logo

ROK 2022 NEBYTY

Objednávka číslo 93/Z/2022
pdf
130,6 kB
30.12.2022
Zmluvu na dodávku energií a služieb č.1760
pdf
5644,6 kB
30.12.2022
Komisionárska zmluva - Jozef Mačo z 27.12.22
pdf
2271,7 kB
30.12.2022
Dod. č.1 k Zmluve o zabezpečení prevádzky Zimného štadióna z 21.7.22
pdf
3667,3 kB
30.12.2022
Komisionárska zmluva - CAmille Labas z 15.12.22
pdf
2426,5 kB
30.12.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3447
pdf
259,4 kB
30.12.2022
Objednávka číslo 101/Z/2022
pdf
130 kB
30.12.2022
Objednávka číslo 100/Z/2022
pdf
130,3 kB
30.12.2022
Objednávka číslo 99/Z/2022
pdf
131 kB
30.12.2022
Objednávka číslo 98/Z/2022
pdf
128,6 kB
30.12.2022
Objednávka číslo 197/N/2022
pdf
120,1 kB
30.12.2022
Objednávka číslo 196/N/2022
pdf
125,7 kB
30.12.2022
Objednávka číslo 195/N/2022
pdf
132,7 kB
30.12.2022
Dodatok č. 3 k zmluve o dod. energií a služieb č. 1757
pdf
189,9 kB
29.12.2022
Dodatok č. 1 k zmluve o NP č. 6398
pdf
187,5 kB
29.12.2022
Objednávka číslo 193/N/2022
pdf
131,3 kB
29.12.2022
Objednávka číslo 194/N/2022
pdf
132,3 kB
29.12.2022
Súvaha PREŠOV REAL, s.r.o. za rok 2021
pdf
238,7 kB
28.12.2022
Výročná správa 2021
pdf
5071 kB
28.12.2022
Objednávka číslo 76/M/2022
pdf
130,4 kB
23.12.2022
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb z 23.12.2022
pdf
6039 kB
23.12.2022
Zmluva o dod. ele. energie a služieb č. 5065
pdf
133,4 kB
22.12.2022
Dohoda o skon. výpožičky NP 1972
pdf
427,6 kB
21.12.2022
Objednávka číslo 75/M/2022
pdf
127,3 kB
21.12.2022
Objednávka číslo 192/Z/2022
pdf
122,1 kB
21.12.2022
Objednávka číslo 97/Z/2022
pdf
129,7 kB
21.12.2022
Objednávka číslo 96/Z/2022
pdf
129,5 kB
21.12.2022
Objednávka číslo 95/Z/2022
pdf
129,7 kB
21.12.2022
Objednávka číslo 94/Z/2022
pdf
130,4 kB
21.12.2022
Objednávka číslo 92/Z/2022
pdf
130,3 kB
21.12.2022
STORNO: Objednávka číslo 27/Z/2022
pdf
129,8 kB
21.12.2022
STORNO: Objednávka číslo 30/M/2022
pdf
117,3 kB
21.12.2022
Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000821720F
pdf
1013,2 kB
21.12.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1453
pdf
240,8 kB
16.12.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3459
pdf
260 kB
16.12.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3469
pdf
259,4 kB
16.12.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3152
pdf
258,7 kB
16.12.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3143
pdf
258,8 kB
16.12.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3108
pdf
259,3 kB
16.12.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3101
pdf
259 kB
16.12.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3096
pdf
257,2 kB
16.12.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1110
pdf
260,7 kB
16.12.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1390
pdf
261,6 kB
16.12.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1600
pdf
258,8 kB
16.12.2022
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby PPZ z 12.12.22
pdf
3288,8 kB
16.12.2022
Dodatok č.1 k zmluve o združ. dod. el. č. 7300022232
pdf
968,1 kB
16.12.2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme NP č.1377
pdf
612,6 kB
16.12.2022
Objednávka číslo 191/N/2022
pdf
121,2 kB
16.12.2022
Zoznam uhradených faktúr za november 2022
pdf
2830,7 kB
16.12.2022
Objednávka číslo 10/P/2022
pdf
177,9 kB
14.12.2022
Objednávka číslo 24/D/2022
pdf
128,5 kB
14.12.2022
Objednávka číslo 189/N/2022
pdf
123,5 kB
14.12.2022
Objednávka číslo 9/P/2022
pdf
128,9 kB
14.12.2022
Objednávka číslo 73/M/2022
pdf
128,6 kB
14.12.2022
Objednávka číslo 190/N/2022
pdf
128,1 kB
14.12.2022
Objednávka číslo 74/M/2022
pdf
132,7 kB
14.12.2022
Objednávka číslo 23/D/2022
pdf
128,8 kB
12.12.2022
Objednávka číslo 72/M/2022
pdf
125,6 kB
12.12.2022
Objednávka číslo 185/N/2022
pdf
131,1 kB
12.12.2022
Objednávka číslo 186/N/2022
pdf
129,5 kB
12.12.2022
Objednávka číslo 187/N/2022
pdf
133 kB
12.12.2022
Objednávka číslo 188/N/2022
pdf
130,6 kB
12.12.2022
Komisionárska zmluva - Mgr. Soňa Kallová
pdf
158,4 kB
12.12.2022
Komisionárska zmluva - Nový film, s. r. o.
