02.2024 14:28
Dodatok číslo 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 6443 Nájomné zmluvy / Dohody / Dodatky - nebyty Martin Ander - Obchod Dod.č.1 k NZ 6443 Podchod pred.pries. - Masaryková, Košická 2024 23.02.2024 14:27
Dodatok číslo 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 6444 Nájomné zmluvy / Dohody / Dodatky - nebyty Martin Ander - Obchod Dod.č.1 k NZ 6444 Podchod pred.pries. - Masaryková, Košická 2024 23.02.2024 14:26
Dodatok číslo 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 6442 Nájomné zmluvy / Dohody / Dodatky - nebyty Martin Ander - Obchod Dod.č.1 k NZ 6442 Podchod pred.pries. - Masaryková, Košická 2024 23.02.2024 14:25
Dodatok číslo 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 6426 Nájomné zmluvy / Dohody / Dodatky - nebyty Ján Pjaták Dod.č.4 k NZ 6426 Podchod pred.pries. - Masaryková, Košická 2024 23.02.2024 14:23
Dodatok číslo 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 6424 Nájomné zmluvy / Dohody / Dodatky - nebyty Anna Horňáková Dod.č.4 k NZ 6424 Podchod pred.pries. - Masaryková, Košická 2024 23.02.2024 14:22
Dodatok číslo 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 6099 Nájomné zmluvy / Dohody / Dodatky - nebyty UNIVERSAL SALE s.r.o. Dod.č.4 k NZ 6099 Podchod pred.pries. - Masaryková, Košická 2024 23.02.2024 14:21
Dodatok číslo 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 6437 Nájomné zmluvy / Dohody / Dodatky - nebyty LION CROWN, s. r. o. Dod.č.3 k NZ 6437 Podchod pred.pries. - Masaryková, Košická 2024 23.02.2024 14:19
Zmluva o nájme bytu číslo 16/2024 Nájomné zmluvy / Dohody / Dodatky - byty Mgr. Zdenka Hadbávna ZoNB 16/2024 BYTY 2024 23.02.2024 11:34
Zmluva o nájme bytu číslo 449/2023 Nájomné zmluvy / Dohody / Dodatky - byty Jaroslav Bujko ZoNB 449/2023 BYTY 2024 23.02.2024 11:33
Objednávka číslo 10/Z/2024 Zimný štadión Marián Pištej - PIŠTEJ o.s. 10/Z/2024 Zimný štadión, Pod Kalváriou 48 2024 23.02.2024 10:27
Zmluva o prenájme plochy pre umiestnenie reklamy číslo 1/2024 Nájomné zmluvy / Dohody / Dodatky - nebyty ŽHR 2000 Šarišanka Prešov R 1/2024 Zimný štadión, Pod Kalváriou 48 2024 23.02.2024 09:30
Objednávka číslo 22/N/2024 Technici BJ Therm s.r.o. 22/N/2024 Slovenská II-40 2024 23.02.2024 09:12
Zmluva o nájme bytu číslo 451/2023 Nájomné zmluvy / Dohody / Dodatky - byty Ľudmila Pappová ZoNB 451/2023 BYTY 2024 22.02.2024 08:36
Dodatok číslo 1 k Zmluve o nájme bytu číslo 14/2024 Nájomné zmluvy / Dohody / Dodatky - byty Milan Spišák, Martina Gregorová Dod.č. 1 k NZ 14/2024 BYTY 2024 22.02.2024 08:34
Zmluva o nájme bytu číslo 46/2024 Nájomné zmluvy / Dohody / Dodatky - byty Marianna Tomková ZoNB 46/2024 BYTY 2024 21.02.2024 16:06
Zmluva o nájme bytu číslo 54/2024 Nájomné zmluvy / Dohody / Dodatky - byty Anna Resmerová ZoNB 54/2024 BYTY 2024 21.02.2024 16:04
Zmluva o nájme bytu číslo 39/2024 Nájomné zmluvy / Dohody / Dodatky - byty Pavel Rigó ZoNB 39/2024 BYTY 2024 21.02.2024 16:03
Zmluva o nájme bytu číslo 55/2024 Nájomné zmluvy / Dohody / Dodatky - byty Jana Jacková, Vladimír Jacko ZoNB 55/2024 BYTY 2024 21.02.2024 16:00
Zmluva o nájme bytu číslo 48/2024 Nájomné zmluvy / Dohody / Dodatky - byty Lucia Jakubíková, Stanislav Jakubík ZoNB 48/2024 BYTY 2024 21.02.2024 15:57
Zmluva o nájme bytu číslo 445/2023 Nájomné zmluvy / Dohody / Dodatky - byty Pavol Ištvan, Tatiana Ištvanová ZoNB 445/2023 BYTY 2024 21.02.2024 15:56
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 1740 Nájomné zmluvy / Dohody / Dodatky - nebyty Viorte s. r. o. ZoNN 1740 Slovenská III-40 2024 21.02.2024 14:54
Zmluva o dodávke plynu číslo 9107196532 Všeobecné zmluvy - nebyty SPP, a.s 9107196532 BYTY 2024 21.02.2024 13:26
Zmluva o nájme bytu číslo 49/2024 Nájomné zmluvy / Dohody / Dodatky - byty Roman Daňo, Mária Daňová ZoNB 49/2024 BYTY 2024 21.02.2024 11:06
Objednávka číslo 21/N/2024 Technici OPL s.r.o. 21/N/2024 ZS Šváby - Švábska 41A 2024 21.02.2024 09:46
<< <
Strana 1 / 116
> >>

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
Správa a údržba komunikácií mesta Prešov
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.