pdf
161,9 kB
12.12.2022
Komisionárska zmluvy - Pro Future, s. r. o.
pdf
180,2 kB
12.12.2022
STORNO: Objednávka číslo 85/Z/2022
pdf
128,3 kB
6.12.2022
Objednávka číslo 86/Z/2022
pdf
129,3 kB
6.12.2022
Objednávka číslo 91/Z/2022
pdf
129,9 kB
6.12.2022
Objednávka číslo 90/Z/2022
pdf
130,4 kB
6.12.2022
Objednávka číslo 89/Z/2022
pdf
130,1 kB
6.12.2022
Objednávka číslo 88/Z/2022
pdf
131,2 kB
6.12.2022
Objednávka číslo 87/Z/2022
pdf
130,7 kB
6.12.2022
Zmluva o poskytovaní služieb NVGH
pdf
237,3 kB
30.11.2022
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva
pdf
234,6 kB
30.11.2022
Objednávka číslo 180/N/2022
pdf
131,2 kB
30.11.2022
Objednávka číslo 175/N/2022
pdf
129,2 kB
30.11.2022
Objednávka číslo 169/N/2022
pdf
124 kB
30.11.2022
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2209
pdf
196,6 kB
30.11.2022
Objednávka číslo 184/N/2022
pdf
122,4 kB
30.11.2022
Objednávka číslo 183/N/2022
pdf
121,3 kB
30.11.2022
Objednávka číslo 182/N/2022
pdf
133,1 kB
30.11.2022
Objednávka číslo 181/N/2022
pdf
131,3 kB
30.11.2022
Objednávka číslo 179/N/2022
pdf
122,3 kB
30.11.2022
Objednávka číslo 71/M/2022
pdf
126,5 kB
30.11.2022
Objednávka číslo 85/Z/2022
pdf
129,6 kB
30.11.2022
Objednávka číslo 22/D/2022
pdf
127,4 kB
29.11.2022
Objednávka číslo 8/P/2022
pdf
133,4 kB
29.11.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7168
pdf
256,9 kB
28.11.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2476
pdf
277,6 kB
28.11.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1861
pdf
260,9 kB
28.11.2022
Dodatok č. 1 k zmluce č. A3395471
pdf
5635,7 kB
28.11.2022
Dohoda o urovnaní a vysporiadaní vzájomných práv a povinností
pdf
241,9 kB
28.11.2022
Objednávka na dodávku zemného plynu
pdf
1393,7 kB
28.11.2022
Objednávka číslo 84/Z/2022
pdf
133 kB
28.11.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3106
pdf
260,3 kB
24.11.2022
Dohoda o započítaní nákladov na opravy predmetu nájmu a vysporiadaní nevysporiadaných záväzkov z 21.11.2022
pdf
317 kB
24.11.2022
Objednávka číslo 178/N/2022
pdf
125,6 kB
22.11.2022
Objednávka číslo 177/N/2022
pdf
123,4 kB
22.11.2022
Objednávka číslo 7/P/2022
pdf
128 kB
22.11.2022
Dodatok č.1 k NZ 7163
pdf
497,7 kB
22.11.2022
Objednávka číslo 176/N/2022
pdf
123,3 kB
16.11.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3186
pdf
283,3 kB
15.11.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6399
pdf
259,6 kB
15.11.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1166
pdf
258,9 kB
15.11.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1395
pdf
256,7 kB
15.11.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1872
pdf
165,2 kB
15.11.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1871
pdf
162 kB
15.11.2022
Protokol č. 14 k Prílohe č. 1 ku Komisionárskej zmluve č. 201501095 zo dňa 30.12.2015
pdf
522,7 kB
15.11.2022
Dodatok č. 5 k zmluve č. 50000152792PO2019
pdf
1237,1 kB
15.11.2022
Objednávka číslo 83/Z/2022
pdf
130,3 kB
15.11.2022
Objednávka číslo 70/M/2022
pdf
126,6 kB
15.11.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1379
pdf
257,9 kB
9.11.2022
Obj. TS 04 Technické služby
pdf
487,3 kB
9.11.2022
Objednávka číslo 82/Z/2022
pdf
130,4 kB
9.11.2022
Objednávka číslo 21/D/2022
pdf
127,8 kB
9.11.2022
Objednávka číslo 20/D/2022
pdf
127,7 kB
9.11.2022
Objednávka číslo 19/D/2022
pdf
128,3 kB
9.11.2022
Objednávka číslo 18/D/2022
pdf
127,5 kB
9.11.2022
Objednávka číslo 6/P/2022
pdf
128,3 kB
9.11.2022
Dodatok k hromadnej licenčnej zmluve č. VP1647610001
pdf
484,8 kB
9.11.2022
Objednávka číslo 69/M/2022
pdf
126,4 kB
8.11.2022
Objednávka číslo 174/N/2022
pdf
132,6 kB
8.11.2022
Objednávka číslo 173/N/2022
pdf
129,7 kB
8.11.2022
Objednávka číslo 172/N/2022
pdf
129,8 kB
8.11.2022
Objednávka číslo 171/N/2022
pdf
130,9 kB
8.11.2022
Objednávka číslo 170/N/2022
pdf
134,1 kB
8.11.2022
Dodatok č.4 k zmlve č.50-000152792PO2019
pdf
1851,4 kB
8.11.2022
Objednávka číslo 81/Z/2022
pdf
130,8 kB
7.11.2022
Objednávka číslo 80/Z/2022
pdf
131,2 kB
7.11.2022
Objednávka číslo 79/Z/2022
pdf
130,6 kB
7.11.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5418
pdf
263,1 kB
4.11.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6398
pdf
260,2 kB
4.11.2022
Uznanie záväzku a dohoda o splátkach č. 6/2022
pdf
278,5 kB
4.11.2022
Objednávka číslo 168/N/2022
pdf
123,3 kB
4.11.2022
Objednávka číslo 167/N/2022
pdf
122,8 kB
4.11.2022
Zmluva o Elektronickej Identite č. ESC0000015041
pdf
793 kB
4.11.2022
Zoznam uhradených faktúr za október 2022
pdf
2538,7 kB
4.11.2022
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 1972
pdf
175,2 kB
31.10.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo upratovanie Zimný štadión
pdf
688,8 kB
28.10.2022
Zmluva o prenájme plochy pre umiestnenie reklamy z 26.10.2022
pdf
287,2 kB
28.10.2022
Objednávka číslo 166/N/2022
pdf
125,8 kB
28.10.2022
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme NP č. 5671
pdf
113,3 kB
28.10.2022
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme NP č. 5665
pdf
112,9 kB
28.10.2022
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme NP č. 5663
pdf
112,8 kB
28.10.2022
Objednávka číslo 158/N/2022
pdf
131,1 kB
28.10.2022
Objednávka číslo 68/M/2022
pdf
126,5 kB
28.10.2022
Objednávka číslo 165/N/2022
pdf
123,6 kB
26.10.2022
Objednávka číslo 164/N/2022
pdf
134,3 kB
26.10.2022
Objednávka číslo 163/N/2022
pdf
131,2 kB
26.10.2022
Objednávka číslo 162/N/2022
pdf
132,4 kB
26.10.2022
Objednávka číslo 161/N/2022
pdf
133 kB
26.10.2022
Objednávka číslo 159/N/2022
pdf
131,8 kB
26.10.2022
Objednávka číslo 78/Z/2022
pdf
130 kB
26.10.2022
Objednávka číslo 77/Z/2022
pdf
130,3 kB
26.10.2022
Objednávka číslo 76/Z/2022
pdf
129,6 kB
26.10.2022
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme NP č. 2471
pdf
112,2 kB
26.10.2022
Objednávka číslo 160/N/2022
pdf
130,2 kB
26.10.2022
Objednávka číslo 67/M/2022
pdf
127,2 kB
26.10.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5445
pdf
261,8 kB
21.10.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5441
pdf
259,1 kB
21.10.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5440
pdf
258 kB
21.10.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5431
pdf
259,9 kB
21.10.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5428
pdf
257,7 kB
21.10.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5427
pdf
260,5 kB
21.10.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5426
pdf
263,5 kB
21.10.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5422
pdf
260,9 kB
21.10.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5421
pdf
328,5 kB
21.10.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5415
pdf
257,3 kB
21.10.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3446
pdf
261,1 kB
21.10.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5404
pdf
260 kB
21.10.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5400
pdf
263,3 kB
21.10.2022
Objednávka číslo 157/N/2022
pdf
129,2 kB
21.10.2022
Objednávka číslo 75/Z/2022
pdf
130,1 kB
21.10.2022
Dod. k zmluve o poskyt. ver. služieb č. A10488744
pdf
3891,8 kB
21.10.2022
Protokol č. 13 k Prílohe č. 1 ku Komisionárskej zmluve č. 201501095 zo dňa 30.12.2015
pdf
370,7 kB
19.10.2022
Protokol č. 9 k Prílohe č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 14.02.2014
pdf
387,8 kB
19.10.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5420
pdf
260,6 kB
19.10.2022
Zmluva o krátkodobom nájme č. 8219
pdf
206,3 kB
19.10.2022
Objednávka číslo 156/N/2022
pdf
132,4 kB
19.10.2022
Objednávka číslo 66/M/2022
pdf
126,4 kB
19.10.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8511
pdf
261,7 kB
17.10.2022
Objednávka číslo 74/Z/2022
pdf
128,1 kB
17.10.2022
Objednávka číslo 73/Z/2022
pdf
129,5 kB
17.10.2022
Zmluva o krátkodobom nájme č. 8214
pdf
158,9 kB
14.10.2022
Dohoda o skončení nájmu č. 3095
pdf
136,5 kB
14.10.2022
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 6397
pdf
163,5 kB
13.10.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3427
pdf
263 kB
13.10.2022
Objednávka číslo 72/Z/2022
pdf
130,3 kB
13.10.2022
Objednávka číslo 65/M/2022
pdf
132,1 kB
13.10.2022
Objednávka číslo 64/M/2022
pdf
131,7 kB
13.10.2022
Objednávka číslo 63/M/2022
pdf
131,1 kB
13.10.2022
Zoznam uhradených faktúr za september 2022
pdf
2943,5 kB
12.10.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7088
pdf
257,6 kB
10.10.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3460
pdf
260 kB
10.10.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3462
pdf
260,8 kB
10.10.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3442
pdf
262,8 kB
10.10.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3435
pdf
263,1 kB
10.10.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3433
pdf
261 kB
10.10.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3428
pdf
261,9 kB
10.10.2022
Objednávka číslo 71/Z/2022
pdf
129,7 kB
6.10.2022
Objednávka číslo 70/Z/2022
pdf
129,6 kB
6.10.2022
Objednávka číslo 69/Z/2022
pdf
130,7 kB
6.10.2022
Objednávka číslo 155/N/2022
pdf
133,2 kB
6.10.2022
Objednávka číslo 154/N/2022
pdf
132,7 kB
6.10.2022
Zmluva o krátkodobom nájme č. 2432
pdf
185,7 kB
6.10.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3466
pdf
263,8 kB
5.10.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3455
pdf
259,7 kB
5.10.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3438
pdf
263,5 kB
5.10.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3436
pdf
264,1 kB
5.10.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3431
pdf
260,5 kB
5.10.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3426
pdf
264,1 kB
5.10.2022
Dohoda o uznaní záväzku a splátkový kalendár 4/2022
pdf
347,2 kB
5.10.2022
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme NP č. 1390
pdf
113 kB
5.10.2022
Objednávka číslo 153/N/2022
pdf
123,3 kB
5.10.2022
Objednávka číslo 62/M/2022
pdf
125,9 kB
5.10.2022
Objednávka číslo 68/Z/2022
pdf
129,7 kB
5.10.2022
Objednávka číslo 67/Z/2022
pdf
130,2 kB
5.10.2022
Objednávka číslo 66/Z/2022
pdf
128,7 kB
5.10.2022
Objednávka číslo 65/Z/2022
pdf
128,2 kB
5.10.2022
Objednávka číslo 64/Z/2022
pdf
129,7 kB
5.10.2022
Objednávka číslo 63/Z/2022
pdf
129,2 kB
5.10.2022
Objednávka číslo 62/Z/2022
pdf
130,4 kB
5.10.2022
Objednávka číslo 61/Z/2022
pdf
129,2 kB
5.10.2022
Objednávka číslo 60/Z/2022
pdf
126,8 kB
5.10.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1423
pdf
258,4 kB
30.9.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3470
pdf
260,8 kB
30.9.2022
Dohoda o skončení nájmu č. 3467
pdf
138,5 kB
30.9.2022
Objednávka číslo 152/N/2022
pdf
119,7 kB
30.9.2022
Dod. č. 1 k zmluve o poskyt. služ. spoj. s prenaj. ľad. plochy ZIM. štadióna z 29.7.22
pdf
667,4 kB
29.9.2022
Dod. č. 1 k zmluve o poskyt. služ. spoj. s prenaj. ľad. plochy ZIM. štadióna z 20.9.22
pdf
635 kB
29.9.2022
Dohoda o uznaní záväzku a splátkový kalendár 5/2022 - jenvi sro aj Prevzatý dlh k september 2022
pdf
378,8 kB
29.9.2022
Dohoda o späťvzatí výpovede jenvi s.r.o. NZ 3175 z september 2022
pdf
134,2 kB
29.9.2022
Dohoda o skončení výpožičky NP č. 1870
pdf
144,1 kB
29.9.2022
Zmluva o nájme parkovacieho miesta č.8606
pdf
159,6 kB
29.9.2022
Dohoda o skončení nájmu č.4376
pdf
114,1 kB
29.9.2022
Zmluva o krátkodobom nájme č. 8217
pdf
158,3 kB
29.9.2022
Zmluva o pripojení 24ZVS0000817646E
pdf
1002,3 kB
27.9.2022
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme NP č. 6435
pdf
115,5 kB
27.9.2022
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme NP č. 6427
pdf
115,2 kB
27.9.2022
Objednávka číslo 151/N/2022
pdf
122,8 kB
27.9.2022
Objednávka číslo 60/M/2022
pdf
126,8 kB
27.9.2022
Objednávka číslo 59/M/2022
pdf
127,9 kB
27.9.2022
Dohoda o skončení nájmu č.5055
pdf
112,9 kB
26.9.2022
Objednávka číslo 150/N/2022
pdf
132,4 kB
26.9.2022
Objednávka číslo 149/N/2022
pdf
133,6 kB
26.9.2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. EDM_101050813
pdf
1471,6 kB
26.9.2022
Objednávka číslo 17/D/2022
pdf
128,9 kB
22.9.2022
Objednávka číslo 5/P/2022
pdf
127,8 kB
22.9.2022
Dohoda o skončení nájmu č.5057
pdf
114,2 kB
22.9.2022
Zmluva o krátkodobom nájme č. 8218
pdf
158,1 kB
22.9.2022
Zmluva na dodávku energií a služieb č.6438
pdf
154,6 kB
21.9.2022
Objednávka číslo 148/N/2022
pdf
122,3 kB
20.9.2022
Objednávka číslo 58/M/2022
pdf
126,1 kB
20.9.2022
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s prenájmom ľadovej plochy Zimného štadióna zo dňa 20.9.2022
pdf
2784,3 kB
20.9.2022
Objednávka číslo 147/N/2022
pdf
131,9 kB
20.9.2022
Objednávka číslo 59/Z/2022
pdf
130,2 kB
20.9.2022
Zmluva o krátkodobom nájme č. 8215 - Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
pdf
158,3 kB
14.9.2022
Zmluva o pripojení č. 7440735
pdf
478,3 kB
14.9.2022
Objednávka číslo 144/N/2022
pdf
133,5 kB
13.9.2022
Objednávka číslo 145/N/2022
pdf
133,3 kB
13.9.2022
Objednávka číslo 146/N/2022
pdf
122,7 kB
13.9.2022
Objednávka číslo 56/M/2022
pdf
131,2 kB
13.9.2022
Objednávka číslo 57/M/2022
pdf
133,3 kB
13.9.2022
Dohoda o skončení nájmu č.8209
pdf
111,5 kB
13.9.2022
Dodatok k Zmluve č. 3861796 - Lindstrom, s.r.o.
pdf
1750,8 kB
13.9.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3181
pdf
259,1 kB
12.9.2022
Dohoda o skončení nájmu č.5059
pdf
112,9 kB
8.9.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1500
pdf
239,6 kB
8.9.2022
Objednávka číslo 58/Z/2022
pdf
129,9 kB
8.9.2022
Objednávka číslo 57/Z/2022
pdf
129,2 kB
8.9.2022
Objednávka číslo 55/M/2022
pdf
125,3 kB
8.9.2022
Objednávka číslo 142/N/2022
pdf
130,9 kB
8.9.2022
Objednávka číslo 143/N/2022
pdf
123,4 kB
8.9.2022
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme NP č. 2305
pdf
113,9 kB
8.9.2022
Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000812990O - VSD, a.s.
pdf
984,1 kB
8.9.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1454
pdf
239,9 kB
7.9.2022
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. 8216 - Stredná zdravotnícka škola
pdf
158,5 kB
7.9.2022
Dohoda o skončení nájmu č.5058
pdf
113,3 kB
7.9.2022
Objednávka číslo 141/N/2022
pdf
126,1 kB
7.9.2022
Objednávka číslo 140/N/2022
pdf
131,7 kB
7.9.2022
Objednávka číslo 56/Z/2022
pdf
131,6 kB
6.9.2022
Objednávka číslo 16/D/2022
pdf
130 kB
6.9.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7167
pdf
276,8 kB
6.9.2022
Dohoda o skončení nájmu č.5061
pdf
115,8 kB
6.9.2022
Dohoda o skončení nájmu č.5443
pdf
110,3 kB
6.9.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1434
pdf
261,3 kB
6.9.2022
Objednávka číslo 55/Z/2022
pdf
132,3 kB
5.9.2022
Objednávka číslo 54/M/2022
pdf
125,9 kB
5.9.2022
Objednávka číslo 139/N/2022
pdf
132,5 kB
5.9.2022
Objednávka číslo 138/N/2022
pdf
122,6 kB
5.9.2022
Objednávka číslo 52/M/2022
pdf
128,1 kB
30.8.2022
Objednávka číslo 136/N/2022
pdf
133,5 kB
30.8.2022
Objednávka číslo 137/N/2022
pdf
131,4 kB
30.8.2022
Objednávka číslo 54/Z/2022
pdf
129,2 kB
30.8.2022
Objednávka číslo 53/Z/2022
pdf
130,9 kB
30.8.2022
STORNO objednávky číslo 50/Z/2022
pdf
129,2 kB
30.8.2022
Komisionárska zmluva - JUDr. Ladislav Maras
pdf
1291 kB
30.8.2022
Dohoda o skončení nájmu č.2267
pdf
111,4 kB
30.8.2022
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. 8213 - Mabel Media a PIEROTT
pdf
179 kB
30.8.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1529
pdf
243 kB
26.8.2022
Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000816223A - VSD, a.s.
pdf
1016,3 kB
25.8.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7166
pdf
277,9 kB
23.8.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1429
pdf
259,3 kB
23.8.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1425
pdf
259,1 kB
23.8.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1419
pdf
279,3 kB
23.8.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1414
pdf
256,2 kB
23.8.2022
Dohoda o skončení nájmu č.1802
pdf
112,5 kB
23.8.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2413
pdf
234,6 kB
22.8.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1457
pdf
240,8 kB
22.8.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1439
pdf
239,4 kB
22.8.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1437
pdf
258,5 kB
22.8.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1428
pdf
259,2 kB
22.8.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1504
pdf
239,9 kB
22.8.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1438
pdf
240,3 kB
22.8.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1430
pdf
239,6 kB
22.8.2022
Dohoda o skončení nájmu č.1902 - Edukačné centrum Baby kiss
pdf
111,8 kB
22.8.2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2312
pdf
279,6 kB
22.8.2022
Zmluva o manažmente projekt z 19.8.2022 - TOMART, s.r.o.
pdf
4197,2 kB
22.8.2022
Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti č. 8212 - SUPER MEDIA, s.r.o.
pdf
2362 kB
22.8.2022
Objednávka číslo 52/Z/2022
pdf
129,8 kB
22.8.2022
Objednávka číslo 51/Z/2022
pdf
130,3 kB
22.8.2022
Objednávka číslo 50/Z/2022
pdf
130,9 kB
22.8.2022
Objednávka číslo 51/M/2022
pdf
127 kB
22.8.2022
Objednávka číslo 50/M/2022
pdf
126,7 kB
22.8.2022
Objednávka číslo 135/N/2022
pdf
120,3 kB
22.8.2022
Objednávka číslo 134/N/2022
pdf
121,7 kB
22.8.2022

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov
Technické služby mesta Prešov
Park kultúry a oddychu Prešov
`
Za účelom prispôsobenia obsahu, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.